Kompletterande information kring gårdagens pressmeddelande om samarbetsavtal med Hivestack

Kompletterande

Pressmeddelande 2021-09-17: Vo2 Cap Holding AB:s dotterbolag Leeads tecknade igår ett samarbetarbetsavtal med Hivestack, en av världens ledande plattformar för programmatiskt handlad DOOH (Digital Out Of Home). Avtalet är löpande och förlängs med 1 år i taget. Avtalet ger bl.a. Leeads utökade möjligheter, att via Hivestacks tekniska plattform, nå specifika demografiska målgrupper och geografiska områden.

Vo2 gör bedömningen att detta avtal på längre sikt kommer att vara starkt värdeskapande för Leeads då programmatisk DOOH förväntas se stark tillväxt. Kortsiktigt förväntas inte avtalet ha substantiell finansiell påverkan på Vo2 men det ger dotterbolaget Leeads ytterligare möjligheter att utöka marknadsandelar och stärka sin marknadsposition. Som kommunicerat i gårdagens pressmeddelande ser vi detta avtal som en viktig pusselbit som fallit på plats för Leeads för att kunna driva den på svenska marknaden för programmatisk handel inom DOOH (Digital Out Of Home) på samma vis som bolaget framgångsrikt gjort inom bannerreklam i datorer och mobiltelefoner. För ytterligare information, kontaktaDouglas Roos, styrelseordförandemob +46 (0)70 735 21 25mejl  douglas.roos@vo2cap.se OmVo2 Cap Holding AB (publ) affärsidé är att förvärva, förädla och förvalta bolag inom media och tech med tydlig värdepotential. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales, systemleverantör som tillhandahåller digitala lösningar för datadriven och börshandlad digital reklam, och Leeads, säljföretag som agerar kommersiell partner för publicister och skärmägare, på vilka Leeads säljer media och annonser. Vo2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel +46 (0)8-546 017 58, mejl info@amudova.se. Denna information är sådan information som Bolaget AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentlig-görande 2021-09-17.  

Vo2 gör bedömningen att detta avtal på längre sikt kommer att vara starkt värdeskapande för Leeads då programmatisk DOOH förväntas se stark tillväxt. Kortsiktigt förväntas inte avtalet ha substantiell finansiell påverkan på Vo2 men det ger dotterbolaget Leeads ytterligare möjligheter att utöka marknadsandelar och stärka sin marknadsposition.

Som kommunicerat i gårdagens pressmeddelande ser vi detta avtal som en viktig pusselbit som fallit på plats för Leeads för att kunna driva den på svenska marknaden för programmatisk handel inom DOOH (Digital Out Of Home) på samma vis som bolaget framgångsrikt gjort inom bannerreklam i datorer och mobiltelefoner.

För ytterligare information, kontaktaDouglas Roos, styrelseordförandemob +46 (0)70 735 21 25mejl  douglas.roos@vo2cap.se

OmVo2 Cap Holding AB (publ) affärsidé är att förvärva, förädla och förvalta bolag inom media och tech med tydlig värdepotential. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales, systemleverantör som tillhandahåller digitala lösningar för datadriven och börshandlad digital reklam, och Leeads, säljföretag som agerar kommersiell partner för publicister och skärmägare, på vilka Leeads säljer media och annonser.

Vo2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel +46 (0)8-546 017 58, mejl info@amudova.se.

Denna information är sådan information som Bolaget AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentlig-görande 2021-09-17.
 

2021-09-17 Vo2 Cap Holding AB (publ) kompletterande information reviderad
Download Attachment

Published:

Sep 17, 2021

Share

Other press releases & news