VO2 Cap Holding AB (publ) publicerar årsredovisning för 2021

VO2

Årsredovisningen finns tillgänglig på VO2s hemsida www.vo2cap.se/investor-relations/financial-statement och som bilaga till detta pressmeddelande.

Publiceringsdatum: Stockholm 22 april 2022

VO2-koncernens första räkenskapsår är 2021 och det finns därför inga jämförelsesiffror för 2020. De rörelsedrivande dotterbolagen Netric Sales AB och Leeads AB ingår i koncernens resultaträkning från 1 februari 2021 och AdProfit AB från 1 december 2021. För att ge en rättvisande bild har VO2 därför valt att upprätta proforma-resultaträkning där dotterbolagen ingår för hela 2021 och 2020.

KONCERNEN VO2 Cap Holding AB (publ)

2021

Koncernens totala intäkter uppgick till 292 852 KSEK*

Bruttovinsten under perioden uppgick till 57 393 KSEK

EBITDA justerad** uppgick till 4 928 KSEK

EBITDA uppgick till -3 946 KSEK

Resultat per aktie -0,34 SEK

PROFORMA 2021

Koncernens totala intäkter uppgick till 350 235 (315 861) KSEK

Bruttovinsten under perioden uppgick till 78 318 (79 001) KSEK

EBITDA uppgick till 12 480 (21 215) KSEK

Resultat per aktie -0,14 SEK

*Avser februari-december för Leeads AB och Netric Sales AB samt december för AdProfit AB

**EBITDA justerad - EBITDA med återläggning av ej kassaflödespåverkande resultatpåverkan avseende omvänt förvärv om -8 874 KSEK

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2

VO2 Cap Holding AB (publ) är en compounder som förvärvar, förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se: www.vo2cap.se I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales AB www.netricsales.com, Leeads AB www.leeads.com, AdProfit AB www.adprofit.se och Livewrapped AB www.livewrapped.com.   

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel +46 (0)8-546 017 58, mejl info@amudova.se.

Publiceringsdatum: Stockholm 22 april 2022

VO2-koncernens första räkenskapsår är 2021 och det finns därför inga jämförelsesiffror för 2020. De rörelsedrivande dotterbolagen Netric Sales AB och Leeads AB ingår i koncernens resultaträkning från 1 februari 2021 och AdProfit AB från 1 december 2021. För att ge en rättvisande bild har VO2 därför valt att upprätta proforma-resultaträkning där dotterbolagen ingår för hela 2021 och 2020.

KONCERNEN VO2 Cap Holding AB (publ)

2021

Koncernens totala intäkter uppgick till 292 852 KSEK*

Bruttovinsten under perioden uppgick till 57 393 KSEK

EBITDA justerad** uppgick till 4 928 KSEK

EBITDA uppgick till -3 946 KSEK

Resultat per aktie -0,34 SEK

PROFORMA 2021

Koncernens totala intäkter uppgick till 350 235 (315 861) KSEK

Bruttovinsten under perioden uppgick till 78 318 (79 001) KSEK

EBITDA uppgick till 12 480 (21 215) KSEK

Resultat per aktie -0,14 SEK

*Avser februari-december för Leeads AB och Netric Sales AB samt december för AdProfit AB

**EBITDA justerad - EBITDA med återläggning av ej kassaflödespåverkande resultatpåverkan avseende omvänt förvärv om -8 874 KSEK

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2

VO2 Cap Holding AB (publ) är en compounder som förvärvar, förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se: www.vo2cap.se I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales AB www.netricsales.com, Leeads AB www.leeads.com, AdProfit AB www.adprofit.se och Livewrapped AB www.livewrapped.com.   

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel +46 (0)8-546 017 58, mejl info@amudova.se.

VO2 Cap Årsredovisning 2021
Download Attachment
2022-04-22 PM VO2 publicerar årsredovisning för 2021
Download Attachment

Published:

Apr 22, 2022

Share

Other press releases & news