CURANDO NORDIC AB:S DOTTERBOLAG TECKNAR AVTAL OM PROGRAMVARA

Agilit Svenska AB, Curando Nordic AB:s dotterbolag, ingår avtal med Svensk Vårdförmedling Försäljning AB om licens-, drift och support av programvaror i Curandos digitala plattform.

Det icke exklusiva avtalet omfattar programvarorna HealthPlace, WorkSpace, Rehab, E-learning, Arbetsmiljöchecklista och C-puls, samtliga avsedda för digital hantering av företagshälsa.

Avtalet träder i kraft då Svensk Vårdförmedling Försäljning AB fått tillgång till programvaran. Avtalet löper med tre månaders ömsesidig uppsägningstid. Avtalet stipulerar om månatlig licensavgift samt rörliga avgifter för användning av programvarorna baserat på antal medarbetare och företag. I dagsläget beräknas årsintäkter på cirka 1 MSEK.

Fredrik Thafvelin, VD Curando Nordic AB, kommenterar:
”Det här ett viktigt första avtal med extern användare som tar i bruk vår digitala plattform med tjänster utvecklade för företagshälsa.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin
Telefon: +4792030200
E-post: fredrik.thafvelin@curando.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Curando Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2019 klockan 11:20 CET.

Om Curando Nordic AB

Curando Nordic AB (559049-5254) är listat på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se). Läs mer på www.curandonordic.se

Published:

May 8, 2019

Share