Ratsits grundare och VD Anders Johansson köper igen och ökar sitt ägande ytterligare i VO2 via Ratsave AB

Ratsits

Ratsave AB har den 8 november ökat sitt ägande i VO2 med 150 000 aktier. Ratsave AB innehar efter transaktionen drygt 491 000 aktier. 

Publiceringsdatum: Stockholm, 9 november 2023, VO2 Cap Holding AB (publ)

Köparen Anders Johansson uppger till VO2: ”Jag har under 20 års tid, och på nära håll, följt hur digitaliseringen har förändrat annonsmarknaden. Det är det skalbara teknikskiftet som annonsmarknaden är inne i, och har varit en längre tid, som intresserar mig. Mitt motiv till att öka mitt ägande i VO2 är att jag anser att VO2 är rätt positionerat inom media och teknik, och verkar inom de delar av annonsmarknaden som kommer att växa de kommande åren”.

Aktierna köptes till ett pris på 3,75 kronor per aktie vilket resulterade i en affär på 562 500 kronor. Aktierna handlades med en premie om 10% jämfört med stängningskursen samma datum som transaktionen genomfördes (stängningskurs 3,40 kr). Affären gjordes utanför handelsplats. Ratsave AB ägs av Anders Johansson, VD och grundare av Ratsit och Bolagsfakta som tillika är kunder till VO2 bolagen.

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Publiceringsdatum: Stockholm, 9 november 2023, VO2 Cap Holding AB (publ)

Köparen Anders Johansson uppger till VO2: ”Jag har under 20 års tid, och på nära håll, följt hur digitaliseringen har förändrat annonsmarknaden. Det är det skalbara teknikskiftet som annonsmarknaden är inne i, och har varit en längre tid, som intresserar mig. Mitt motiv till att öka mitt ägande i VO2 är att jag anser att VO2 är rätt positionerat inom media och teknik, och verkar inom de delar av annonsmarknaden som kommer att växa de kommande åren”.

Aktierna köptes till ett pris på 3,75 kronor per aktie vilket resulterade i en affär på 562 500 kronor. Aktierna handlades med en premie om 10% jämfört med stängningskursen samma datum som transaktionen genomfördes (stängningskurs 3,40 kr). Affären gjordes utanför handelsplats. Ratsave AB ägs av Anders Johansson, VD och grundare av Ratsit och Bolagsfakta som tillika är kunder till VO2 bolagen.

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

2023-11-09 PM Ratsits grundare och VD Anders Johansson köper igen och ökar sitt ägande ytterligare i VO2 via Ratsave AB
Download Attachment

Published:

Nov 9, 2023

Share

Other press releases & news