Mattias Nordenberg tillträder som VD för VO2s dotterbolag Leeads AB

Mattias

Mattias Nordenberg tillträder som VD för VO2s dotterbolag Leeads efter en framgångsrik interimistisk period som tillförordnad VD för bolaget. Mattias Nordenbergs främsta uppgift är att fortsätta leda Leeads framgångar inom online samt öka tillväxttakten för bolagets strategiskt viktiga affärsområde DOOH.

Publiceringsdatum: Stockholm, 2 maj, 2024 – VO2 Cap Holding AB (publ)

Mattias Nordenberg, med 13 års erfarenhet inom Leeads, har en gedigen erfarenhet med många framgångsrika prestationer. Mattias har spelat en central roll i utvecklingen av Leeads, med fokus på försäljning inom digitala medier, DOOH och programmatisk handel. Mattias stora engagemang och kunskap, har varit av avgörande betydelse för bolagets framgångar och dess position som en ledande aktör inom branschen.

“Vi är inne i en spännande tid med stora möjligheter, inte minst inom DOOH, där vi växer och tar marknadsandelar och jag ser fram emot att ta Leeads till nästa nivå utifrån möjligheten att verka som bolagets VD. Jag är djupt engagerad i arbetet med våra kunder och ser fram emot att tillsammans med vårt fantastiska team fortsätta att driva tillväxt med fina resultat”, säger Mattias Nordenberg.

“Mattias har visat en enastående ledarskapsförmåga med en stark vision för företagets framtid. Jag är övertygad om att hans affärsmannaskap och entreprenörsdriv, med en djup kundförståelse, kommer att ta Leeads till fortsatta framgångar och tillväxt. Mattias var vårt förstahandsval i rekryteringen av ny VD och det är med glädje jag ser fram emot att Mattias verkställer Leeads offensiva tillväxtplan”, säger Bodil Ericsson Torp, VD VO2 och styrelseordförande Leeads AB.

[image]

Mattias Nordenberg, VD Leeads AB

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Mattias Nordenberg, VD Leeads AB

Tel: +46 (0)73 506 78 94

E-mail: mattias.nordenberg@leeads.com

Om Leeads AB

Leeads AB är en ledande aktör inom den digitala marknaden och erbjuder innovativa lösningar inom områden som digitala medier, utomhusreklam och programmatisk handel. Bolaget fokuserar på att leverera effektiva reklamlösningar till sina kunder och partners och strävar efter att vara en drivande kraft för innovation och utveckling inom branschen.

Mer information se: www.leeads.com

Om VO2                

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media, marknadsföring och tech med tydlig värdepotential. För mer information se vo2cap.se (http://www.vo2cap.se). I koncernen ingår de helägda dotterföretagen Netric Sales AB netricsales.com, Leeads AB och Locads AB leeads.com, AdProfit AB adprofit.se, Livewrapped AB livewrapped.com, Borg Owilli AB borgowilli.se och Madington AB madington.com (http://www.madington.com).

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se (http://www.vo2cap.se). Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

Publiceringsdatum: Stockholm, 2 maj, 2024 – VO2 Cap Holding AB (publ)

Mattias Nordenberg, med 13 års erfarenhet inom Leeads, har en gedigen erfarenhet med många framgångsrika prestationer. Mattias har spelat en central roll i utvecklingen av Leeads, med fokus på försäljning inom digitala medier, DOOH och programmatisk handel. Mattias stora engagemang och kunskap, har varit av avgörande betydelse för bolagets framgångar och dess position som en ledande aktör inom branschen.

“Vi är inne i en spännande tid med stora möjligheter, inte minst inom DOOH, där vi växer och tar marknadsandelar och jag ser fram emot att ta Leeads till nästa nivå utifrån möjligheten att verka som bolagets VD. Jag är djupt engagerad i arbetet med våra kunder och ser fram emot att tillsammans med vårt fantastiska team fortsätta att driva tillväxt med fina resultat”, säger Mattias Nordenberg.

“Mattias har visat en enastående ledarskapsförmåga med en stark vision för företagets framtid. Jag är övertygad om att hans affärsmannaskap och entreprenörsdriv, med en djup kundförståelse, kommer att ta Leeads till fortsatta framgångar och tillväxt. Mattias var vårt förstahandsval i rekryteringen av ny VD och det är med glädje jag ser fram emot att Mattias verkställer Leeads offensiva tillväxtplan”, säger Bodil Ericsson Torp, VD VO2 och styrelseordförande Leeads AB.

Mattias Nordenberg, VD Leeads AB

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Mattias Nordenberg, VD Leeads AB

Tel: +46 (0)73 506 78 94

E-mail: mattias.nordenberg@leeads.com

Om Leeads AB

Leeads AB är en ledande aktör inom den digitala marknaden och erbjuder innovativa lösningar inom områden som digitala medier, utomhusreklam och programmatisk handel. Bolaget fokuserar på att leverera effektiva reklamlösningar till sina kunder och partners och strävar efter att vara en drivande kraft för innovation och utveckling inom branschen.

Mer information se: www.leeads.com

Om VO2                

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media, marknadsföring och tech med tydlig värdepotential. För mer information se vo2cap.se. I koncernen ingår de helägda dotterföretagen Netric Sales AB netricsales.com, Leeads AB och Locads AB leeads.com, AdProfit AB adprofit.se, Livewrapped AB livewrapped.com, Borg Owilli AB borgowilli.se och Madington AB madington.com.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

2024-05-02 PM Mattias Nordenberg tillträder som VD för VO2s dotterbolag Leeads AB
Download Attachment

Published:

May 2, 2024

Share

Other press releases & news