NYHETSBREV SEPTEMBER 2018

VD Fredrik Thafvelin kommenterar utvecklingen i norska Curando
Vi är inne i tidig höst med det svenska valet bakom oss. Det är tre veckor sedan vi publicerade vår delårsrapport för andra kvartalet 2018 och det är mycket aktivitet i Curando just nu. Jag vill här ge er en uppdatering om vad som händer i Norge.

Just nu är en rapport om företagshälsa på remiss i Norge; ”Hva bør skje med BHT? – En fremtidsrettet bedriftshelsetjeneste med fokus på kjerneoppgaver”. En oberoende expertgrupp fick i uppdrag av Arbeids- og sosialministeren att se över och utvärdera företagshälsan i Norge. Fungerar den som avsett? Är den träffsäker och målinriktad? I gruppens rapport som kom före sommaren konstateras att det finns betydande förbättrings- och effektiviseringspotential och att förändring – anpassning - är viktig för Norge i en tid då arbetslivet förändras. Teknologiutvecklingen går snabbt, jobben förändras, kraven i arbetsmarknaden ökar och förändras, strukturer och sammansättningen av den arbetande befolkningen förändras. Allt detta påverkar arbetsinnehåll och arbetsmiljö och medför helt nya utmaningar på arbetsmiljöområdet, skriver gruppen bland annat i sin rapport.

Jag är enig i många av de konstateranden som finns i rapporten. Det som gruppen pekar på var orsaken till att vi startade vår koncern 2016 och började arbetet med att bygga upp en modern, digital, företagshälsa som arbetar proaktivt. En modern företagshälsa arbetar strategiskt med mycket fokus på hälsofrämjande insatser. Vi tar betalt för att skapa hälsa i företagen, det vill säga friska medarbetare som trivs och fungerar bra på sin arbetsplats. Det är något fundamentalt fel när den traditionella företagshälsovården fakturerar för sjukskrivning av medarbetare som blivit utbrända och sjuka på den arbetsplats de har ansvaret för. En modern företagshälsa arbetar proaktivt och reducerar sjukskrivningarna samt behovet av ”reparationsverkstad”. Visst finns det behov av vård även i de företag vi arbetar med och vi nyttjar också goda resurser från den traditionella företagshälsovården. Vi upplever dock att det ofta är helt andra resurser än vårdpersonal som behövs och att många traditionella insatser därför är bortkastade. Slutligen efterlyser rapporten fler och bättre digitala tjänster. Allt de söker och lite till levererar vi redan. Du finner det på vår hemsida.

Curando Nordic AB:s norska dotterbolag, Curando AS, har den här veckan startat upp kontinuerlig mätning av den psykosociala arbetsmiljön hos företagshälsorna Synergi Helse AS på fyra orter, Bedriftshelsen AS på tre orter samt Viken BHT SA på en ort genom att använda det forskningsbaserade programmet HealthWatch.

Curando Norge har nu också lanserat ett nytt koncept, Curando Aktiv, som i likhet med det svenska dotterbolaget Niana AB erbjuder fysiska behandlingar på arbetsplatser. I konceptet ingår också onlineläkare, onlinepsykolog, onlinenäringsfysiolog samt träning och förebyggande arbete på arbetsplatsen. Första kunden är redan igång och Curando Aktiv samarbetar lokalt med Norske Helsehus i Bærum.

Curando Norge har nyligen tecknat sina första abonnemang med ett företag som önskar bättre kontroll på sjukfrånvaron med hjälp av HealthPlace, vår digitala medarbetar-/chefsportal. Efter att ha laddat ner HealthPlace-appen i mobil kan medarbetare enkelt få assistans digitalt och med tillgång till olika slags resurser. Här kan hen anmäla sig sjuk vartefter en sjuksköterska från vårt callcenter ringer upp och ger råd samt noterar i chefsportalen hur länge den anställde kan förväntas vara borta från sin arbetsplats. Detta ger ledningen en bra översikt över sjukfrånvaron och ett verktyg för att minska den.

Vi hoppas bidra med lösningar på den stora samhällsutmaning som ohälsa utgör. På VD-dagen i Stockholm den 26 september berättar vi mer om vårt arbete, hela teamet är på plats. Jag hoppas att vi ses där!

Fredrik Thafvelin
VD Curando Nordic AB
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD Curando Nordic AB
Telefon: 046-386741
E-post:
fredrik.thafvelin@curando.se


Om Curando Nordic AB
Curando Nordic AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för hälso- och vårdsektorn. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård och mindre resursanvändning med hjälp av 

IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Läs mer på www.curando.se och www.curando.no

Published:

Sep 18, 2018

Share