CURANDO NORDIC AB:S NORSKA DOTTERBOLAG ÖVERTAS AV OTIGA GROUP AS

Curando AS, Curando Nordic AB:s norska dotterbolag, övertas från den 25 april 2019 av Otiga Group AS som ingår i Adolfsen-gruppen. Avtalet undertecknades dag som ovan. Otiga Group AS övertar samtliga aktier i Curando AS. I förbindelse med övertaget betalar köparen 500 000 NOK som fordringsvederlag till Curando Nordic AB.  

Curando Nordic AB etablerade sig i Norge i juli 2017 efter att Asbjørn Sørfonden rekryterats som landschef. Det norska bolaget har under hans ledning distribuerat digital företagshälsa genom samarbete med företagshälsor samt erbjudit läkarvikarier online i samarbete med lokala läkarcenter och offentliga hälsomyndigheter. Otiga Group AS övertar och fortsätter verksamheten i dess helhet i det nya namnet Agito e-helse AS.

Curando Nordic AB har tagit ett strategiskt beslut att renodla och fokusera på den digitala delen av verksamheten och avyttra allt som inte stöder kärnverksamheten. Avyttringen av Curando AS är ett led i strategin och skapar bättre ekonomiska förutsättningar att hålla en hög utvecklingstakt i den digitala utvecklingen som även Curando AS fortsätter använda sig av.

Asbjørn Sørfonden, BAM Curando AS, kommenterar:
"Vi har stora förväntningar på det samarbete och de synergier vi får möjlighet till i Otiga Group AS. Det nya ägarskapet öppnar för ökad satsning, starkare fokus på våra kärnområden och tillgång till kompetens och kvalitet som kommer att ge genomslag och tillväxt. Vi ser också stora möjligheter att marknadsföra den digitala plattform som Curando Nordics dotterbolag Agilit utvecklat för vård och företagshälsa.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Asbjörn Sørfonden
Telefon: +47 41 42 43 11
E-post:
asbjorn.sorfonden@curando.no
 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Curando Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2019 klockan 13:00 CET.
 

Om Curando Nordic AB
Curando Nordic AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för hälso- och vårdsektorn. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård och mindre resursanvändning med hjälp av
It-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Curando Nordic AB är listat på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post: 
certifiedadviser@penser.se). Läs mer på www.curando.se

Published:

Apr 26, 2019

Share