CURANDO NORDIC AB:S NORSKA DOTTERBOLAG INGÅR SAMARBETSAVTAL OM E-KONSULTATIONERMED DINHMS AS

Curando AS (”Curando”), Curando Nordic AB:s norska dotterbolag, har den 19 december 2018 ingått samarbetsavtal med dinHMS AS (”dinHMS”) avseende e-konsultationer.

dinHMS är en offentligt godkänd företagshälsa i Norge som arbetar förebyggande och utvecklar egna produkter till sina kunder. dinHMS har företagsmedicinska mottagningar som ska erbjuda e-konsultationer faciliterade av Curando som ersätts per e-konsultation. Avtalet löper på ett år med tre månaders uppsägningstid och möjlighet till förlängning därefter.

Curandos roll i samarbetet är att leverera, installera och facilitera videolösning för mobil och web, upplärning samt nödvändig programvara. dinHMS roll i samarbetet är att med egna företagsläkare, laboratorier, läkarmottagningar och system genomföra e-konsultationer dagtid på vardagar. Läkare knutna till dinHMS kommer också att kunna ingå avtal som gör att de kan erbjuda Curandos digitala plattform till sina företagskunder.

Omfattningen är i nuläget oklar. Potentialen vid fullskaledrift, givet två patienter per läkare och dag med 30 läkare, är cirka 100 000 NOK per månad för Curando.  

Fredrik Thafvelin, VD Curando Nordic AB, kommenterar:

- Detta är ett betydelsefullt avtal för vår norska verksamhet. Genom att hjälpa vår samarbetspartner dinHMS att bli den första företagshälsogruppen i Norge som börjar använda sig av e-konsultationer systematiskt ser vi en möjlighet etablera fler digitala tjänster. Curandos erfarenheter från e-konsultationer på den svenska marknaden är mycket positiva. Tre av fyra medarbetare som har behov av kvalificerade hälsoråd hanteras där med e-konsultationer.
  

Läs mer om dinHMS på www.dinhms.no

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD Curando Nordic AB
Telefon: 046-386741
E-post:
fredrik.thafvelin@curando.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Curando Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2018 klockan 09:10 CET.
 

Om Curando Nordic AB

Curando Nordic AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för hälso- och vårdsektorn. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård och mindre resursanvändning med hjälp av It-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Curando Nordic AB är listat på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser. Läs mer på www.curando.se

Published:

Dec 20, 2018

Share