Netric Sales AB ingår strategiskt partnerskap med Index Exchange, en av världens ledande aktörer inom programmatisk handel.

Netric

Netric Sales AB har ingått ett 4-årigt strategiskt samarbetsavtal med Index Exchange, där Netric kommer att representera Index Exchange på totalt åtta marknader i Norden och Baltikum.  Avtalet är exklusivt och löper med start den 1 januari, 2023. Index Exchange är ett av världens största globala AdTech-bolag och har över 20 års erfarenhet av att tillhandahålla förstklassig teknologi  för programmatiska köp inom alla digitala kanaler. Avtalet är en viktig del i Netrics nya strategi om tillväxt på nya marknader tillsammans med fler teknikleverantörer, där Index Exchange kommer att utgöra en huvudpartner under kommande år.

Publiceringsdatum: Stockholm, 23 januari, 2023– VO2 Cap Holding AB (publ)

Netrics uppdrag är att etablera och expandera Index Exchange teknologi hos premium-publicister och annonsörer på de nordiska och baltiska marknaderna. Det innebär bland annat att integrera lokala publicister till plattformen, bearbeta kundsidan för att driva efterfrågan genom plattformen samt ansvara för kundrelationer, konsultation och teknisk support. Tillsammans skapar Index och Netric en oslagbar partner för både köpare och säljare av online media i det nordiska och baltiska området. 

Programmatisk annonshandel (datadrivna annonsköp) har vuxit kraftigt i flera år och uppgår i Norden enligt IAB Europe AdEx Benchmark 2021 Report till ca SEK 9 miljarder 2021 och prognostiseras ha fortsatt tillväxt enligt IRMs rapport Programmatisk Handel 2020-2023.

”Vi har under lång tid haft ögonen på Index Exchange och deras teknologi, det är ett bolag som ligger i framkant gällande alla typer av programmatisk handel. Index har byggt ett mycket starkt erbjudande till marknaden för programmatisk handel. Vår bedömning är att det kommer finnas mycket fina möjligheter att utveckla marknaden på både köp- och säljsidan med produkter som exempelvis CTV (Connected TV) som globalt är  i tillväxt. Index Exchange i kombination med vår Prebid wrapper Livewrapped kommer utgöra  ett mycket starkt erbjudande till marknaden.” säger Daniel Ahlbert, VD Netric Sales AB.

“We are really excited to start this strategic partnership with Netric, who will play an important role in our growth strategy within these regions. Together with the Netric team, with their knowledge and experience in implementing and supporting adtech in these markets, we are in a much better position to scale in these regions. Given the transformation our industry is going through, programmatic expertise and local support for our customers, both existing and new ones, will be of great importance." said Stéphane Printz, regional managing director, Central and Northern Europe at Index Exchange.

Index har många välrenommerade uppdragsgivare globalt, såsom exempelvis Financial Times och Washington Post. De var tidiga med att utveckla lösningar för header bidding, som är den teknologi publicister använder sig av för att maximera sina programmatiska annonsintäkter.

Om Netric:

Netric är ett teknik- och tjänsteföretag som arbetar med premiumpublicister, varumärken och mediebyråer i de nordiska och baltiska länderna. Sedan 2009 har Netric levererat högt ansedd service till kunder, inklusive teknisk support samt intäkts- och trafikanalys. Netric representerar exklusivt Index Exchange i Norden och Baltikum, samt annonsteknikföretaget Livewrapped i hela EMEA. Netric har sitt huvudkontor i Stockholm och en del av VO2CAP Holding AB. För mer information: https://netricsales.com/

Om Index Exchange:

Index Exchange är en global marknadsledande teknikleverantör för programmatisk annonshandel, som möjliggör för medieägare att öka sina digitala annonsintäkter på olika typer av skärmar och med olika annonsformat. Bolaget grundades 2003 och finns idag på flera marknader i Nordamerika, Australien, Europa och Asien och har sitt huvudkontor i Toronto. För mer information: www.indexexchange.com.

För mer information:

Daniel Ahlbert, VD Netric Sales AB

Tel: +46 (0) 70 601 13 30

E-mail: daniel.ahlbert@netricsales.com

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2                

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se vo2cap.se (http://www.vo2cap.se). I koncernen ingår de helägda dotterföretagen Netric Sales AB netricsales.com, Leeads AB leeads.com, AdProfit AB adprofit.se, Livewrapped AB livewrapped.com, Borg Owilli AB borgowilli.se och intresseföretaget Zalster AB zalster.com (http://www.zalster.com).

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se (http://www.vo2cap.se). Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

Publiceringsdatum: Stockholm, 23 januari, 2023– VO2 Cap Holding AB (publ)

Netrics uppdrag är att etablera och expandera Index Exchange teknologi hos premium-publicister och annonsörer på de nordiska och baltiska marknaderna. Det innebär bland annat att integrera lokala publicister till plattformen, bearbeta kundsidan för att driva efterfrågan genom plattformen samt ansvara för kundrelationer, konsultation och teknisk support. Tillsammans skapar Index och Netric en oslagbar partner för både köpare och säljare av online media i det nordiska och baltiska området. 

Programmatisk annonshandel (datadrivna annonsköp) har vuxit kraftigt i flera år och uppgår i Norden enligt IAB Europe AdEx Benchmark 2021 Report till ca SEK 9 miljarder 2021 och prognostiseras ha fortsatt tillväxt enligt IRMs rapport Programmatisk Handel 2020-2023.

”Vi har under lång tid haft ögonen på Index Exchange och deras teknologi, det är ett bolag som ligger i framkant gällande alla typer av programmatisk handel. Index har byggt ett mycket starkt erbjudande till marknaden för programmatisk handel. Vår bedömning är att det kommer finnas mycket fina möjligheter att utveckla marknaden på både köp- och säljsidan med produkter som exempelvis CTV (Connected TV) som globalt är  i tillväxt. Index Exchange i kombination med vår Prebid wrapper Livewrapped kommer utgöra  ett mycket starkt erbjudande till marknaden.” säger Daniel Ahlbert, VD Netric Sales AB.

“We are really excited to start this strategic partnership with Netric, who will play an important role in our growth strategy within these regions. Together with the Netric team, with their knowledge and experience in implementing and supporting adtech in these markets, we are in a much better position to scale in these regions. Given the transformation our industry is going through, programmatic expertise and local support for our customers, both existing and new ones, will be of great importance." said Stéphane Printz, regional managing director, Central and Northern Europe at Index Exchange.

Index har många välrenommerade uppdragsgivare globalt, såsom exempelvis Financial Times och Washington Post. De var tidiga med att utveckla lösningar för header bidding, som är den teknologi publicister använder sig av för att maximera sina programmatiska annonsintäkter.

Om Netric:

Netric är ett teknik- och tjänsteföretag som arbetar med premiumpublicister, varumärken och mediebyråer i de nordiska och baltiska länderna. Sedan 2009 har Netric levererat högt ansedd service till kunder, inklusive teknisk support samt intäkts- och trafikanalys. Netric representerar exklusivt Index Exchange i Norden och Baltikum, samt annonsteknikföretaget Livewrapped i hela EMEA. Netric har sitt huvudkontor i Stockholm och en del av VO2CAP Holding AB. För mer information: https://netricsales.com/

Om Index Exchange:

Index Exchange är en global marknadsledande teknikleverantör för programmatisk annonshandel, som möjliggör för medieägare att öka sina digitala annonsintäkter på olika typer av skärmar och med olika annonsformat. Bolaget grundades 2003 och finns idag på flera marknader i Nordamerika, Australien, Europa och Asien och har sitt huvudkontor i Toronto. För mer information: www.indexexchange.com.

För mer information:

Daniel Ahlbert, VD Netric Sales AB

Tel: +46 (0) 70 601 13 30

E-mail: daniel.ahlbert@netricsales.com

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2                

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se vo2cap.se. I koncernen ingår de helägda dotterföretagen Netric Sales AB netricsales.com, Leeads AB leeads.com, AdProfit AB adprofit.se, Livewrapped AB livewrapped.com, Borg Owilli AB borgowilli.se och intresseföretaget Zalster AB zalster.com.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

2023-01-23 PM Netric Sales AB ingår strategiskt partnerskap med Index Exchange
Download Attachment

Published:

Jan 23, 2023

Share

Other press releases & news