Inbjudan till webbpresentation av VO2 Cap Holding AB (publ) delårsrapport Q1 januari – mars 2022

Inbjudan

Publiceringsdatum: Stockholm 27 april 2022 – VO2 Cap Holding AB (publ)Fredagen den 29 april 8:30 offentliggör VO2 Cap Holding AB (publ) delårsrapport avseende kvartal 1 januari-mars 2022. Samma dag kl 10:00 håller Bodil Ericsson Torp, VD för VO2, och Douglas Roos, Styrelseordförande för VO2, en direktsänd webbpresentation av kvartalsrapporten. I samband med presentationen ges deltagande aktieägare och andra investerare möjlighet att ställa frågor till bolaget. 

Varmt välkomna att lyssna och ställa frågor till VD och styrelsens ordförande. 

För deltagande på webbpresentationen, vänligen anmäl dig till info@vo2cap.se  Du är varmt välkommen att skicka in dina frågor i förväg, så kommer vi att besvara dessa i sändningen. Maila dina frågor till info@vo2cap.se

Länk till webbsändning: https://youtu.be/upeFYCj_yf4

Finansiella rapporter och övriga pressmeddelanden från VO2:

www.vo2cap.se/investor-relations/financial-statement

www.vo2cap.se/press-news/all-news

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)För mer information:

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2              

VO2 Cap Holding AB (publ) är en compounder som förvärvar, förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se: www.vo2cap.se I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales AB www.netricsales.com, Leeads AB www.leeads.com, AdProfit AB www.adprofit.se och Livewrapped AB www.livewrapped.com

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel +46 (0)8-546 017 58, mejl info@amudova.se

Varmt välkomna att lyssna och ställa frågor till VD och styrelsens ordförande. 

För deltagande på webbpresentationen, vänligen anmäl dig till info@vo2cap.se  Du är varmt välkommen att skicka in dina frågor i förväg, så kommer vi att besvara dessa i sändningen. Maila dina frågor till info@vo2cap.se

Länk till webbsändning: https://youtu.be/upeFYCj_yf4

Finansiella rapporter och övriga pressmeddelanden från VO2:

www.vo2cap.se/investor-relations/financial-statement

www.vo2cap.se/press-news/all-news


Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)För mer information:

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2              

VO2 Cap Holding AB (publ) är en compounder som förvärvar, förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se: www.vo2cap.se I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales AB www.netricsales.com, Leeads AB www.leeads.com, AdProfit AB www.adprofit.se och Livewrapped AB www.livewrapped.com

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel +46 (0)8-546 017 58, mejl info@amudova.se

2022-04-27_PM VO2 inbjudan webbpresentation delårsrapport Q1 januari - mars 2022
Download Attachment

Published:

Apr 27, 2022

Share

Other press releases & news