CURANDO NORDIC AB ÖVERLÅTER SIN NUVARANDE VERKSAMHET TILL DET HELÄGDA DOTTERBOLAGET AGILIT HOLDING AB

Published:
15 July 2021 19:30:00

Curando meddelar att idag har överlåtelse av Curandos nuvarande verksamhet tilldet helägda dotterbolaget Agilit Holding AB genomförts. Dotterbolaget kommer attdelas ut till befintliga aktieägare i Curando sedan erforderliga beslutregistrerats.

Curando Nordic AB har som tidigare meddelats ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Vo2 Cap AB i ett s.k. omvänt förvärv och att överföra Curandos nuvarande verksamhet till ett helägt dotterbolag.

Download Attachment
Other News