Tillväxt för DOOH och AdTech - VO2 rapporterar delårsrapport för Q1 2024

Tillväxt

VO2 Cap Holding AB (publ), en ledande nordisk koncern av media- och techbolag, offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari till mars 2024. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på www.vo2cap.se/investor-relations/financial-statement och som bifogad fil.

Pressmeddelande 

Publiceringsdatum: Stockholm, 3 maj 2024 – VO2 Cap Holding AB (publ)

”Två av VO2s viktigaste segment, digital utomhusreklam (D)OOH och AdTech, visar god tillväxt under årets första kvartal. Fyra av våra sex dotterbolag redovisar tillväxt trots ett av mediebranschens svagaste kvartal över året och en generell nedgång för de flesta medieslag. Flertalet nya kundavtal är tecknade i en utmanande marknad vilket visar styrka och vår förmåga att ta marknadsandelar. Vi fortsätter våra investeringar främst i tech och (D)OOH vilket bådar gott för året som helhet”, säger Bodil Ericsson Torp, VD VO2.

KONCERNEN Q1 2024 (jämfört med Q1 2023)

· Intäkter uppgick till 77 452 (79 608) KSEK, -2,7% · EBITDA uppgick till 3 402 (5 943) KSEK                                · EBIT uppgick till -2 631 (602) KSEK                             · EBITDA-marginal uppgick till 4,4% (7,5%) · EBIT-marginal uppgick till -3,4% (0,8%) · Periodens resultat uppgick till -3 562 (-1 213) KSEK · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 353 (-11 193) KSEK · Totalt kassaflöde uppgick till -3 697 (-16 777) KSEK · Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,07 (-0,02) kr

WEBBPRESENTATION

Idag kl 10:00 håller Bodil Ericsson Torp, VD för VO2, och Douglas Roos, styrelseordförande VO2, under ledning av journalisten Claes de Faire, en direktsänd webbpresentation av VO2s delårsrapport för Q1. Med i studion finns även Mattias Nordenberg, VD i VO2s dotterbolag Leeads AB. För deltagande på webbpresentationen, vänligen anmäl dig till info@vo2cap.se. Du kan skicka in dina frågor i förväg till samma mejladress så kommer vi att besvara dessa under sändningen.

Länk till webbsändning: https://youtube.com/live/0tIWGUlij1A?feature=share

Webbpresentationen kommer även att sändas live på Linkedin: https://www.linkedin.com/events/lives-ndningvo2capholdingab-pub7190633015578918916/theater/

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

· Oskar Sardi lämnar sin roll i koncernledningen för VO2 för att kunna fokusera på att arbeta operativt i specifika projekt för utvalda dotterbolag inom VO2. Oskar Sardi kvarstår som styrelseordförande i VO2s dotterbolag Netric Sales AB och Madington AB. Oskar Sardi har sedan koncernens bildande 2021 ingått i ledningen för VO2.

ÖVRIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

· VO2 kallar till årsstämma den 24 maj och publicerar årsredovisning för 2023. · Mattias Nordenberg utses till VD i VO2s dotterbolag Leeads AB.                       

UTDRAG FRÅN VD HAR ORDET

”Årets första kvartal fortsätter starkt inom två av våra viktigaste segment: digital utomhusreklam (D)OOH och AdTech. Två segment som trots en generell nedgång för de flesta medieslag, spås tillväxt 2024 och som VO2 fortsätter att öka våra investeringar i. Fyra av VO2s sex dotterbolag redovisar tillväxt under första kvartalet och har fortsatt att befästa sina positioner i en utmanande konjunktur och i mediebranschens svagaste kvartal över året. Enligt Mediebyråbarometern var februari 2024 den svagaste medie-månaden på 10 år. Det är därför ett extra starkt styrkebesked från VO2-bolagen att vi levererar ett såpass starkt resultat och det bådar gott för resten av året.

Intäkter för första kvartalet uppgick till 77,4 MSEK vilket är en minskning med drygt 2% jämfört med föregående år. Trots tillväxt i flera av våra bolag ser vi ett marginellt tapp som härleds främst till byråverksamheten Borg Owilli och Netrics omställning. Techbolaget Livewrapped accelererar tillväxten i intäkter med 30% under Q1 och våra högprofilerade säljbolag AdProfit och Leeads växer även dem i en tuff marknad. AdProfit har en tillväxt i intäkter med 5,7% och Leeads levererar en god tillväxt i intäkter och EBITDA i Q1. Intäkterna ökar med 4,9% med förbättrad vinstmarginal. Leeads tar en kraftfull position och ökar försäljningen markant under Q1 för digital utomhusreklam DOOH som växer med 168%. Leeads imponerar och levererar bättre än plan för Q1 vilket ytterligare stärker VO2s strategi om fortsatta investeringar i DOOH. Agencysegmentet (Borg Owilli) hade ett utmanande första kvartal med en försämrad omsättning på -23,6%. Konjunkturen har fortsatt att utmana, även om Borg Owillis satsningar på programmatiska erbjudanden har vuxit i första kvartalet. Borg Owilli har under perioden tecknat flera nya kundavtal och vi ser med tillförsikt fram emot kommande kvartal.”

[image]

Bodil Ericsson Torp, VD

Årsstämma hålls den 24 maj och delårsrapport för perioden januari-juni 2024 publiceras den 26 juli 2024.

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2              

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media, marknadsföring och tech med tydlig värdepotential. För mer information se vo2cap.se (http://www.vo2cap.se). I koncernen ingår de helägda dotterföretagen Netric Sales AB netricsales.com, Leeads AB och Locads AB leeads.com, AdProfit AB adprofit.se, Livewrapped AB livewrapped.com, Borg Owilli AB borgowilli.se och Madington AB madington.com (http://www.madington.com).

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se (http://www.vo2cap.se). Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

Denna information är sådan information som VO2 Cap Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 3 maj 2024.

Pressmeddelande 

Publiceringsdatum: Stockholm, 3 maj 2024 – VO2 Cap Holding AB (publ)

”Två av VO2s viktigaste segment, digital utomhusreklam (D)OOH och AdTech, visar god tillväxt under årets första kvartal. Fyra av våra sex dotterbolag redovisar tillväxt trots ett av mediebranschens svagaste kvartal över året och en generell nedgång för de flesta medieslag. Flertalet nya kundavtal är tecknade i en utmanande marknad vilket visar styrka och vår förmåga att ta marknadsandelar. Vi fortsätter våra investeringar främst i tech och (D)OOH vilket bådar gott för året som helhet”, säger Bodil Ericsson Torp, VD VO2.

KONCERNEN Q1 2024 (jämfört med Q1 2023)

 • Intäkter uppgick till 77 452 (79 608) KSEK, -2,7%
 • EBITDA uppgick till 3 402 (5 943) KSEK                               
 • EBIT uppgick till -2 631 (602) KSEK                            
 • EBITDA-marginal uppgick till 4,4% (7,5%)
 • EBIT-marginal uppgick till -3,4% (0,8%)
 • Periodens resultat uppgick till -3 562 (-1 213) KSEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 353 (-11 193) KSEK
 • Totalt kassaflöde uppgick till -3 697 (-16 777) KSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,07 (-0,02) kr

WEBBPRESENTATION

Idag kl 10:00 håller Bodil Ericsson Torp, VD för VO2, och Douglas Roos, styrelseordförande VO2, under ledning av journalisten Claes de Faire, en direktsänd webbpresentation av VO2s delårsrapport för Q1. Med i studion finns även Mattias Nordenberg, VD i VO2s dotterbolag Leeads AB. För deltagande på webbpresentationen, vänligen anmäl dig till info@vo2cap.se. Du kan skicka in dina frågor i förväg till samma mejladress så kommer vi att besvara dessa under sändningen.

Länk till webbsändning: https://youtube.com/live/0tIWGUlij1A?feature=share

Webbpresentationen kommer även att sändas live på Linkedin: https://www.linkedin.com/events/lives-ndningvo2capholdingab-pub7190633015578918916/theater/

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Oskar Sardi lämnar sin roll i koncernledningen för VO2 för att kunna fokusera på att arbeta operativt i specifika projekt för utvalda dotterbolag inom VO2. Oskar Sardi kvarstår som styrelseordförande i VO2s dotterbolag Netric Sales AB och Madington AB. Oskar Sardi har sedan koncernens bildande 2021 ingått i ledningen för VO2.

ÖVRIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

 • VO2 kallar till årsstämma den 24 maj och publicerar årsredovisning för 2023.
 • Mattias Nordenberg utses till VD i VO2s dotterbolag Leeads AB.                       

UTDRAG FRÅN VD HAR ORDET

”Årets första kvartal fortsätter starkt inom två av våra viktigaste segment: digital utomhusreklam (D)OOH och AdTech. Två segment som trots en generell nedgång för de flesta medieslag, spås tillväxt 2024 och som VO2 fortsätter att öka våra investeringar i. Fyra av VO2s sex dotterbolag redovisar tillväxt under första kvartalet och har fortsatt att befästa sina positioner i en utmanande konjunktur och i mediebranschens svagaste kvartal över året. Enligt Mediebyråbarometern var februari 2024 den svagaste medie-månaden på 10 år. Det är därför ett extra starkt styrkebesked från VO2-bolagen att vi levererar ett såpass starkt resultat och det bådar gott för resten av året.

Intäkter för första kvartalet uppgick till 77,4 MSEK vilket är en minskning med drygt 2% jämfört med föregående år. Trots tillväxt i flera av våra bolag ser vi ett marginellt tapp som härleds främst till byråverksamheten Borg Owilli och Netrics omställning. Techbolaget Livewrapped accelererar tillväxten i intäkter med 30% under Q1 och våra högprofilerade säljbolag AdProfit och Leeads växer även dem i en tuff marknad. AdProfit har en tillväxt i intäkter med 5,7% och Leeads levererar en god tillväxt i intäkter och EBITDA i Q1. Intäkterna ökar med 4,9% med förbättrad vinstmarginal. Leeads tar en kraftfull position och ökar försäljningen markant under Q1 för digital utomhusreklam DOOH som växer med 168%. Leeads imponerar och levererar bättre än plan för Q1 vilket ytterligare stärker VO2s strategi om fortsatta investeringar i DOOH. Agencysegmentet (Borg Owilli) hade ett utmanande första kvartal med en försämrad omsättning på -23,6%. Konjunkturen har fortsatt att utmana, även om Borg Owillis satsningar på programmatiska erbjudanden har vuxit i första kvartalet. Borg Owilli har under perioden tecknat flera nya kundavtal och vi ser med tillförsikt fram emot kommande kvartal.”

Bodil Ericsson Torp, VD

Årsstämma hålls den 24 maj och delårsrapport för perioden januari-juni 2024 publiceras den 26 juli 2024.

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2              

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media, marknadsföring och tech med tydlig värdepotential. För mer information se vo2cap.se. I koncernen ingår de helägda dotterföretagen Netric Sales AB netricsales.com, Leeads AB och Locads AB leeads.com, AdProfit AB adprofit.se, Livewrapped AB livewrapped.com, Borg Owilli AB borgowilli.se och Madington AB madington.com.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

Denna information är sådan information som VO2 Cap Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 3 maj 2024.

VO2 Cap delårsrapport Q1 2024
Download Attachment
2024-05-03 PM VO2 VO2 Delårsrapport Q1 2024
Download Attachment

Published:

May 3, 2024

Share

Other press releases & news