VO2 CAP AB (PUBL) FÖRSTÄRKER STYRELSEN MED TRE TUNGA REKRYTERINGAR

Vo2 Cap AB har som tidigare meddelats ingått avtal med Curando i ett s k omvänt förvärv och planeras vara klar för börsnotering på Nasdaq First North i slutet av augusti 2021


-  ”Det som Nike och Kristina inte vet om media och tech är inte värt att veta och sen kompletterar vi med Eva som är en otroligt rutinerad kraft inom M&A-delen. Med Bodil Ericsson Torp som VD och koncernchef så känns det som att vi nu fått ihop ett svårslaget team som är oerhört taggat för börsen i augusti”, säger Douglas Roos, styrelseordförande i VO2 Cap.

Vo2 Cap AB har som tidigare meddelats ingått avtal med Curando i ett s k omvänt förvärv och planeras vara klar för börsnotering på Nasdaq First North i slutet av augusti 2021. I samband med att de nya ledamöterna väljs in, kommer medgrundarna Eric Giseus och Daniel Ahlbert att lämna styrelsen, vilket varit planerat sedan bolaget stiftades.

-  ”Det här är tre mycket viktiga tillsättningar för att förstärka koncernens tillväxtresa. I arbetet med att utveckla sammansättningen av kompetenser och erfarenheter på styrelsenivå, för att i större utsträckning matcha vO2 Cap´s strategiska prioriteringar, är jag mycket glad och stolt över att välkomna tre väl meriterade och kompetenta personer till Vo2 Caps styrelse”, fortsätter Douglas Roos.

Beskrivning av de nya ledamöterna:

Nike Carlstoft. VD för Dentsu Sverige, har 25 års erfarenhet av marknadsföring med ledande chefsbefattningar inom Dentsu, Carat, MEC och The Media Edge. Nike Carlstoft är förändringsskapare med högt fokus på affärsnytta, innovation, energi och affärskicklighet.  Under Nike Carlstofts ledning i Carat år 2013 har byrån rönt stora framgångar och utsetts till #1 av mediebyråerna i Sverige av RECMA. Parallellt med en anmärkningsvärd affärsmässig tillväxt har Carat och Dentsu blivit en av branschens mest attraktiva arbetsgivare.

Eva Strand. CFO Beijer Byggmaterial. Eva har 25 års erfarenhet i rollen som CFO företrädelsevis internationellt. Eva´s inriktning är förvärv. Eva tillträdde år 2018 som CFO Beijer Byggmaterial, som ingår i STARK GROUP som har sin verksamhet inom byggmaterial i 7 länder och växer främst inom förvärv. Vidare har Eva Strand innehaft rollen CFO Haglöfs med ledning av strategisk plan för att etablering av Haglöfs på den globala "Outdoor" marknaden. Eva Strand har även varit Finance Director för GlaxoSmithKlinen AB och American Express Norden.

Kristina Juhlin. VD Amplifi Sverige AB. Kristina har 20+ års erfarenhet inom digital transformation, data-driven marknadsföring och mediatech med dokumenterad historik av lönsam tillväxt i den digitala ekonomin. Kristina Juhlin har under åren 2000-2015 haft ledande befattningar mediebyråkoncernerna GroupM och sedermera Dentsu. År 2015 blev Kristina Juhlin VD för Amnet Sverige AB, en konsultverksamhet inom programmatic och data-driven marknadsföring. År 2018 startade Kristina verksamheten Dentsu Data Labs i Sverige med inriktning på marknadsföringsteknologi, data intelligens, insikt och analys. Amplifi Sverige AB, en av Sveriges ledande konsultverksamheter inom medierådgivning, reklamköp, data-driven marknadsföring och mediatech.


Semmy Rülf, Styrelseordförande Curando: +46 (0) 709 31 27 30 semmy.rulf@googlemail.com

Curando är ett Software as a Service (SaaS) företag baserat i Stockholm. Curando erbjuder en flexibel, obunden och bred digital integrationsplattform för att samla ett företags processer kring hälsa, hälsotjänster och data på ett ställe. Curando Nordic AB (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, e- post:  
certifiedadviser@penser.se ). Läs mer på www.curandonordic.se.

Published:

Jul 12, 2021

Share