VO2 Cap Holding AB (publ) publicerar årsredovisning för 2022

VO2

Publiceringsdatum: Stockholm 21 april 2023Årsredovisningen finns tillgänglig på VO2s hemsida www.vo2cap.se/investor-relations/financial-reports-presentations och som bilaga till detta pressmeddelande.

”2022 var ett annorlunda år i Sverige och omvärlden med stigande inflation, räntor och energipriser där vår starka entreprenörskultur och tydliga strategi blev än mer viktig. Vi fortsatte under året vår resa med att bygga intäktssynergier mellan alla våra dotterbolag inom VO2 och erbjuda våra kunder och partners ledande spjutspetskompetens inom media. Vi lyckades väldigt väl med det. Jag är stolt över vår tillväxt där intäkterna ökade med närmare 175 MSEK, till 466 MSEK, där vår organiska tillväxt stod för över 90 MSEK. Under året har vi levt, andats och jobbat med vår affärsstrategi i alla delar av VO2, och det har varit mycket framgångsrikt tack vare alla fantastiska medarbetares insatser. Jag vill tacka alla medarbetare inom VO2 och våra aktieägare som är med på vår spännande resa inom media och tech.” säger Bodil Ericsson Torp, VD VO2.

”Jag är imponerad och stolt över det vi gjort under 2022. Vi är fortfarande ett ungt bolag men med en enormt stor kunskapsbas och med exklusiv kompetens inom företrädesvis digital media och entreprenörskap. Detta har vi verkligen kapitaliserat på under året som gått och vi är fortfarande bara i början. Vi har satt en plan och vi följer den. Love it!” säger Douglas Roos, styrelseordförande VO2.

[image]

Bodil Ericsson Torp, Douglas Roos

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2              

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se vo2cap.se (http://www.vo2cap.se). I koncernen ingår de helägda dotterföretagen Netric Sales AB netricsales.com, Leeads AB leeads.com, AdProfit AB adprofit.se, Livewrapped AB livewrapped.com, Borg Owilli AB borgowilli.se och intresseföretaget Zalster AB zalster.com (http://www.zalster.com).

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se (http://www.vo2cap.se). Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

”2022 var ett annorlunda år i Sverige och omvärlden med stigande inflation, räntor och energipriser där vår starka entreprenörskultur och tydliga strategi blev än mer viktig. Vi fortsatte under året vår resa med att bygga intäktssynergier mellan alla våra dotterbolag inom VO2 och erbjuda våra kunder och partners ledande spjutspetskompetens inom media. Vi lyckades väldigt väl med det. Jag är stolt över vår tillväxt där intäkterna ökade med närmare 175 MSEK, till 466 MSEK, där vår organiska tillväxt stod för över 90 MSEK. Under året har vi levt, andats och jobbat med vår affärsstrategi i alla delar av VO2, och det har varit mycket framgångsrikt tack vare alla fantastiska medarbetares insatser. Jag vill tacka alla medarbetare inom VO2 och våra aktieägare som är med på vår spännande resa inom media och tech.” säger Bodil Ericsson Torp, VD VO2.

”Jag är imponerad och stolt över det vi gjort under 2022. Vi är fortfarande ett ungt bolag men med en enormt stor kunskapsbas och med exklusiv kompetens inom företrädesvis digital media och entreprenörskap. Detta har vi verkligen kapitaliserat på under året som gått och vi är fortfarande bara i början. Vi har satt en plan och vi följer den. Love it!” säger Douglas Roos, styrelseordförande VO2.

Bodil Ericsson Torp, Douglas Roos

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2              

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se vo2cap.se. I koncernen ingår de helägda dotterföretagen Netric Sales AB netricsales.com, Leeads AB leeads.com, AdProfit AB adprofit.se, Livewrapped AB livewrapped.com, Borg Owilli AB borgowilli.se och intresseföretaget Zalster AB zalster.com.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

VO2 Cap Årsredovisning 2022
Download Attachment
2023-04-21 PM VO2 publicerar årsredovisning för 2022
Download Attachment

Published:

Apr 21, 2023

Share

Other press releases & news