CURANDO NORDIC AB BYTER CERTIFIED ADVISER TILL ERIK PENSER BANK AB

Curando Nordic AB har ingått avtal med Erik Penser Bank AB avseende tjänsten som Certified Adviser. Erik Penser Bank AB tillträder den 19 oktober 2018. Fram till dess fortsätter Sedermera Fondkommission agera Certified Adviser åt bolaget.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD Curando Nordic AB
Telefon: 046-386741
E-post:
fredrik.thafvelin@curando.se


Om Curando Nordic AB

Curando Nordic AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för hälso- och vårdsektorn. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Curando Nordic AB är listat på Nasdaq First North med Sedermera Fondkommission som Certified Adviser. Läs mer på
www.curando.se.

Published:

Oct 12, 2018

Share