VO2 Cap Holding AB (publ) byter likviditetsgarant till Carnegie Investment Bank AB (publ)

VO2

VO2 Cap Holding AB (publ) byter likviditetsgarant till Carnegie Investment Bank AB (publ) från Erik Penser Bank AB. Det nya samarbetet påbörjas den 30 november 2023.

Publiceringsdatum: Stockholm, 29 november, 2023 – VO2 Cap Holding AB (publ)

VO2 byter likviditetsgarant med anledning av att Erik Penser Bank AB blivit uppköpta av Carnegie Investment Bank (publ). Från och med den 30 november 2023 kommer Carnegie kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsidan i orderboken i syfte att förbättra likviditeten i VO2s aktie i enlighet med Nasdaq First North Growth Markets regelverk kring likviditetsgaranti.

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2              

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se vo2cap.se (http://www.vo2cap.se). I koncernen ingår de helägda dotterföretagen Netric Sales AB netricsales.com, Leeads AB och Locads AB leeads.com, AdProfit AB adprofit.se, Livewrapped AB livewrapped.com, Borg Owilli AB borgowilli.se, Madington AB madington.com (http://www.madington.com) och intresseföretaget Zalster AB zalster.com (http://www.zalster.com).

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se (http://www.vo2cap.se). Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

Publiceringsdatum: Stockholm, 29 november, 2023 – VO2 Cap Holding AB (publ)

VO2 byter likviditetsgarant med anledning av att Erik Penser Bank AB blivit uppköpta av Carnegie Investment Bank (publ). Från och med den 30 november 2023 kommer Carnegie kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsidan i orderboken i syfte att förbättra likviditeten i VO2s aktie i enlighet med Nasdaq First North Growth Markets regelverk kring likviditetsgaranti.

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2              

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se vo2cap.se. I koncernen ingår de helägda dotterföretagen Netric Sales AB netricsales.com, Leeads AB och Locads AB leeads.com, AdProfit AB adprofit.se, Livewrapped AB livewrapped.com, Borg Owilli AB borgowilli.se, Madington AB madington.com och intresseföretaget Zalster AB zalster.com.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

Published:

Nov 29, 2023

Share

Other press releases & news