Inbjudan till webbpresentation av bokslutskommuniké 2023 VO2 Cap Holding AB (publ)

Inbjudan

Fredagen den 9 februari kl 08:30 offentliggör VO2 Cap Holding AB (publ) bokslutskommuniké avseende helåret 2023. Klockan 10:00 samma dag, presenteras kommunikén av Bodil Ericsson Torp, VD VO2 och Douglas Roos, styrelseordförande VO2 under ledning av journalisten Claes de Faire i en direktsänd webbpresentation.

Publiceringsdatum: Stockholm, 6 februari, 2024 – VO2 Cap Holding AB (publ)

Varmt välkomna till webbpresentationen av VO2s bokslutskommuniké 2023. Vänligen anmäl dig till info@vo2cap.se. Vi tar gärna emot frågor. Mejla frågorna i förväg, så kommer vi att besvara dem i sändningen.

Länk till webbsändningen: https://www.youtube.com/watch?v=2jzLCBXnHzU

Webbpresentationen kommer även att sändas live på Linkedin: https://www.linkedin.com/events/livepresentationavvo2capholding7160568774444658688/theater/

Finansiella rapporter och övriga pressmeddelanden från VO2:

www.vo2cap.se/investor-relations/financial-statement

www.vo2cap.se/press-news/all-news

Varmt välkomna!

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2 

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se vo2cap.se (http://www.vo2cap.se). I koncernen ingår de helägda dotterföretagen Netric Sales AB netricsales.com, Leeads AB och Locads AB leeads.com, AdProfit AB adprofit.se, Livewrapped AB livewrapped.com, Borg Owilli AB borgowilli.se, Madington AB madington.com (http://www.madington.com).

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se (http://www.vo2cap.se). Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

Publiceringsdatum: Stockholm, 6 februari, 2024 – VO2 Cap Holding AB (publ)

Varmt välkomna till webbpresentationen av VO2s bokslutskommuniké 2023. Vänligen anmäl dig till info@vo2cap.se. Vi tar gärna emot frågor. Mejla frågorna i förväg, så kommer vi att besvara dem i sändningen.

Länk till webbsändningen: https://www.youtube.com/watch?v=2jzLCBXnHzU

Webbpresentationen kommer även att sändas live på Linkedin: https://www.linkedin.com/events/livepresentationavvo2capholding7160568774444658688/theater/

Finansiella rapporter och övriga pressmeddelanden från VO2:

www.vo2cap.se/investor-relations/financial-statement

www.vo2cap.se/press-news/all-news

Varmt välkomna!

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2 

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se vo2cap.se. I koncernen ingår de helägda dotterföretagen Netric Sales AB netricsales.com, Leeads AB och Locads AB leeads.com, AdProfit AB adprofit.se, Livewrapped AB livewrapped.com, Borg Owilli AB borgowilli.se, Madington AB madington.com.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

2024-02-06 PM Inbjudan till webbpresentation av bokslutskommuniké 2023 VO2 Cap Holding AB (publ)
Download Attachment

Published:

Feb 6, 2024

Share

Other press releases & news