Leeads AB, helägt dotterbolag till VO2 Cap Holding AB (publ), tecknar nytt exklusivt kundavtal med uppskattat värde om ca 115 MSEK över tre år

Leeads

Leeads AB, dotterbolag till VO2 Cap Holding AB, tecknar ett avtal med FM Reklam AB för försäljning av reklam på samtliga bussar och spårvagnar i Västtrafiks fordonsflotta i Västra Götalands län. Avtalets värde uppgår till cirka 115 MSEK över tre år. Avtalet med FM Reklam AB är exklusivt för Leeads.

Avtalet tecknas 2021-11-19 mellan parterna Leeads och FM Reklam AB och gäller mellan 2022-01-01 till och med 2024-12-31. Leeads ska som exklusiv samarbetspartner till FM Reklam, som är exklusiv leverantör till Västtrafik, leverera annonsförsäljning gällande annonsytan på samtliga bussar och spårvagnar i Västtrafiks fordonsflotta i Västra Götaland. Leeads uppdrag gäller för kundsegmenten riksannonsörer och mediebyråförmedlade medieköp.

Leeads AB är av Västtrafik godkänd som samarbetspartner till FM Reklam AB. Avtalet mellan FM Reklam och Leeads är ett exklusivt uppdrag för all reklamförsäljning hos Västtrafiks cirka 2 000 fordon, som avser medieköp förmedlade via mediebyråer och rikskunder. Avtalets värde estimeras uppgå till minst 115 MSEK över en treårsperiod.

- Vi är oerhört glada över att få samarbeta med Leeads som är en etablerad aktör med högt anseende hos landets största medieköpare. Det bekräftas inte minst av den nominering som Leeads fick nyligen där de som endast en av 6 säljorganisationer nominerades till årets säljorganisation av Sveriges Mediebyråer, säger Mats Heed VD på FM Reklam AB.

Samarbetet påbörjas per omgående och omfattar enligt ovan försäljning av reklam hos Västtrafik med leveransstart 1 januari, 2022.

- Västtrafik är ett av de största uppdragen på den svenska utomhusmarknaden. Att redan under vårt första år som utomhusbolag knyta till oss alla spårvagnar och bussar i Västra Götaland visar att vi är på rätt väg i vår satsning. Det ska bli spännande att tillsammans med FM Reklam utveckla affären för det finns mycket mer att göra i kollektivtrafiken än det som gjorts hittills. Vårt huvuduppdrag är att sälja ytorna men även att utveckla produkten och förhoppningsvis digitalisera där det är möjligt, säger Matthias Sånemyr, VD Leeads AB.

- Det här steget är viktigt för hela VO2 som avser att växa med fler bolag och delar inom utomhusreklam, säger Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ).

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Mats Heed, VD FM Reklam AB

Tel: +46 70 483 72 85

E-mail: heed@fmreklam.se

Om VO2

VO2 Cap Holding AB (publ) affärsidé är att förvärva, förädla och förvalta bolag inom media och tech med tydlig värdepotential. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales, systemleverantör som tillhandahåller digitala lösningar för datadriven och börshandlad digital reklam, och Leeads, säljföretag som agerar kommersiell partner för publicister och skärmägare, på vilka Leeads säljer media och annonser.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel +46 (0)8-546 017 58, mejl info@amudova.se.

Denna information är sådan information som VO2 Cap Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 19 november, 2021.

Avtalet tecknas 2021-11-19 mellan parterna Leeads och FM Reklam AB och gäller mellan 2022-01-01 till och med 2024-12-31. Leeads ska som exklusiv samarbetspartner till FM Reklam, som är exklusiv leverantör till Västtrafik, leverera annonsförsäljning gällande annonsytan på samtliga bussar och spårvagnar i Västtrafiks fordonsflotta i Västra Götaland. Leeads uppdrag gäller för kundsegmenten riksannonsörer och mediebyråförmedlade medieköp.

Leeads AB är av Västtrafik godkänd som samarbetspartner till FM Reklam AB. Avtalet mellan FM Reklam och Leeads är ett exklusivt uppdrag för all reklamförsäljning hos Västtrafiks cirka 2 000 fordon, som avser medieköp förmedlade via mediebyråer och rikskunder. Avtalets värde estimeras uppgå till minst 115 MSEK över en treårsperiod.

- Vi är oerhört glada över att få samarbeta med Leeads som är en etablerad aktör med högt anseende hos landets största medieköpare. Det bekräftas inte minst av den nominering som Leeads fick nyligen där de som endast en av 6 säljorganisationer nominerades till årets säljorganisation av Sveriges Mediebyråer, säger Mats Heed VD på FM Reklam AB.

Samarbetet påbörjas per omgående och omfattar enligt ovan försäljning av reklam hos Västtrafik med leveransstart 1 januari, 2022.

- Västtrafik är ett av de största uppdragen på den svenska utomhusmarknaden. Att redan under vårt första år som utomhusbolag knyta till oss alla spårvagnar och bussar i Västra Götaland visar att vi är på rätt väg i vår satsning. Det ska bli spännande att tillsammans med FM Reklam utveckla affären för det finns mycket mer att göra i kollektivtrafiken än det som gjorts hittills. Vårt huvuduppdrag är att sälja ytorna men även att utveckla produkten och förhoppningsvis digitalisera där det är möjligt, säger Matthias Sånemyr, VD Leeads AB.

- Det här steget är viktigt för hela VO2 som avser att växa med fler bolag och delar inom utomhusreklam, säger Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ).

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Mats Heed, VD FM Reklam AB

Tel: +46 70 483 72 85

E-mail: heed@fmreklam.se

Om VO2

VO2 Cap Holding AB (publ) affärsidé är att förvärva, förädla och förvalta bolag inom media och tech med tydlig värdepotential. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales, systemleverantör som tillhandahåller digitala lösningar för datadriven och börshandlad digital reklam, och Leeads, säljföretag som agerar kommersiell partner för publicister och skärmägare, på vilka Leeads säljer media och annonser.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel +46 (0)8-546 017 58, mejl info@amudova.se.

Denna information är sådan information som VO2 Cap Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 19 november, 2021.

2021-11-19 PM VO2 Portföljbolaget Leeads tecknar säljavtal för Västtrafik
Download Attachment

Published:

Nov 19, 2021

Share

Other press releases & news