General Meeting

Bolagsstämma i VO2 Cap Holding AB 20 maj 2022

Protokoll

Kallelse

Anmälan och formulär för poströst

Fullmaktsformulär

Incitamentsprogram i VO2 - styrelse

Incitamentsprogram i VO2 - anställda

Extra bolagsstämma i VO2 Cap Holding AB (publ) 26 oktober 2021

Kallelse

Anmälan och formulär för poströst

Fullmaktsformulär

Protokoll

Extra bolagsstämma i Curando Nordic AB 17 augusti 2021

Kallelse till extra bolagsstämma 2021-08-17

Styrelsens fullständiga förslag till beslut – extra bolagsstämma 2021-08-17

Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser enligt 13 kap. 6 §

Styrelsens motiverande yttrande enligt 18 kap. 4 §

Styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 6 §

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 §

Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 §

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma 2021-08-17

Protokoll med bilagor

Bolagsstämma i Curando Nordic AB 28 maj 2021

Kallelse årsstämma 210528

Förslag till beslut bemyndigande

Förslag till beslut optioner styrelse

Förslag till beslut optioner medarbetare och nyckelpersoner

Förslag till beslut valberedning

Fullmaktsformulär bolagsstämma 210528

Protokoll årsstämma 2021-05-28


Extra bolagsstämma i Curando Nordic AB 17 november 2020

Kallelse extra bolagsstämma 201117

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av företrädesemission av aktier

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Årsredovisning för 2019 med anteckning om årsstämmans resultatdisposition

Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma 201117

Protokoll extra bolagsstämma 201117


Bolagsstämma i Curando Nordic AB 29 maj 2020

Fullmaktsformulär årsstämma Curando Nordic AB — 200529.

Kallelse årsstämma Curando Nordic AB – 200529.

Protokoll årsstämma CUR 200529


Extra bolagsstämma i Curando Nordic AB 18 mars 2020

Kallelse.

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma Curando Nordic AB — 200318.

Fullständiga förslag till beslut, punkt 7 och 8

Protokoll extra bolagsstämma CUR 200318


Extra bolagsstämma i Curando Nordic AB 9 december 2019

Kallelse.

Fullmaktsformulär exstra bolagsstämma Curando Nordic AB — 191209.


Förslag till beslut om kvittnings- och kontantemissioner:

Beslutsförslag p 8 och 9 stämman 191209


Förslag till optionsprogram:

Beslut om resultatdisposition vid årsstämman 31 maj 2019

Styrelsens redogörelse 191125

Revisorsyttrande enligt 13 kap 6
Revisorsyttrande enligt 13 kap 8

Protokoll extra bolagsstämma 191209


Bolagsstämma i Curando Nordic AB 31 maj 2019

Fullmaktsformulär årsstämma Curando Nordic AB — 190531.

Kallelse årsstämma i Curando Nordic AB – 190531.

Årsredovisning och koncernredovisning 2018-01-01 – 2018-12-31 för Curando Nordic AB.

Protokoll årsstämma CUR 190531


Bolagsstämma i Rethinking Care Sweden AB 31 maj 2018

Fullmaktsformulär årsstämma Rethinking Care Sweden AB — 180531. Ladda ner här

Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i Rethinking Care Sweden AB — 180531. Ladda ner här

Kallelse årsstämma i Rethinking Care Sweden AB – 180531. Ladda ner här

Årsredovisning och koncernredovisning 2017-01-01 – 2017-12-31 för Rethinking Care Sweden AB. Ladda ner här

Protokoll årsstämma Rethinking Care Sweden AB 20180531. Ladda ner här

Extra bolagsstämma i Rethinking Care Sweden AB den 2 maj 2018.

Styrelsens förslag till beslut inför extra bolagsstämman 2 maj. Läs mer…

Kallelse. Ladda ned här

Pressmeddelande 180327
Rethinking Care Sweden AB:s föreslagna företrädesemission av units säkerställd till 5 MKR genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Ladda ned här

Pressmeddelande 180327
Styrelsen i Rethinking Care Sweden Ab föreslår att extra bolagsstämma beslutar om företrädesemission av units . Ladda ned här

Fullmakt Rethinking Care Sweden AB 180502. Ladda ned här

Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser. Ladda ned här

Revisors yttrande. Ladda ned här

Protokoll extra bolagsstämma 180502 inkl bilaga 1 och 2. Ladda ned här


Bolagstämma i Rethinking Care Sweden AB den 31 maj 2017.

Fullmaktsformulär årsstämma Rethinking Care Sweden AB — 170531. Ladda ned här

Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i Rethinking Care Sweden AB — 170531. Ladda ned här

Årsredovisning och koncernredovisning 2016-02-01 – 2016-12-31 för Rethinking Care Sweden AB. Ladda ned här


Extra bolagstämma i Rethinking Care Sweden AB den 17 oktober 2016

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Rethinking Care Sweden AB, 559049-5254, den 17 oktober 2016. Ladda ned här

Ladda ned materialet här:

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma Rethinking Care Sweden — 161017 -… Ladda ned här.

Fullständiga beslutsunderlag extra bolagsstämma Rethinking Care Sweden A… Ladda ned här.

Styrelsens redogörelse om Rethinking Care Sweden 28 sept 2016. Ladda ned här.


Extra bolagstämma i Rethinking Care Sweden AB den 14 september 2016

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Rethinking Care Sweden AB, 559049-5254, den 14 september 2016. Ladda ned här.


Bolagsstämma i VO2 Cap Holding AB 20 maj 2022

Kallelse

Anmälan och formulär för poströst

Fullmaktsformulär

Incitamentsprogram i VO2 - styrelse

Incitamentsprogram i VO2 - anställda

Extra bolagsstämma i VO2 Cap Holding AB (publ) 26 oktober 2021

Kallelse

Anmälan och formulär för poströst

Fullmaktsformulär

Protokoll

Extra bolagsstämma i Curando Nordic AB 17 augusti 2021

Kallelse till extra bolagsstämma 2021-08-17

Styrelsens fullständiga förslag till beslut – extra bolagsstämma 2021-08-17

Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser enligt 13 kap. 6 §

Styrelsens motiverande yttrande enligt 18 kap. 4 §

Styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 6 §

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 §

Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 §

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma 2021-08-17

Protokoll med bilagor

Bolagsstämma i Curando Nordic AB 28 maj 2021

Kallelse årsstämma 210528

Förslag till beslut bemyndigande

Förslag till beslut optioner styrelse

Förslag till beslut optioner medarbetare och nyckelpersoner

Förslag till beslut valberedning

Fullmaktsformulär bolagsstämma 210528

Protokoll årsstämma 2021-05-28


Extra bolagsstämma i Curando Nordic AB 17 november 2020

Kallelse extra bolagsstämma 201117

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av företrädesemission av aktier

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Årsredovisning för 2019 med anteckning om årsstämmans resultatdisposition

Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma 201117

Protokoll extra bolagsstämma 201117


Bolagsstämma i Curando Nordic AB 29 maj 2020

Fullmaktsformulär årsstämma Curando Nordic AB — 200529.

Kallelse årsstämma Curando Nordic AB – 200529.

Protokoll årsstämma CUR 200529


Extra bolagsstämma i Curando Nordic AB 18 mars 2020

Kallelse.

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma Curando Nordic AB — 200318.

Fullständiga förslag till beslut, punkt 7 och 8

Protokoll extra bolagsstämma CUR 200318


Extra bolagsstämma i Curando Nordic AB 9 december 2019

Kallelse.

Fullmaktsformulär exstra bolagsstämma Curando Nordic AB — 191209.


Förslag till beslut om kvittnings- och kontantemissioner:

Beslutsförslag p 8 och 9 stämman 191209


Förslag till optionsprogram:

Beslut om resultatdisposition vid årsstämman 31 maj 2019

Styrelsens redogörelse 191125

Revisorsyttrande enligt 13 kap 6
Revisorsyttrande enligt 13 kap 8

Protokoll extra bolagsstämma 191209


Bolagsstämma i Curando Nordic AB 31 maj 2019

Fullmaktsformulär årsstämma Curando Nordic AB — 190531.

Kallelse årsstämma i Curando Nordic AB – 190531.

Årsredovisning och koncernredovisning 2018-01-01 – 2018-12-31 för Curando Nordic AB.

Protokoll årsstämma CUR 190531


Bolagsstämma i Rethinking Care Sweden AB 31 maj 2018

Fullmaktsformulär årsstämma Rethinking Care Sweden AB — 180531. Ladda ner här

Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i Rethinking Care Sweden AB — 180531. Ladda ner här

Kallelse årsstämma i Rethinking Care Sweden AB – 180531. Ladda ner här

Årsredovisning och koncernredovisning 2017-01-01 – 2017-12-31 för Rethinking Care Sweden AB. Ladda ner här

Protokoll årsstämma Rethinking Care Sweden AB 20180531. Ladda ner här

Extra bolagsstämma i Rethinking Care Sweden AB den 2 maj 2018.

Styrelsens förslag till beslut inför extra bolagsstämman 2 maj. Läs mer…

Kallelse. Ladda ned här

Pressmeddelande 180327
Rethinking Care Sweden AB:s föreslagna företrädesemission av units säkerställd till 5 MKR genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Ladda ned här

Pressmeddelande 180327
Styrelsen i Rethinking Care Sweden Ab föreslår att extra bolagsstämma beslutar om företrädesemission av units . Ladda ned här

Fullmakt Rethinking Care Sweden AB 180502. Ladda ned här

Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser. Ladda ned här

Revisors yttrande. Ladda ned här

Protokoll extra bolagsstämma 180502 inkl bilaga 1 och 2. Ladda ned här


Bolagstämma i Rethinking Care Sweden AB den 31 maj 2017.

Fullmaktsformulär årsstämma Rethinking Care Sweden AB — 170531. Ladda ned här

Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i Rethinking Care Sweden AB — 170531. Ladda ned här

Årsredovisning och koncernredovisning 2016-02-01 – 2016-12-31 för Rethinking Care Sweden AB. Ladda ned här


Extra bolagstämma i Rethinking Care Sweden AB den 17 oktober 2016

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Rethinking Care Sweden AB, 559049-5254, den 17 oktober 2016. Ladda ned här

Ladda ned materialet här:

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma Rethinking Care Sweden — 161017 -… Ladda ned här.

Fullständiga beslutsunderlag extra bolagsstämma Rethinking Care Sweden A… Ladda ned här.

Styrelsens redogörelse om Rethinking Care Sweden 28 sept 2016. Ladda ned här.


Extra bolagstämma i Rethinking Care Sweden AB den 14 september 2016

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Rethinking Care Sweden AB, 559049-5254, den 14 september 2016. Ladda ned här.


Bolagsstämma i VO2 Cap Holding AB 20 maj 2022

Kallelse

Anmälan och formulär för poströst

Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma i VO2 Cap Holding AB (publ) 26 oktober 2021

Kallelse

Anmälan och formulär för poströst

Fullmaktsformulär

Protokoll

Extra bolagsstämma i Curando Nordic AB 17 augusti 2021

Kallelse till extra bolagsstämma 2021-08-17

Styrelsens fullständiga förslag till beslut – extra bolagsstämma 2021-08-17

Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser enligt 13 kap. 6 §

Styrelsens motiverande yttrande enligt 18 kap. 4 §

Styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 6 §

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 §

Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 §

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma 2021-08-17

Protokoll med bilagor

Bolagsstämma i Curando Nordic AB 28 maj 2021

Kallelse årsstämma 210528

Förslag till beslut bemyndigande

Förslag till beslut optioner styrelse

Förslag till beslut optioner medarbetare och nyckelpersoner

Förslag till beslut valberedning

Fullmaktsformulär bolagsstämma 210528

Protokoll årsstämma 2021-05-28


Extra bolagsstämma i Curando Nordic AB 17 november 2020

Kallelse extra bolagsstämma 201117

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av företrädesemission av aktier

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Årsredovisning för 2019 med anteckning om årsstämmans resultatdisposition

Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma 201117

Protokoll extra bolagsstämma 201117


Bolagsstämma i Curando Nordic AB 29 maj 2020

Fullmaktsformulär årsstämma Curando Nordic AB — 200529.

Kallelse årsstämma Curando Nordic AB – 200529.

Protokoll årsstämma CUR 200529


Extra bolagsstämma i Curando Nordic AB 18 mars 2020

Kallelse.

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma Curando Nordic AB — 200318.

Fullständiga förslag till beslut, punkt 7 och 8

Protokoll extra bolagsstämma CUR 200318


Extra bolagsstämma i Curando Nordic AB 9 december 2019

Kallelse.

Fullmaktsformulär exstra bolagsstämma Curando Nordic AB — 191209.


Förslag till beslut om kvittnings- och kontantemissioner:

Beslutsförslag p 8 och 9 stämman 191209


Förslag till optionsprogram:

Beslut om resultatdisposition vid årsstämman 31 maj 2019

Styrelsens redogörelse 191125

Revisorsyttrande enligt 13 kap 6
Revisorsyttrande enligt 13 kap 8

Protokoll extra bolagsstämma 191209


Bolagsstämma i Curando Nordic AB 31 maj 2019

Fullmaktsformulär årsstämma Curando Nordic AB — 190531.

Kallelse årsstämma i Curando Nordic AB – 190531.

Årsredovisning och koncernredovisning 2018-01-01 – 2018-12-31 för Curando Nordic AB.

Protokoll årsstämma CUR 190531


Bolagsstämma i Rethinking Care Sweden AB 31 maj 2018

Fullmaktsformulär årsstämma Rethinking Care Sweden AB — 180531. Ladda ner här

Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i Rethinking Care Sweden AB — 180531. Ladda ner här

Kallelse årsstämma i Rethinking Care Sweden AB – 180531. Ladda ner här

Årsredovisning och koncernredovisning 2017-01-01 – 2017-12-31 för Rethinking Care Sweden AB. Ladda ner här

Protokoll årsstämma Rethinking Care Sweden AB 20180531. Ladda ner här

Extra bolagsstämma i Rethinking Care Sweden AB den 2 maj 2018.

Styrelsens förslag till beslut inför extra bolagsstämman 2 maj. Läs mer…

Kallelse. Ladda ned här

Pressmeddelande 180327
Rethinking Care Sweden AB:s föreslagna företrädesemission av units säkerställd till 5 MKR genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Ladda ned här

Pressmeddelande 180327
Styrelsen i Rethinking Care Sweden Ab föreslår att extra bolagsstämma beslutar om företrädesemission av units . Ladda ned här

Fullmakt Rethinking Care Sweden AB 180502. Ladda ned här

Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser. Ladda ned här

Revisors yttrande. Ladda ned här

Protokoll extra bolagsstämma 180502 inkl bilaga 1 och 2. Ladda ned här


Bolagstämma i Rethinking Care Sweden AB den 31 maj 2017.

Fullmaktsformulär årsstämma Rethinking Care Sweden AB — 170531. Ladda ned här

Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i Rethinking Care Sweden AB — 170531. Ladda ned här

Årsredovisning och koncernredovisning 2016-02-01 – 2016-12-31 för Rethinking Care Sweden AB. Ladda ned här


Extra bolagstämma i Rethinking Care Sweden AB den 17 oktober 2016

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Rethinking Care Sweden AB, 559049-5254, den 17 oktober 2016. Ladda ned här

Ladda ned materialet här:

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma Rethinking Care Sweden — 161017 -… Ladda ned här.

Fullständiga beslutsunderlag extra bolagsstämma Rethinking Care Sweden A… Ladda ned här.

Styrelsens redogörelse om Rethinking Care Sweden 28 sept 2016. Ladda ned här.


Extra bolagstämma i Rethinking Care Sweden AB den 14 september 2016

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Rethinking Care Sweden AB, 559049-5254, den 14 september 2016. Ladda ned här.


Bolagsstämma i VO2 Cap Holding AB 20 maj 2022

Kallelse

Anmälan och formulär för poströst

Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma i VO2 Cap Holding AB (publ) 26 oktober 2021

Kallelse

Anmälan och formulär för poströst

Fullmaktsformulär

Protokoll

Extra bolagsstämma i Curando Nordic AB 17 augusti 2021

Kallelse till extra bolagsstämma 2021-08-17

Styrelsens fullständiga förslag till beslut – extra bolagsstämma 2021-08-17

Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser enligt 13 kap. 6 §

Styrelsens motiverande yttrande enligt 18 kap. 4 §

Styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 6 §

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 §

Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 §

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma 2021-08-17

Protokoll med bilagor

Bolagsstämma i Curando Nordic AB 28 maj 2021

Kallelse årsstämma 210528

Förslag till beslut bemyndigande

Förslag till beslut optioner styrelse

Förslag till beslut optioner medarbetare och nyckelpersoner

Förslag till beslut valberedning

Fullmaktsformulär bolagsstämma 210528

Protokoll årsstämma 2021-05-28


Extra bolagsstämma i Curando Nordic AB 17 november 2020

Kallelse extra bolagsstämma 201117

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av företrädesemission av aktier

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Årsredovisning för 2019 med anteckning om årsstämmans resultatdisposition

Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma 201117

Protokoll extra bolagsstämma 201117


Bolagsstämma i Curando Nordic AB 29 maj 2020

Fullmaktsformulär årsstämma Curando Nordic AB — 200529.

Kallelse årsstämma Curando Nordic AB – 200529.

Protokoll årsstämma CUR 200529


Extra bolagsstämma i Curando Nordic AB 18 mars 2020

Kallelse.

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma Curando Nordic AB — 200318.

Fullständiga förslag till beslut, punkt 7 och 8

Protokoll extra bolagsstämma CUR 200318


Extra bolagsstämma i Curando Nordic AB 9 december 2019

Kallelse.

Fullmaktsformulär exstra bolagsstämma Curando Nordic AB — 191209.


Förslag till beslut om kvittnings- och kontantemissioner:

Beslutsförslag p 8 och 9 stämman 191209


Förslag till optionsprogram:

Beslut om resultatdisposition vid årsstämman 31 maj 2019

Styrelsens redogörelse 191125

Revisorsyttrande enligt 13 kap 6
Revisorsyttrande enligt 13 kap 8

Protokoll extra bolagsstämma 191209


Bolagsstämma i Curando Nordic AB 31 maj 2019

Fullmaktsformulär årsstämma Curando Nordic AB — 190531.

Kallelse årsstämma i Curando Nordic AB – 190531.

Årsredovisning och koncernredovisning 2018-01-01 – 2018-12-31 för Curando Nordic AB.

Protokoll årsstämma CUR 190531


Bolagsstämma i Rethinking Care Sweden AB 31 maj 2018

Fullmaktsformulär årsstämma Rethinking Care Sweden AB — 180531. Ladda ner här

Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i Rethinking Care Sweden AB — 180531. Ladda ner här

Kallelse årsstämma i Rethinking Care Sweden AB – 180531. Ladda ner här

Årsredovisning och koncernredovisning 2017-01-01 – 2017-12-31 för Rethinking Care Sweden AB. Ladda ner här

Protokoll årsstämma Rethinking Care Sweden AB 20180531. Ladda ner här

Extra bolagsstämma i Rethinking Care Sweden AB den 2 maj 2018.

Styrelsens förslag till beslut inför extra bolagsstämman 2 maj. Läs mer…

Kallelse. Ladda ned här

Pressmeddelande 180327
Rethinking Care Sweden AB:s föreslagna företrädesemission av units säkerställd till 5 MKR genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Ladda ned här

Pressmeddelande 180327
Styrelsen i Rethinking Care Sweden Ab föreslår att extra bolagsstämma beslutar om företrädesemission av units . Ladda ned här

Fullmakt Rethinking Care Sweden AB 180502. Ladda ned här

Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser. Ladda ned här

Revisors yttrande. Ladda ned här

Protokoll extra bolagsstämma 180502 inkl bilaga 1 och 2. Ladda ned här


Bolagstämma i Rethinking Care Sweden AB den 31 maj 2017.

Fullmaktsformulär årsstämma Rethinking Care Sweden AB — 170531. Ladda ned här

Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i Rethinking Care Sweden AB — 170531. Ladda ned här

Årsredovisning och koncernredovisning 2016-02-01 – 2016-12-31 för Rethinking Care Sweden AB. Ladda ned här


Extra bolagstämma i Rethinking Care Sweden AB den 17 oktober 2016

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Rethinking Care Sweden AB, 559049-5254, den 17 oktober 2016. Ladda ned här

Ladda ned materialet här:

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma Rethinking Care Sweden — 161017 -… Ladda ned här.

Fullständiga beslutsunderlag extra bolagsstämma Rethinking Care Sweden A… Ladda ned här.

Styrelsens redogörelse om Rethinking Care Sweden 28 sept 2016. Ladda ned här.


Extra bolagstämma i Rethinking Care Sweden AB den 14 september 2016

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Rethinking Care Sweden AB, 559049-5254, den 14 september 2016. Ladda ned här.