Styrelseordförande och medgrundare till VO2 köper aktier i bolaget

Styrelseordförande

Styrelseordförande Douglas Roos, som är största aktieägare, har köpt ytterligare 300 000 aktier i VO2 Cap Holding AB från Oskar Sardi, som även han är medgrundare till VO2.

Publiceringsdatum: Stockholm, 22 mars, 2023 – VO2 Cap Holding AB (publ)

Transaktionen skedde den 21 mars och till ett snittpris om 6,50 SEK per aktie. Detta innebär att Douglas Roos under de senaste tre veckorna förvärvat 566 000 aktier i VO2 Cap Holding AB för lite drygt 3,8 miljoner SEK.

För mer information:

Douglas Roos, Styrelseordförande VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)70 735 21 25

E-mail: douglas.roos@vo2cap.se

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2                

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se vo2cap.se (http://www.vo2cap.se). I koncernen ingår de helägda dotterföretagen Netric Sales AB netricsales.com, Leeads AB leeads.com, AdProfit AB adprofit.se, Livewrapped AB livewrapped.com, Borg Owilli AB borgowilli.se och intresseföretaget Zalster AB zalster.com (http://www.zalster.com).

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se (http://www.vo2cap.se). Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

Publiceringsdatum: Stockholm, 22 mars, 2023 – VO2 Cap Holding AB (publ)

Transaktionen skedde den 21 mars och till ett snittpris om 6,50 SEK per aktie. Detta innebär att Douglas Roos under de senaste tre veckorna förvärvat 566 000 aktier i VO2 Cap Holding AB för lite drygt 3,8 miljoner SEK.

För mer information:

Douglas Roos, Styrelseordförande VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)70 735 21 25

E-mail: douglas.roos@vo2cap.se

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2                

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se vo2cap.se. I koncernen ingår de helägda dotterföretagen Netric Sales AB netricsales.com, Leeads AB leeads.com, AdProfit AB adprofit.se, Livewrapped AB livewrapped.com, Borg Owilli AB borgowilli.se och intresseföretaget Zalster AB zalster.com.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

2023-03-22 PM Styrelseordförande och medgrundare till VO2 köper aktier i bolaget
Download Attachment

Published:

Mar 22, 2023

Share

Other press releases & news