VO2 Cap Holding AB (publ) publicerar delårsrapport för Q1 2022

VO2

Publiceringsdatum: Stockholm, 29 april 2022VO2 Cap Holding AB (publ), en ledande nordisk koncern av media- och techbolag, offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari till mars 2022. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på hemsidan www.vo2cap.se/investor-relations/financial-statement och som bifogad fil. Bodil Ericsson Torp, VD VO2 och Douglas Roos, styrelseordförande VO2, håller en direktsänd webbpresentation kl 10.00 idag, där delårsrapporten presenteras.

KONCERNEN Q1

· Intäkterna ökade med 115,6% till 94 969 (44 046) TSEK · Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 1 143 (-397) TSEK · EBITDA uppgick till 3 988 (281) TSEK · Periodens resultat uppgick till 1 011 (-296) TSEK · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -491 (-4 874) TSEK · Totalt kassaflöde uppgick till 17 791 (12 036) TSEK · Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,02 (-0,01) kr

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

· VO2 Cap Holding AB (publ) uppfyller Nasdaqs krav på spridning och free float · VO2 Cap Holding AB (publ) övergår till att upprätta koncernens finansiella rapporter enligt IFRS

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

· VO2 Cap Holding AB (publ) förvärvar AdTech-bolaget Livewrapped AB

UTDRAG VDs KOMMENTAR

”Med en tillväxt som uppgick till 115,6% är jag är väldigt stolt över hur våra tre dotterbolag (som numera är fyra) navigerat och kämpat i en tid med mycket hög geopolitisk oro samt negativa pandemiska effekter. Tillväxten på 115,6 % motsvarar 50,9 MSEK vilket hänförs till både organisk tillväxt och förvärv.  Med de ökade synergier vi skapat mellan våra dotterbolag, och därtill en god nykundsförsäljning, uppgick den organiska tillväxten till imponerande 27,3% vilket motsvarar närmare 12 MSEK. Förvärvad tillväxt stod för 38,9 MSEK motsvarande 88,3%. 2022 har med andra ord inletts starkt. Jag är mycket glad och stolt över att vi fortsätter bygga på den fina bas som vi la grunden för under hösten 2021 för ett starkt tillväxtår 2022”, säger Bodil Ericsson Torp VD VO2 Cap Holding AB.

DIREKTSÄND WEBBPRESENTATION KL 10.00 IDAG

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 och Douglas Roos, styrelseordförande VO2, håller en direktsänd webbpresentation kl 10.00 idag, där delårsrapporten presenteras. I samband med presentationen ges deltagande aktieägare och andra investerare möjlighet att ställa frågor till bolaget. Varmt välkomna att lyssna och ställa frågor till VD och styrelsens ordförande.

För deltagande på webbpresentationen, vänligen anmäl dig till info@vo2cap.se. Du är varmt välkommen att skicka in dina frågor i förväg, så kommer vi att besvara dessa i sändningen. Maila dina frågor till info@vo2cap.se.  

Länk till webbsändning: https://youtu.be/upeFYCj_yf4

Bolagets nästa rapport, delårsrapport Q2, publiceras den 29 juli, 2022.

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2              

VO2 Cap Holding AB (publ) är en compounder som förvärvar, förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se www.vo2cap.se. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales AB www.netricsales.com, Leeads AB www.leeads.com, AdProfit AB www.adprofit.se och Livewrapped AB www.livewrapped.com.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

Denna information är sådan information som VO2 Cap Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 29 april, 2022.

KONCERNEN Q1

  • Intäkterna ökade med 115,6% till 94 969 (44 046) TSEK
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 1 143 (-397) TSEK
  • EBITDA uppgick till 3 988 (281) TSEK
  • Periodens resultat uppgick till 1 011 (-296) TSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -491 (-4 874) TSEK
  • Totalt kassaflöde uppgick till 17 791 (12 036) TSEK
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,02 (-0,01) kr

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

  • VO2 Cap Holding AB (publ) uppfyller Nasdaqs krav på spridning och free float
  • VO2 Cap Holding AB (publ) övergår till att upprätta koncernens finansiella rapporter enligt IFRS

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

  • VO2 Cap Holding AB (publ) förvärvar AdTech-bolaget Livewrapped AB

UTDRAG VDs KOMMENTAR

”Med en tillväxt som uppgick till 115,6% är jag är väldigt stolt över hur våra tre dotterbolag (som numera är fyra) navigerat och kämpat i en tid med mycket hög geopolitisk oro samt negativa pandemiska effekter. Tillväxten på 115,6 % motsvarar 50,9 MSEK vilket hänförs till både organisk tillväxt och förvärv.  Med de ökade synergier vi skapat mellan våra dotterbolag, och därtill en god nykundsförsäljning, uppgick den organiska tillväxten till imponerande 27,3% vilket motsvarar närmare 12 MSEK. Förvärvad tillväxt stod för 38,9 MSEK motsvarande 88,3%. 2022 har med andra ord inletts starkt. Jag är mycket glad och stolt över att vi fortsätter bygga på den fina bas som vi la grunden för under hösten 2021 för ett starkt tillväxtår 2022”, säger Bodil Ericsson Torp VD VO2 Cap Holding AB.

DIREKTSÄND WEBBPRESENTATION KL 10.00 IDAG

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 och Douglas Roos, styrelseordförande VO2, håller en direktsänd webbpresentation kl 10.00 idag, där delårsrapporten presenteras. I samband med presentationen ges deltagande aktieägare och andra investerare möjlighet att ställa frågor till bolaget. Varmt välkomna att lyssna och ställa frågor till VD och styrelsens ordförande.

För deltagande på webbpresentationen, vänligen anmäl dig till info@vo2cap.se. Du är varmt välkommen att skicka in dina frågor i förväg, så kommer vi att besvara dessa i sändningen. Maila dina frågor till info@vo2cap.se.  

Länk till webbsändning: https://youtu.be/upeFYCj_yf4

Bolagets nästa rapport, delårsrapport Q2, publiceras den 29 juli, 2022.

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2              

VO2 Cap Holding AB (publ) är en compounder som förvärvar, förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se www.vo2cap.se. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales AB www.netricsales.com, Leeads AB www.leeads.com, AdProfit AB www.adprofit.se och Livewrapped AB www.livewrapped.com.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

Denna information är sådan information som VO2 Cap Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 29 april, 2022.

VO2 Cap delårsrapport Q1 2022
Download Attachment
2022-04-29 PM VO2 Delårsrapport Q1 2022
Download Attachment

Published:

Apr 29, 2022

Share

Other press releases & news