CURANDO NORDIC AB SENARELÄGGER PUBLICERING AV DELÅRSRAPPORT

Curando Nordic AB har beslutat att senarelägga publiceringen av delårsrapporten för första kvartalet 2019.

Delårsrapporten för perioden 1 januari till 31 mars 2019 kommer att publiceras den 29 maj 2019 istället för som tidigare aviserat den 23 maj 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD Curando Nordic AB

Telefon: +4792030200
E-post: fredrik.thafvelin@curando.se 

Om Curando Nordic AB

Curando Nordic AB (559049-5254 är listat på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se). Läs mer på www.curandonordic.se

Published:

May 17, 2019

Share