We drive growth for media tech companies

Vo2Cap is the next generation holding company for the media tech industry. We acquire, invest and inject Oxygen into our companies. We aim to be leaders of the new media tech group in Europe.

VO2 news and press

29 July 2022 08:30:00 CET

VO2 Cap Holding AB (publ) publicerar delårsrapport för Q2 2022

Publiceringsdatum: Stockholm, 29 juli 2022VO2 Cap Holding AB (publ), en ledande nordisk koncern av media- och techbolag, offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari till juni 2022. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på hemsidan www.vo2cap.se/investor-relations/financial-statement och som bifogad fil.”Ett styrkebesked från VO2. Jag är riktigt glad och stolt över att presentera en mycket stark tillväxt i både omsättning och lönsamhet för hela koncernen. Trots försämrade makroekonomiska förutsättningar rapporterar VO2 genomgående starkt resultat och kassaflöde som grundlagts av starka kundrelationer och ett intensivt arbete i koncernen med synergier i fokus för organisk tillväxt, men också via vårt senaste förvärv.”, säger Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB
Regulatory press release
23 June 2022 14:48:26 CET

VO2 Cap Holding AB (publ) förlänger avtal om likviditetsgaranti

VO2 Cap Holding AB (publ) har idag beslutat att förlänga avtalet om likviditetsgaranti. Detta avtal skulle, vilket bolaget kommunicerade via ett pressmeddelande 25 januari i år, annars ha upphört den 24 juli.
Regulatory press release
20 May 2022 10:19:34 CET

Kommuniké från årsstämma i VO2 Cap Holding AB (publ) den 20 maj 2022

Årsstämma med aktieägarna i Vo2 Cap Holding AB (publ) (”Bolaget”) har hållits den 20 maj 2022. Stämman har genomförts genom att aktieägarna har röstat på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.Vid årsstämman fattades bland annat de beslut som framgår nedan. För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut som publicerats och finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.vo2cap.se/corporate-governace/annual-general-meeting. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.Publiceringsdatum: Stockholm, 20 maj 2022 – VO2 Cap Holding AB (publ)
Regulatory press release
29 April 2022 08:30:00 CET

VO2 Cap Holding AB (publ) publicerar delårsrapport för Q1 2022

Publiceringsdatum: Stockholm, 29 april 2022VO2 Cap Holding AB (publ), en ledande nordisk koncern av media- och techbolag, offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari till mars 2022. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på hemsidan www.vo2cap.se/investor-relations/financial-statement och som bifogad fil. Bodil Ericsson Torp, VD VO2 och Douglas Roos, styrelseordförande VO2, håller en direktsänd webbpresentation kl 10.00 idag, där delårsrapporten presenteras.
Regulatory press release

Vo2 news and press

29 July 2022 08:30:00 CET

VO2 Cap Holding AB (publ) publicerar delårsrapport för Q2 2022

Publiceringsdatum: Stockholm, 29 juli 2022VO2 Cap Holding AB (publ), en ledande nordisk koncern av media- och techbolag, offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari till juni 2022. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på hemsidan www.vo2cap.se/investor-relations/financial-statement och som bifogad fil.”Ett styrkebesked från VO2. Jag är riktigt glad och stolt över att presentera en mycket stark tillväxt i både omsättning och lönsamhet för hela koncernen. Trots försämrade makroekonomiska förutsättningar rapporterar VO2 genomgående starkt resultat och kassaflöde som grundlagts av starka kundrelationer och ett intensivt arbete i koncernen med synergier i fokus för organisk tillväxt, men också via vårt senaste förvärv.”, säger Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB
Regulatory press release
23 June 2022 14:48:26 CET

VO2 Cap Holding AB (publ) förlänger avtal om likviditetsgaranti

VO2 Cap Holding AB (publ) har idag beslutat att förlänga avtalet om likviditetsgaranti. Detta avtal skulle, vilket bolaget kommunicerade via ett pressmeddelande 25 januari i år, annars ha upphört den 24 juli.
Regulatory press release

"We accelerate profitable
growth in media tech."

With some of the industry’s finest people onboard, we are ready to take on the amazing opportunities on the Nordic media tech scene. We will acquire, refine, build and scale. We foresee fast growth and high activity through providing entrepreneurial oxygen into our portfolio of companies.

/  Douglas Roos, Chairman

Our team and founders

Visit the team page

Bodil Ericsson Torp

CEO VO2 & Member of VO2 Investment Committee

Douglas Roos

Chairman VO2 & Chairman of VO2 Investment Committee, Co-founder Netric

Oskar Sardi

Member of VO2 Board & Investment Committee, Co-founder Leeads

Daniel Ahlbert

Member of VO2 Investment Committee, CEO/Co-founder Netric

Patrik Sandberg

Member of VO2 Board & Investment Committee, Co-founder Netric

Eric Gisaeus

Member of VO2 Investment Committee, Co-founder Leeads

Tom Jenen

Advisor

Our companies

Our companies strive to exceed all expectations.
Read about our companies.

View all companies

With an infusion of Oxygen, talent and tech, we move our companies forward.

35+
Employees & Partners
267M
Total revenue 2020

Breath of talent

Our founders and partners have several successful businesses. They use their shared experience to the benefit of those around them developing, progressing and growing talent.

Investors

We believe we have found the recipe for successful companies. We are eager to share this information with serious investors.

Tech & Programming

All our companies are tech based. They rely on tech and that’s what we like about them. A balance of tech and outstanding people is the perfect combination for success.

Entrepreneur team

Everyone seems to be a wantrepreneur nowadays. We run companies and we prefer to let our actions do the talking.

Consolidated power

We run our companies separately but with consolidation power. By saving costs, we are able to gain more growth and greater potential to expand into new markets. When utilised the right way, that potential is limitless.

Nordic | European

Although the Stockholm tech scene will always serve as our core basecamp, it is our goal to expand into the European media tech market.

We use cookies to offer you the most relevant information.
Dismiss