CURANDO NORDIC AB SLÄPPER NY FUNKTION FÖR ATT UNDERLÄTTA SCREENING OCH ÖVERBLICKAV COVID-19 INOM FÖRETAG

”Vårt utvecklingsteam har arbetat hårt för att utveckla denna tilläggstjänst som ett sätt att bidra och hjälpa mot den globala pandemin. Vi tror att tjänsten kan hjälpa företag att hindra smittspridning inom organisationen och att utvärdera den påverkan COVID-19 har på just deras organisation”, kommenterar Johan Tinnerholm, VD Curando.Om en medarbetare väljer att indikera COVID-19-symptom flaggas relevanta ”stakeholders”.  De kan direkt informera medarbetare som varit i kontakt med den sjuke och begränsa vidare interaktion inom denna grupp eller avdelning. Den sjuka medarbetaren får karantäninstruktioner och kan få information om eventuella stödåtgärder från arbetsgivaren.  Företag kan med hjälp av statistik i realtid tydligare följa faktisk frånvaro orsakad av COVID-19-infektion och över tid få en bedömning av hur länge medarbetare kan förväntas vara i karantän på grund av viruset.Tilläggstjänsten erbjuds kostnadsfritt till existerande kunder. Nya kunder erbjuds samtidigt tillgång till Curandos digitala sjuk- och frisk-tjänst kostnadsfritt i två månader.Sjuk- och frisktjänsten kan anpassas efter företagsbehov och gör det enklare att administrera och överblicka frånvaro, närvaro och orsak. Tjänsten är en del av Curandos SaaS-plattform som är en digital tjänst för att hjälpa företag hantera och effektivisera processer inom hälsa.För mer information se
www.curando.se
Kontakt:
info@curando.se
Johan Tinnerholm, VD Curando

E-post:
johan.tinnerholm@curando.se
Telefon: 070-6432410

Curando Nordic AB (559049–5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post:
certifiedadviser@penser.se). Läs mer på www.curandonordic.se

Published:

Mar 25, 2020

Share