VO2 Cap Holding AB (publ) lämnar uppdatering gällande pågående förvärvsaktiviteter

VO2

Publiceringsdatum: Stockholm, 18 mars 2022 – VO2 Cap Holding AB (publ)VO2 Cap Holding AB (publ) har i september, 2021, kommunicerat en ambition om att förvärva tre bolag inom sex månader. Ett förvärv genomfördes i november och flera förvärv förväntas genomföras under 2022.

I samband med VO2s börsnotering kommunicerade bolaget en ambition om att förvärva fem bolag inom 12-18 månader och gjorde i september 2021 bedömningen att tre förvärv skulle kunde avslutas inom cirka sex månader. VO2 förvärvade i november 2021 AdProfit AB. VO2 är för närvarande inne i ett antal förvärvsprocesser som vi hoppas kunna slutföra snarast möjligt. Vårt absoluta fokus är att hitta de rätta bolagen med de egenskaper som gör att vi kan hjälpa dem att expandera produkt- eller tjänstemässigt och även geografiskt. Oavsett om detta innebär att det tar längre tid än beräknat att genomföra förvärven låter vi oss inte stressas.              

- ”Vi är i nuläget djupt inne i ett flertal processer och jag har goda förhoppningar att vi ska kunna slutföra dem snarast möjligt. Jag har under åren genomfört ett stort antal förvärv och alltid krävt att bolaget i fråga har en substantiell affär med en hållbar affärsplan som är genomförbar. Det är en av nycklarna till att de förvärv jag varit inblandad i uteslutande varit lyckade. Detta tillämpar jag naturligtvis även på de förvärv vi gjort och ska göra inom VO2”, säger Bodil Ericsson Torp, VD för VO2 Cap Holding AB.

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2

VO2 Cap Holding AB (publ) är en compounder som förvärvar, förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se: www.vo2cap.se I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales AB www.netricsales.com, Leeads AB www.leeads.com och AdProfit AB www.adprofit.se.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel +46 (0)8-546 017 58, mejl info@amudova.se.

Denna information är sådan information som VO2 Cap Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 18 mars 2022.

I samband med VO2s börsnotering kommunicerade bolaget en ambition om att förvärva fem bolag inom 12-18 månader och gjorde i september 2021 bedömningen att tre förvärv skulle kunde avslutas inom cirka sex månader. VO2 förvärvade i november 2021 AdProfit AB. VO2 är för närvarande inne i ett antal förvärvsprocesser som vi hoppas kunna slutföra snarast möjligt. Vårt absoluta fokus är att hitta de rätta bolagen med de egenskaper som gör att vi kan hjälpa dem att expandera produkt- eller tjänstemässigt och även geografiskt. Oavsett om detta innebär att det tar längre tid än beräknat att genomföra förvärven låter vi oss inte stressas.              

- ”Vi är i nuläget djupt inne i ett flertal processer och jag har goda förhoppningar att vi ska kunna slutföra dem snarast möjligt. Jag har under åren genomfört ett stort antal förvärv och alltid krävt att bolaget i fråga har en substantiell affär med en hållbar affärsplan som är genomförbar. Det är en av nycklarna till att de förvärv jag varit inblandad i uteslutande varit lyckade. Detta tillämpar jag naturligtvis även på de förvärv vi gjort och ska göra inom VO2”, säger Bodil Ericsson Torp, VD för VO2 Cap Holding AB.

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2

VO2 Cap Holding AB (publ) är en compounder som förvärvar, förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se: www.vo2cap.se I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales AB www.netricsales.com, Leeads AB www.leeads.com och AdProfit AB www.adprofit.se.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel +46 (0)8-546 017 58, mejl info@amudova.se.

Denna information är sådan information som VO2 Cap Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 18 mars 2022.

2022-03-18 PM VO2 lämnar uppdatering gällande pågående förvärvsaktiviteter
Download Attachment

Published:

Mar 18, 2022

Share

Other press releases & news