Inbjudan till webbpresentation av VO2s augustibrief

Inbjudan

Idag den 22 augusti kl 16.00 presenterar Bodil Ericsson Torp, VD VO2, och Douglas Roos, styrelseordförande VO2, senaste nytt från koncernens verksamhet utifrån både delårsrapporten januari – juni 2022 och läget för dotterbolagen. Det blir bland annat samtal om koncernens strategi med fokus på intäktssynergier och arbetet som genomförs i detta avseende i dotterbolagen.

Publiceringsdatum: 22 augusti 2022 – VO2 Cap Holding AB (publ)

I samband med presentationen ges deltagande aktieägare och andra investerare möjlighet att ställa frågor till bolaget. 

Varmt välkomna att lyssna och ställa frågor till VD och styrelsens ordförande. 

För deltagande i webbpresentationen, vänligen anmäl dig till info@vo2cap.se  Du är varmt välkommen att skicka in dina frågor i förväg, så kommer vi att besvara dessa i sändningen. Maila dina frågor till info@vo2cap.se

Länk till webbsändning: https://youtu.be/r4Oei_94gbk

Finansiella rapporter och övriga pressmeddelanden från VO2:

www.vo2cap.se/investor-relations/financial-statement

www.vo2cap.se/press-news/all-news

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2                                                                                                                                                 

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se www.vo2cap.se. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales AB www.netricsales.com, Leeads AB www.leeads.com, AdProfit AB www.adprofit.se och Livewrapped AB www.livewrapped.com.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se .

Publiceringsdatum: 22 augusti 2022 – VO2 Cap Holding AB (publ)

I samband med presentationen ges deltagande aktieägare och andra investerare möjlighet att ställa frågor till bolaget. 

Varmt välkomna att lyssna och ställa frågor till VD och styrelsens ordförande. 

För deltagande i webbpresentationen, vänligen anmäl dig till info@vo2cap.se  Du är varmt välkommen att skicka in dina frågor i förväg, så kommer vi att besvara dessa i sändningen. Maila dina frågor till info@vo2cap.se

Länk till webbsändning: https://youtu.be/r4Oei_94gbk

Finansiella rapporter och övriga pressmeddelanden från VO2:

www.vo2cap.se/investor-relations/financial-statement

www.vo2cap.se/press-news/all-news

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2                                                                                                                                                 

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se www.vo2cap.se. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales AB www.netricsales.com, Leeads AB www.leeads.com, AdProfit AB www.adprofit.se och Livewrapped AB www.livewrapped.com.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se .

2022-08-22 PM VO2 Inbjudan till webbpresentation av VO2s augustibrief
Download Attachment

Published:

Aug 22, 2022

Share

Other press releases & news