Inbjudan till webbpresentation av bokslutskommuniké 2022 VO2 Cap Holding AB (publ)

Inbjudan

Fredagen den 10 februari kl 08.30 offentliggör VO2 Cap Holding AB (publ) sin bokslutskommuniké avseende helåret 2022. Klockan 10.00 samma dag, presenteras kommunikén av Bodil Ericsson Torp, VD VO2 och Douglas Roos, styrelseordförande VO2 under ledning av journalisten Claes de Faire i en direktsänd webbpresentation.

Publiceringsdatum: Stockholm, 7 februari, 2023 – VO2 Cap Holding AB (publ)

Varmt välkomna till webbpresentationen av VO2s bokslutskommuniké 2022. Vänligen anmäl dig till info@vo2cap.se. Vi tar gärna emot frågor. Maila frågorna i förväg, så kommer vi att besvara dem i sändningen.

Maila dina frågor till info@vo2cap.se

Länk till webbsändning:  https://youtube.com/live/hkRI-rkR6eU?feature=share

Finansiella rapporter och övriga pressmeddelanden från VO2:

www.vo2cap.se/investor-relations/financial-statement

www.vo2cap.se/press-news/all-news

Varmt välkomna!

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2                

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se vo2cap.se (http://www.vo2cap.se). I koncernen ingår de helägda dotterföretagen Netric Sales AB netricsales.com, Leeads AB leeads.com, AdProfit AB adprofit.se, Livewrapped AB livewrapped.com, Borg Owilli AB borgowilli.se och intresseföretaget Zalster AB zalster.com (http://www.zalster.com).

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se (http://www.vo2cap.se). Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

Publiceringsdatum: Stockholm, 7 februari, 2023 – VO2 Cap Holding AB (publ)

Varmt välkomna till webbpresentationen av VO2s bokslutskommuniké 2022. Vänligen anmäl dig till info@vo2cap.se. Vi tar gärna emot frågor. Maila frågorna i förväg, så kommer vi att besvara dem i sändningen.

Maila dina frågor till info@vo2cap.se

Länk till webbsändning:  https://youtube.com/live/hkRI-rkR6eU?feature=share

Finansiella rapporter och övriga pressmeddelanden från VO2:

www.vo2cap.se/investor-relations/financial-statement

www.vo2cap.se/press-news/all-news

Varmt välkomna!

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2                

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se vo2cap.se. I koncernen ingår de helägda dotterföretagen Netric Sales AB netricsales.com, Leeads AB leeads.com, AdProfit AB adprofit.se, Livewrapped AB livewrapped.com, Borg Owilli AB borgowilli.se och intresseföretaget Zalster AB zalster.com.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

2023-02-07 PM Inbjudan till webbpresentation av bokslutskommuniké 2022 VO2 Cap Holding AB (publ)
Download Attachment

Published:

Feb 7, 2023

Share

Other press releases & news