Inbjudan till webbpresentation av VO2 Cap Holding AB (publ) Q3-rapport 2023

Inbjudan

Fredagen den 27 oktober kl 8:30 offentliggör VO2 Cap Holding AB (publ) sin delårsrapport avseende det tredje kvartalet 2023. Samma dag kl 10:00 presenteras rapporten av Bodil Ericsson Torp, VD för VO2 och Douglas Roos, styrelseordförande VO2 under ledning av journalisten Claes de Faire i en direktsänd webbpresentation av kvartalsrapporten.

Publiceringsdatum: Stockholm, 23 oktober, 2023 – VO2 Cap Holding AB (publ)

Varmt välkomna att lyssna och ställa frågor.

För deltagande på webbpresentationen, vänligen anmäl dig till info@vo2cap.se. Du kan skicka in frågor i förväg till samma mejladress så kommer vi att besvara dessa under sändningen.

Länk till webbsändningen: https://www.youtube.com/watch?v=I4mRSVVXG_0

Webbpresentationen kommer även att sändas live på Linkedin: https://www.linkedin.com/events/livepresentationavvo2capholding7120710616675155969/theater/

Finansiella rapporter och övriga pressmeddelanden från VO2:

www.vo2cap.se/investor-relations/financial-statement

www.vo2cap.se/press-news/all-news

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2  

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se vo2cap.se (http://www.vo2cap.se/). I koncernen ingår de helägda dotterföretagen Netric Sales AB netricsales.com, Leeads AB och Locads AB leeads.com, AdProfit AB adprofit.se, Livewrapped AB livewrapped.com, Borg Owilli AB borgowilli.se, Madington AB madington.com (http://www.madington.com/) och intresseföretaget Zalster AB zalster.com (http://www.zalster.com/).

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se (http://www.vo2cap.se/). Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

Publiceringsdatum: Stockholm, 23 oktober, 2023 – VO2 Cap Holding AB (publ)

Varmt välkomna att lyssna och ställa frågor.

För deltagande på webbpresentationen, vänligen anmäl dig till info@vo2cap.se. Du kan skicka in frågor i förväg till samma mejladress så kommer vi att besvara dessa under sändningen.

Länk till webbsändningen: https://www.youtube.com/watch?v=I4mRSVVXG_0

Webbpresentationen kommer även att sändas live på Linkedin: https://www.linkedin.com/events/livepresentationavvo2capholding7120710616675155969/theater/

Finansiella rapporter och övriga pressmeddelanden från VO2:

www.vo2cap.se/investor-relations/financial-statement

www.vo2cap.se/press-news/all-news

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2  

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se vo2cap.se. I koncernen ingår de helägda dotterföretagen Netric Sales AB netricsales.com, Leeads AB och Locads AB leeads.com, AdProfit AB adprofit.se, Livewrapped AB livewrapped.com, Borg Owilli AB borgowilli.se, Madington AB madington.com och intresseföretaget Zalster AB zalster.com.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

231023 PM Inbjudan till webbpresentation av VO2 Cap Holding AB (publ) Q3-rapport 2023
Download Attachment

Published:

Oct 23, 2023

Share

Other press releases & news