CURANDO NORDIC AB (PUBL) (U.Ä.T. VO2 CAP HOLDING AB (PUBL)) BYTER CERTIFIED ADVISOR, CA, TILL AMUDOVA AB

Published:
25 August 2021 17:38:09

Rättelse på grund av felaktig hänvisning till MAR.

Curando Nordic AB (publ) (u.ä.t. Vo2 Cap Holding AB (publ) byter CA från Erik Penser Bank AB till Amudova AB den 26 augusti 2021.

Bytet av CA föranleds av det omvända förvärvet av Vo2 Cap AB (publ), beslutat på extra boalgsstämma den 17 augusti 2021.

Download Attachment
News