Förändring i koncernledning VO2 Cap Holding AB (publ)

Förändring

Oskar Sardi lämnar sin roll i koncernledningen för VO2 för att kunna fokusera på att arbeta operativt i specifika projekt för utvalda dotterbolag inom VO2. Oskar Sardi kvarstår som styrelseordförande i VO2s dotterbolag Netric Sales AB och Madington AB. Oskar Sardi har sedan koncernens bildande 2021 ingått i ledningen för VO2.

Publiceringsdatum: Stockholm, 12 feb, 2024 – VO2 Cap Holding AB (publ)

”Oskar är en fantastisk person med djup kompetens inom media och tech. Han kommer nu att få större möjlighet till att fokusera operativt på utvalda delar av affären hos VO2s dotterbolag”, säger Bodil Ericsson Torp, VD för VO2.

”Min passion är främst att jobba operativt nära både kunder och affär. Jag ser fram emot att ha större fokus på affärsnära delar hos utvalda dotterbolag, där min kompetens kommer till allra störst nytta. Jag brinner för att fortsatt vara med och bidra till dotterbolagens och VO2s tillväxt”, säger Oskar Sardi.

Oskar Sardi är medgrundare och en av huvudägarna till VO2 Cap Holding AB.

[image]

Oskar Sardi

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2 

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se vo2cap.se (http://www.vo2cap.se). I koncernen ingår de helägda dotterföretagen Netric Sales AB netricsales.com, Leeads AB och Locads AB leeads.com, AdProfit AB adprofit.se, Livewrapped AB livewrapped.com, Borg Owilli AB borgowilli.se och Madington AB madington.com (http://www.madington.com).

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se (http://www.vo2cap.se). Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

Publiceringsdatum: Stockholm, 12 feb, 2024 – VO2 Cap Holding AB (publ)

”Oskar är en fantastisk person med djup kompetens inom media och tech. Han kommer nu att få större möjlighet till att fokusera operativt på utvalda delar av affären hos VO2s dotterbolag”, säger Bodil Ericsson Torp, VD för VO2.

”Min passion är främst att jobba operativt nära både kunder och affär. Jag ser fram emot att ha större fokus på affärsnära delar hos utvalda dotterbolag, där min kompetens kommer till allra störst nytta. Jag brinner för att fortsatt vara med och bidra till dotterbolagens och VO2s tillväxt”, säger Oskar Sardi.

Oskar Sardi är medgrundare och en av huvudägarna till VO2 Cap Holding AB.

Oskar Sardi

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2 

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se vo2cap.se. I koncernen ingår de helägda dotterföretagen Netric Sales AB netricsales.com, Leeads AB och Locads AB leeads.com, AdProfit AB adprofit.se, Livewrapped AB livewrapped.com, Borg Owilli AB borgowilli.se och Madington AB madington.com.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

Published:

Feb 12, 2024

Share

Other press releases & news