Registrering av tidigare kommunicerad nyemission av C-aktie i VO2 Cap Holding AB (publ) är genomförd

Registrering

Som ett led i slutförandet av det omvända förvärvet av VO2 Cap AB (publ), som dess ägare i somras gjorde med VO2 Cap Holding AB (publ) (dåvarande Curando Nordic AB (publ)) (”Bolaget”), beslutade en extra bolagsstämma i Bolaget den 17 augusti 2021 att Bolaget ska emittera en (1) ny C-aktie (”Emissionen”). Emissionen skulle genomföras efter det att en sammanläggning av aktier i Bolaget blivit verkställd. Emissionen har nu genomförts.

Emissionen ökar bolagets aktiekapital med 0,50 kr och är ett led i att, genom senare inlösen av C-aktien, dela ut tidigare Curando Nordic AB:s (publ) tillgångar till dess dåvarande aktieägare. Bolaget meddelar härmed att Emissionen nu är slutförd och vederbörligen registrerad av Bolagsverket. Efter registreringen uppgår bolagets aktiekapital till 22 094 784 och antalet aktier till 44 189 568.

För ytterligare information, kontakta Douglas Roos, styrelseordförande

mobil                  +46 (0)70 735 21 25

mejl                    douglas.roos@vo2cap.se 

Om VO2 Cap

VO2 Cap Holding AB (publ) affärsidé är att förvärva, förädla och förvalta bolag inom media och tech med tydlig värdepotential. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales, systemleverantör som tillhandahåller digitala lösningar för datadriven och börshandlad digital reklam, och Leeads, säljföretag som agerar kommersiell partner för publicister och skärmägare, på vilka Leeads säljer media och annonser.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel +46 (0)8-546 017 58, mejl info@amudova.se.

Emissionen ökar bolagets aktiekapital med 0,50 kr och är ett led i att, genom senare inlösen av C-aktien, dela ut tidigare Curando Nordic AB:s (publ) tillgångar till dess dåvarande aktieägare. Bolaget meddelar härmed att Emissionen nu är slutförd och vederbörligen registrerad av Bolagsverket. Efter registreringen uppgår bolagets aktiekapital till 22 094 784 och antalet aktier till 44 189 568.

För ytterligare information, kontakta Douglas Roos, styrelseordförande

mobil                  +46 (0)70 735 21 25

mejl                    douglas.roos@vo2cap.se 

Om VO2 Cap

VO2 Cap Holding AB (publ) affärsidé är att förvärva, förädla och förvalta bolag inom media och tech med tydlig värdepotential. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales, systemleverantör som tillhandahåller digitala lösningar för datadriven och börshandlad digital reklam, och Leeads, säljföretag som agerar kommersiell partner för publicister och skärmägare, på vilka Leeads säljer media och annonser.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel +46 (0)8-546 017 58, mejl info@amudova.se.

Published:

Oct 20, 2021

Share

Other press releases & news