VO2 Cap Holding AB (publ) byter likviditetsgarant till Erik Penser Bank AB

VO2

VO2 Cap Holding AB byter likviditetsgarant till Erik Penser Bank AB. Det nya samarbetet påbörjas den 23 oktober 2023.

Publiceringsdatum: Stockholm, 11 oktober, 2023 – VO2 Cap Holding AB (publ)

Erik Penser Bank kommer från och med den 23 oktober 2023 säkerställa möjligheten att handla i bolagets aktie genom att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsidan i orderboken i enlighet med Nasdaq First North Growth Markets regelverk kring likviditetsgaranti. Fram till övergången kommer Mangold Fondkommission AB fortsatt agera likviditetsgarant åt VO2 Cap Holding AB.

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2              

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se vo2cap.se (http://www.vo2cap.se). I koncernen ingår de helägda dotterföretagen Netric Sales AB netricsales.com, Leeads AB och Locads AB leeads.com, AdProfit AB adprofit.se, Livewrapped AB livewrapped.com, Borg Owilli AB borgowilli.se, Madington AB madington.com (http://www.madington.com) och intresseföretaget Zalster AB zalster.com (http://www.zalster.com).

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se (http://www.vo2cap.se). Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

Publiceringsdatum: Stockholm, 11 oktober, 2023 – VO2 Cap Holding AB (publ)

Erik Penser Bank kommer från och med den 23 oktober 2023 säkerställa möjligheten att handla i bolagets aktie genom att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsidan i orderboken i enlighet med Nasdaq First North Growth Markets regelverk kring likviditetsgaranti. Fram till övergången kommer Mangold Fondkommission AB fortsatt agera likviditetsgarant åt VO2 Cap Holding AB.

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2              

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se vo2cap.se. I koncernen ingår de helägda dotterföretagen Netric Sales AB netricsales.com, Leeads AB och Locads AB leeads.com, AdProfit AB adprofit.se, Livewrapped AB livewrapped.com, Borg Owilli AB borgowilli.se, Madington AB madington.com och intresseföretaget Zalster AB zalster.com.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

Published:

Oct 11, 2023

Share

Other press releases & news