Inbjudan till webbpresentation av VO2s bokslutskommuniké 2021

Inbjudan

Publiceringsdatum: Stockholm 22 februari 2022 – VO2 Cap Holding AB (publ)Den 25 februari 8:00 offentliggör VO2 Cap Holding AB (publ) sin bokslutskommuniké avseende 2021. Samma dag kl 10:00 håller Bodil Ericsson Torp, VD för VO2, och Douglas Roos, Styrelseordförande för VO2, en direktsänd webbpresentation av bokslutskommunikén för fjärde kvartalet och helåret 2021. I samband med presentationen ges deltagande aktieägare och andra investerare möjlighet att ställa frågor till bolaget. 

Varmt välkomna att lyssna och ställa frågor till VD och styrelsens ordförande. 

För deltagande på webbpresentationen, vänligen anmäl dig till info@vo2cap.se så skickar vi en mötesinbjudan till dig.

Finansiella rapporter och övriga pressmeddelanden från VO2:

www.vo2cap.se/investor-relations/financial-statement

www.vo2cap.se/press-news/all-news

För mer information: Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2                                                                                                                                                                                    

VO2 Cap Holding AB (publ) är en compounder som förvärvar, förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se: www.vo2cap.se I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales AB www.netricsales.com, Leeads AB www.leeads.com och AdProfit AB www.adprofit.se

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel +46 (0)8-546 017 58, mejl info@amudova.se.

Varmt välkomna att lyssna och ställa frågor till VD och styrelsens ordförande. 

För deltagande på webbpresentationen, vänligen anmäl dig till info@vo2cap.se så skickar vi en mötesinbjudan till dig.

Finansiella rapporter och övriga pressmeddelanden från VO2:

www.vo2cap.se/investor-relations/financial-statement

www.vo2cap.se/press-news/all-news

För mer information:
Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2                                                                                                                                                                                    

VO2 Cap Holding AB (publ) är en compounder som förvärvar, förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se: www.vo2cap.se I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales AB www.netricsales.com, Leeads AB www.leeads.com och AdProfit AB www.adprofit.se

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel +46 (0)8-546 017 58, mejl info@amudova.se.

2022-02-22 PM VO2 inbjudan webbpresentation bokslutskommuniké 2021
Download Attachment

Published:

Feb 22, 2022

Share

Other press releases & news