VO2 Cap Holding AB (publ) publicerar delårsrapport för Q2 2022

Published:
29 July 2022 08:30:00 CET

Publiceringsdatum: Stockholm, 29 juli 2022VO2 Cap Holding AB (publ), en ledande nordisk koncern av media- och techbolag, offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari till juni 2022. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på hemsidan www.vo2cap.se/investor-relations/financial-statement och som bifogad fil.”Ett styrkebesked från VO2. Jag är riktigt glad och stolt över att presentera en mycket stark tillväxt i både omsättning och lönsamhet för hela koncernen. Trots försämrade makroekonomiska förutsättningar rapporterar VO2 genomgående starkt resultat och kassaflöde som grundlagts av starka kundrelationer och ett intensivt arbete i koncernen med synergier i fokus för organisk tillväxt, men också via vårt senaste förvärv.”, säger Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB

KONCERNEN Q2

KONCERNEN Q1-Q2

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

UTDRAG VDs KOMMENTAR

”Intäkterna ökade för perioden med 58,4% till 115 586 TSEK, vilket motsvarar en ökning om 42 619 TSEK. Rörelseresultatet EBITDA uppgick till 9 670 TSEK vilket motsvarar 8,4% i EBITDA-marginal att jämföra med 1,3% föregående år. Vi vände även periodens EBIT i jämförelse med föregående år från -117 TSEK till 6 069 TSEK vilket ger en EBIT-marginal om 5,3% för perioden. En stark period där vi utfört ett gediget arbete i hela vår koncern vilket gett en mycket stark utveckling i både tillväxt och resultat. Det här är jag stolt över och det är resultatet av hårt och kvalitativt arbete.

Tillväxten av intäkter härleds till både organisk och förvärvad tillväxt. Vår organiska tillväxt i respektive bolag inom koncernen är oerhört viktig. Av totalt 42 619 TSEK står den organiska tillväxten i Q2 för 30 244 TSEK. Det är ett kvitto på att vårt arbete med att ta ut VO2s strategi i vår koncern mellan samtliga dotterbolagen bär frukt. Vår förvärvade tillväxt i jämförelse med föregående år uppgår till 12 375 TSEK för perioden.

Kassaflödet. Alltid viktigt och än viktigare i en mer osäker marknad. Vi har stort fokus på vårt totala kassaflöde som borgar för en god grund i koncernen, men också kassaflödet från vår löpande verksamhet. Vi levererar ett starkt kassaflöde för perioden från vår löpande verksamhet 12 021 TSEK i jämförelse med 3 284 TSEK för motsvarande period föregående år.

Våra bolag har hanterat inflationstryck och en ökad osäker makrosituation bra. Investeringsviljan hos våra kunder var fortsatt hög vilket genererat tillväxt i både intäkter och rörelseresultat. Resultatet i Q2 visar att vår strategi fungerar - vi bygger intäktssynergier som gynnar våra partners och kunder, VO2s tillväxt och lönsamhet, vilket skapar värden för alla våra aktieägare.”, säger Bodil Ericsson Torp VD VO2 Cap Holding AB (publ).

Bolagets nästa rapport, delårsrapport Q3, publiceras den 28 oktober, 2022.

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2 

VO2 Cap Holding AB (publ) är en compounder som förvärvar, förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se www.vo2cap.se. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales AB www.netricsales.com, Leeads AB www.leeads.com, AdProfit AB www.adprofit.se och Livewrapped AB www.livewrapped.com.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

Denna information är sådan information som VO2 Cap Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 29 juli, 2022.

Download Attachment
Regulatory press release