VO2 Cap Holding AB (publ) övergår till att redovisa enligt IFRS

VO2

Publiceringsdatum: Stockholm, 27 april, 2022 – VO2 Cap Holding AB (publ)Styrelsen i VO2 Cap Holding AB (publ) har beslutat upprätta koncernens finansiella rapporter enligt IFRS. Delårsrapporten för det första kvartalet 2022 är den första finansiella rapport som VO2 upprättar enligt IFRS. Delårsrapporten publiceras den 29 april.

Huvudregeln i IFRS är att samtliga standarder tillämpas retroaktivt vid fastställandet av öppningsbalansen enligt IFRS. Övergångsdagen till IFRS har fastställts till den 23 januari 2021 vilket är den dag koncernen uppstod. Detta innebär att jämförelsesiffrorna för 2021 är omräknade enligt IFRS.

- Vi tar nu ett viktigt steg vidare inom VO2s tillväxtresa för att förbereda oss för ett framtida listbyte där IFRS är ett krav på de reglerade marknaderna. Vi strävar uppåt och i takt med vår tillväxt så förbereder vi VO2 inför ett byte till Nasdaqs huvudlista. Att vi följer IFRS innebär också att vi följer internationell redovisningsstandard vilket ger en bättre möjlighet till jämförelser med andra bolag internationellt. Det är viktigt inför kommande potentiella, internationella förvärv säger Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB.

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Johanna Stenman, CFO VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)70 911 99 60

E-mail: johanna.stenman@vo2cap.se

Om VO2              

VO2 Cap Holding AB (publ) är en compounder som förvärvar, förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se: www.vo2cap.se I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales AB www.netricsales.com, Leeads AB www.leeads.com, AdProfit AB www.adprofit.se och Livewrapped AB www.livewrapped.com

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel +46 (0)8-546 017 58, mejl info@amudova.se.

Huvudregeln i IFRS är att samtliga standarder tillämpas retroaktivt vid fastställandet av öppningsbalansen enligt IFRS. Övergångsdagen till IFRS har fastställts till den 23 januari 2021 vilket är den dag koncernen uppstod. Detta innebär att jämförelsesiffrorna för 2021 är omräknade enligt IFRS.

- Vi tar nu ett viktigt steg vidare inom VO2s tillväxtresa för att förbereda oss för ett framtida listbyte där IFRS är ett krav på de reglerade marknaderna. Vi strävar uppåt och i takt med vår tillväxt så förbereder vi VO2 inför ett byte till Nasdaqs huvudlista. Att vi följer IFRS innebär också att vi följer internationell redovisningsstandard vilket ger en bättre möjlighet till jämförelser med andra bolag internationellt. Det är viktigt inför kommande potentiella, internationella förvärv säger Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB.

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Johanna Stenman, CFO VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)70 911 99 60

E-mail: johanna.stenman@vo2cap.se

Om VO2              

VO2 Cap Holding AB (publ) är en compounder som förvärvar, förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se: www.vo2cap.se I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales AB www.netricsales.com, Leeads AB www.leeads.com, AdProfit AB www.adprofit.se och Livewrapped AB www.livewrapped.com

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel +46 (0)8-546 017 58, mejl info@amudova.se.

Published:

Apr 27, 2022

Share

Other press releases & news