Regulatory Press Releases

26 September 2022 16:25:19 CET

VO2 Caps portföljbolag, Livewrapped AB, har ingått samarbetsavtal med Public Search i Sverige AB

VO2 Caps portföljbolag, Livewrapped AB, har ingått samarbetsavtal med Public Search i Sverige AB gällande teknologin för att hantera och optimera Public Search´s digitala intäkter. Avtalet värderas till att uppgå till ca 400 000 SEK i årlig omsättning.

Read More
Regulatory press release
22 September 2022 10:54:57 CET

VO2 Caps portföljbolag Livewrapped AB skriver globalt avtal med Playpilot AB

Playpilot AB, som driver streamingsiten Playpilot.com på 25 marknader, har idag skrivit avtal med VO2s dotterbolag Livewrapped AB om att använda Livewrappeds teknologi för att maximera intäkterna via programmatiska (datadrivna) annonser på samtliga marknader där tjänsten är tillgänglig. Samarbetet är strategiskt värdefullt på den internationella tillväxtresan för Livewrapped, då förhoppningen är att det ska agera dörröppnare för fler avtal på dessa marknader. Däremot anses avtalet inte ha marknadspåverkande effekter på VO2:s omsättning eller resultat för 2022.

Read More
Regulatory press release
14 September 2022 15:08:44 CET

VO2 Cap köper 25% av aktierna i tech-plattformen Zalster AB

VO2 Cap Holding AB (publ) har idag ingått avtal gällande förvärv av 25 % av aktierna i Zalster AB, samt en option om att köpa resterande 75 % av aktierna i Zalster inom 30 månader. Zalster är en av Skandinaviens främsta optimerare av annonsköp främst på Facebook, Instagram och Tiktok. Köpeskillingen för 25 % av aktierna i Zalster uppgår till 1 MSEK och om VO2 väljer att förvärva resterande 75 % av aktierna blir köpeskillingen 45 MSEK, baserat på en bolagsvärdering om 60 MSEK. 50 procent ska då erläggas kontant och 50 procent ska erläggas genom nyemitterade aktier i VO2.

Read More
Regulatory press release
13 September 2022 15:01:27 CET

VO2 Caps dotterbolag AdProfit växer med ny vertikal riktad mot kapitalstarka villaägare på den svenska marknaden

Publiceringsdatum:  Stockholm, 14 september, 2022 – VO2 Cap Holding AB (publ)Medieköpare ges nu möjlighet att nå husägare genom digital annonsering paketerad på några av Sveriges absolut främsta sajter för husägare. Byggahus.se med sina 800 000 unika besökare i veckan utgör stommen i vertikalen och tillsammans med Viivilla.se, Villalivet.se och Elbruk.se når vertikalen uppemot 1,5 miljoner unika besökare i veckan. 

Read More
Regulatory press release
19 August 2022 11:27:49 CET

Ökade intäktsdrivande synergier mellan dotterbolagen inom VO2 sedan förvärvet av AdProfit

VO2 Cap Holding AB (publ) förvärvade AdProfit AB den 21 november 2021, med målsättning om ökade intäktssynergier inom VO2. Efter nio månader inom VO2-familjen har det genomförts en rad aktiviteter för ökad tillväxt och resultat.

Read More
Regulatory press release
12 August 2022 11:55:43 CET

Tydliga intäktssynergier redan fyra månader efter VO2s förvärv av Livewrapped

VO2 Cap Holding AB (publ) förvärvade den 21 april Ad-Techbolaget Livewrapped AB som specialiserar sig på integrationer mellan plattformar för programmatisk annonshandel och så kallad Header Bidding*. Redan fyra månader efter förvärvet bidrar Livewrapped med tydliga intäktssynergier inom VO2-koncernen.

Read More
Regulatory press release
29 July 2022 08:30:00 CET

VO2 Cap Holding AB (publ) publicerar delårsrapport för Q2 2022

Publiceringsdatum: Stockholm, 29 juli 2022VO2 Cap Holding AB (publ), en ledande nordisk koncern av media- och techbolag, offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari till juni 2022. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på hemsidan www.vo2cap.se/investor-relations/financial-statement och som bifogad fil.”Ett styrkebesked från VO2. Jag är riktigt glad och stolt över att presentera en mycket stark tillväxt i både omsättning och lönsamhet för hela koncernen. Trots försämrade makroekonomiska förutsättningar rapporterar VO2 genomgående starkt resultat och kassaflöde som grundlagts av starka kundrelationer och ett intensivt arbete i koncernen med synergier i fokus för organisk tillväxt, men också via vårt senaste förvärv.”, säger Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB

Read More
Regulatory press release
23 June 2022 14:48:26 CET

VO2 Cap Holding AB (publ) förlänger avtal om likviditetsgaranti

VO2 Cap Holding AB (publ) har idag beslutat att förlänga avtalet om likviditetsgaranti. Detta avtal skulle, vilket bolaget kommunicerade via ett pressmeddelande 25 januari i år, annars ha upphört den 24 juli.

Read More
Regulatory press release
20 May 2022 10:19:34 CET

Kommuniké från årsstämma i VO2 Cap Holding AB (publ) den 20 maj 2022

Årsstämma med aktieägarna i Vo2 Cap Holding AB (publ) (”Bolaget”) har hållits den 20 maj 2022. Stämman har genomförts genom att aktieägarna har röstat på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.Vid årsstämman fattades bland annat de beslut som framgår nedan. För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut som publicerats och finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.vo2cap.se/corporate-governace/annual-general-meeting. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.Publiceringsdatum: Stockholm, 20 maj 2022 – VO2 Cap Holding AB (publ)

Read More
Regulatory press release
29 April 2022 08:30:00 CET

VO2 Cap Holding AB (publ) publicerar delårsrapport för Q1 2022

Publiceringsdatum: Stockholm, 29 april 2022VO2 Cap Holding AB (publ), en ledande nordisk koncern av media- och techbolag, offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari till mars 2022. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på hemsidan www.vo2cap.se/investor-relations/financial-statement och som bifogad fil. Bodil Ericsson Torp, VD VO2 och Douglas Roos, styrelseordförande VO2, håller en direktsänd webbpresentation kl 10.00 idag, där delårsrapporten presenteras.

Read More
Regulatory press release