Curando Nordic AB (publ) (u.ä.t. Vo2 Cap Holding AB (publ)) byter Certified Advisor, CA, till Amudova AB

Curando Nordic AB (publ) (u.ä.t. Vo2 Cap Holding AB (publ)) byter Certified Advisor, CA, till Amudova AB

Rättelse på grund av felaktig hänvisning till MAR.

Curando Nordic AB (publ) (u.ä.t. Vo2 Cap Holding AB (publ) byter CA från Erik Penser Bank AB till Amudova AB fr.o.m. 26 augusti 2021.

Bytet av CA föranleds av det omvända förvärvet av Vo2 Cap AB (publ), beslutat på extra boalgsstämma den 17 augusti 2021.

För ytterligare information se www.curandonordic.se eller kontakta VD Johan Tinnerholm, +46 (0) 706 – 43 24 10, johan.tinnerholm@curando.se

Om Curando Nordic AB

Curando är ett Software as a Service (SaaS) företag baserat i Stockholm. Curando erbjuder en flexibel, obunden och bred digital integrationsplattform för att samla ett företags processer kring hälsa, hälsotjänster och data på ett ställe.

Curando Nordic AB (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-

post: certifiedadviser@penser.se). Läs mer på www.curandonordic.se.

Published:

Aug 25, 2021

Share