Tydliga intäktssynergier redan fyra månader efter VO2s förvärv av Livewrapped

Tydliga

VO2 Cap Holding AB (publ) förvärvade den 21 april Ad-Techbolaget Livewrapped AB som specialiserar sig på integrationer mellan plattformar för programmatisk annonshandel och så kallad Header Bidding*. Redan fyra månader efter förvärvet bidrar Livewrapped med tydliga intäktssynergier inom VO2-koncernen.

Publiceringsdatum: 12 augusti, 2022 – VO2 Cap Holding AB (publ)

Ett viktigt mål i VO2s tillväxtstrategi är att identifiera nya sätt för bolagen att arbeta tillsammans. VO2 accelererar kompetensutbytet och delar affärsmässiga relationer för att stärka positionen på marknaden      vilket ger fler nöjda kunder och skapar bra förutsättningar för ökad organisk tillväxt inom respektive bolag. Det vi kallar intäktssynergipussel.

Sedan Livewrapped blev en del av VO2-familjen har systerbolaget AdProfit bytt teknisk setup hos merparten av sina uppdragsgivare till Livewrappeds plattform. Bytet till Livewrappeds teknik har gett AdProfit nya verktyg för att snabbare och med bättre analys kunna optimera sina uppdragsgivares annonslager, förbättra sajternas prestanda och förutsättningar för ökad kundnytta vilket har ökat AdProfits programmatiska intäkter.    

”Genom VO2s intäktssynergipussel har över 20 nya sajter blivit användare av Livewrappeds teknologi, tack vare nätverken hos systerbolagen Leeads och AdProfit. Jag är mycket nöjd med vårt samarbete inom VO2 och ser med stor tillförsikt fram emot kommande satsningar för ökad tillväxt på flera marknader”, säger Fredrik Johansson, VD Livewrapped.

För mer information:

Fredrik Johansson, VD Livewrapped AB

Tel: + 46 (0)76 838 43 37

E-mail: fredrik@livewrapped.com

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

*Header Bidding är en avancerad programmatisk annonseringsteknik som innebär att publicister erbjuder sitt annonslager till flera olika annonsbörser (SSPer) samtidigt i realtid.

Om Livewrapped

Livewrapped är ett teknikbolag specialiserat på att skapa integrationer, med egenutvecklad teknologi, mellan olika annonsplattformar inom så kallad programmatisk annonsering och Header Bidding. Sedan starten 2017 har bolaget snabbt lyckats etablera sig som en av de ledande aktörerna på den nordiska marknaden, trots hård konkurrens från stora internationella bolag med konkurrerande produkter. Flera av Nordens största mediehus såsom Stampen, Gota Media, NTM och Polaris Media återfinns bland kunderna. Bolaget är i en expansiv fas och kan nu när bolaget är del i VO2-familjen expandera internationellt avsevärt snabbare. För mer information se www.livewrapped.com

Om VO2                

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se www.vo2cap.se. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales AB www.netricsales.com, Leeads AB www.leeads.com, AdProfit AB www.adprofit.se och Livewrapped AB www.livewrapped.com.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

Publiceringsdatum: 12 augusti, 2022 – VO2 Cap Holding AB (publ)

Ett viktigt mål i VO2s tillväxtstrategi är att identifiera nya sätt för bolagen att arbeta tillsammans. VO2 accelererar kompetensutbytet och delar affärsmässiga relationer för att stärka positionen på marknaden      vilket ger fler nöjda kunder och skapar bra förutsättningar för ökad organisk tillväxt inom respektive bolag. Det vi kallar intäktssynergipussel.

Sedan Livewrapped blev en del av VO2-familjen har systerbolaget AdProfit bytt teknisk setup hos merparten av sina uppdragsgivare till Livewrappeds plattform. Bytet till Livewrappeds teknik har gett AdProfit nya verktyg för att snabbare och med bättre analys kunna optimera sina uppdragsgivares annonslager, förbättra sajternas prestanda och förutsättningar för ökad kundnytta vilket har ökat AdProfits programmatiska intäkter.    

”Genom VO2s intäktssynergipussel har över 20 nya sajter blivit användare av Livewrappeds teknologi, tack vare nätverken hos systerbolagen Leeads och AdProfit. Jag är mycket nöjd med vårt samarbete inom VO2 och ser med stor tillförsikt fram emot kommande satsningar för ökad tillväxt på flera marknader”, säger Fredrik Johansson, VD Livewrapped.

För mer information:

Fredrik Johansson, VD Livewrapped AB

Tel: + 46 (0)76 838 43 37

E-mail: fredrik@livewrapped.com

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

*Header Bidding är en avancerad programmatisk annonseringsteknik som innebär att publicister erbjuder sitt annonslager till flera olika annonsbörser (SSPer) samtidigt i realtid.

Om Livewrapped

Livewrapped är ett teknikbolag specialiserat på att skapa integrationer, med egenutvecklad teknologi, mellan olika annonsplattformar inom så kallad programmatisk annonsering och Header Bidding. Sedan starten 2017 har bolaget snabbt lyckats etablera sig som en av de ledande aktörerna på den nordiska marknaden, trots hård konkurrens från stora internationella bolag med konkurrerande produkter. Flera av Nordens största mediehus såsom Stampen, Gota Media, NTM och Polaris Media återfinns bland kunderna. Bolaget är i en expansiv fas och kan nu när bolaget är del i VO2-familjen expandera internationellt avsevärt snabbare. För mer information se www.livewrapped.com

Om VO2                

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se www.vo2cap.se. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales AB www.netricsales.com, Leeads AB www.leeads.com, AdProfit AB www.adprofit.se och Livewrapped AB www.livewrapped.com.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

2022-08-12 PM VO2 Tydliga intäktssynergier efter VO2s förvärv av Livewrapped
Download Attachment

Published:

Aug 12, 2022

Share

Other press releases & news