INFORMATION OM HANDEL I CURANDO NORDIC AB

Den 1 juni 2018 avslutades teckningstiden i Rethinking Care Sweden AB:s emission av units med företrädesrätt för aktieägarna. Utfallet meddelades den 12 juni 2018. Bolaget har därefter ändrat namn till Curando Nordic AB, vilket framgår av pressmeddelande den 20 juni 2018. Bolagsverket har nu registrerat företrädesemissionen och handel med betalda tecknade units (BTU) sker på Nasdaq First North till och med onsdagen den 29 augusti 2018.

Handel med teckningsoptioner (TO) påbörjas tidigast tisdagen den 3 september 2018, dock först efter godkännande av spridningsintyg för TO.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD Curando Nordic AB
Telefon: 046-386741
E-post: fredrik.thafvelin@curando.se
 

Om Curando Nordic AB
Curando Nordic AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för hälso- och vårdsektorn. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Läs mer på www.curando.se

Published:

Aug 23, 2018

Share