Inbjudan till webbpresentation av VO2s augustibrief

Published:
22 August 2022 08:44:19 CET

Idag den 22 augusti kl 16.00 presenterar Bodil Ericsson Torp, VD VO2, och Douglas Roos, styrelseordförande VO2, senaste nytt från koncernens verksamhet utifrån både delårsrapporten januari – juni 2022 och läget för dotterbolagen. Det blir bland annat samtal om koncernens strategi med fokus på intäktssynergier och arbetet som genomförs i detta avseende i dotterbolagen.

Publiceringsdatum: 22 augusti 2022 – VO2 Cap Holding AB (publ)

I samband med presentationen ges deltagande aktieägare och andra investerare möjlighet att ställa frågor till bolaget. 

Varmt välkomna att lyssna och ställa frågor till VD och styrelsens ordförande. 

För deltagande i webbpresentationen, vänligen anmäl dig till info@vo2cap.se  Du är varmt välkommen att skicka in dina frågor i förväg, så kommer vi att besvara dessa i sändningen. Maila dina frågor till info@vo2cap.se

Länk till webbsändning: https://youtu.be/r4Oei_94gbk

Finansiella rapporter och övriga pressmeddelanden från VO2:

www.vo2cap.se/investor-relations/financial-statement

www.vo2cap.se/press-news/all-news

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2                                                                                                                                                 

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se www.vo2cap.se. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales AB www.netricsales.com, Leeads AB www.leeads.com, AdProfit AB www.adprofit.se och Livewrapped AB www.livewrapped.com.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se .

Download Attachment
Other News