Styrelseordförande och VD samt styrelseledamot i VO2 köper ytterligare aktier i bolaget

Styrelseordförande

Flera nyckelpersoner i VO2 köper ytterligare aktier i bolaget. Styrelseordförande Douglas Roos, som är största aktieägare och medgrundare till VO2, och Bodil Ericsson Torp, VD VO2 har köpt 45 000 aktier vardera i bolaget. Styrelseledamot och medgrundare av VO2, Patrik Sandberg, har köpt ytterligare 25 000 aktier i bolaget.

Publiceringsdatum: Stockholm, 22 december, 2023 – VO2 Cap Holding AB (publ)

Efter transaktionerna äger Douglas Roos, genom bolag, 8 884 193 aktier (16,6%), Bodil Ericsson Torp, genom bolag och privat, 1 308 158 aktier (2,4%) och Patrik Sandberg, genom bolag, 4 081 138 aktier (7,6%). Transaktionerna skedde den 20 december utanför handelsplats och till ett snittpris om 2,90 SEK per aktie.

För mer information:

Douglas Roos, Styrelseordförande VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)70 735 21 25

E-mail: douglas.roos@vo2cap.se

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2              

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se vo2cap.se (http://www.vo2cap.se). I koncernen ingår de helägda dotterföretagen Netric Sales AB netricsales.com, Leeads AB och Locads AB leeads.com, AdProfit AB adprofit.se, Livewrapped AB livewrapped.com, Borg Owilli AB borgowilli.se, Madington AB madington.com (http://www.madington.com) och intresseföretaget Zalster AB zalster.com (http://www.zalster.com).

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se (http://www.vo2cap.se). Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

Publiceringsdatum: Stockholm, 22 december, 2023 – VO2 Cap Holding AB (publ)

Efter transaktionerna äger Douglas Roos, genom bolag, 8 884 193 aktier (16,6%), Bodil Ericsson Torp, genom bolag och privat, 1 308 158 aktier (2,4%) och Patrik Sandberg, genom bolag, 4 081 138 aktier (7,6%). Transaktionerna skedde den 20 december utanför handelsplats och till ett snittpris om 2,90 SEK per aktie.

För mer information:

Douglas Roos, Styrelseordförande VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)70 735 21 25

E-mail: douglas.roos@vo2cap.se

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2              

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se vo2cap.se. I koncernen ingår de helägda dotterföretagen Netric Sales AB netricsales.com, Leeads AB och Locads AB leeads.com, AdProfit AB adprofit.se, Livewrapped AB livewrapped.com, Borg Owilli AB borgowilli.se, Madington AB madington.com och intresseföretaget Zalster AB zalster.com.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

Published:

Dec 22, 2023

Share

Other press releases & news