VO2 Cap Holding AB (publ) skriver genom portföljbolaget Leeads AB två nya samarbetsavtal

VO2

Ett av VO2 Caps portföljbolag, Leeads AB, har idag ingått samarbetsavtal med Informationsgruppen AB och Ratnode AB gällande försäljning av digital reklam på bolagens websidor. Avtalen löper på tre år och bedöms tillföra en omsättning om 12 MSEK per år.

Merinfo Sverige AB driver websiterna Merinfo.se och Biluppgifter.se. Ratsit AB driver websiterna Ratsit.se och Bolagsfakta.se.

”Websiterna inom ramen för avtalet är några av landets mer välbesökta onlinekataloger och informations-databaser. Totalt antal unika besökare på siterna är 2.7 miljoner per vecka. Det är några rejäla sajter vi fått in”, säger Douglas Roos, styrelseordförande för VO2 Cap.

Douglas Roos fortsätter: ”Avtalet rör traditionell reklamförsäljning, programmatisk handel samt förädling och kommersialisering av förstapartsdata. Avtalsparternas gemensamma bedömning är att omsättningen inom ramen för avtalen på årsbasis är 12 MSEK.”

Under 2020 omsatte VO2 Caps nuvarande dotterbolag Leeads 141 mkr och Netric 150 mkr, vilket proforma med eliminerad internförsäljning på koncernnivå, blir 267 mkr år 2020.

Programmatisk, datadriven och börshandlad digital reklam har varit en stor del av Leeads framgång genom alla år avseende bannerreklam i datorer och mobiltelefoner. Med dessa avtal stärks VO2s och Leeads marknadsposition och relevans ytterligare. 

För ytterligare information, kontakta Douglas Roos, styrelseordförande

mobil             +46 (0)70 735 21 25

mejl               douglas.roos@vo2cap.se  

Om

VO2 Cap Holding AB (publ) affärsidé är att förvärva, förädla och förvalta bolag inom media och tech med tydlig värdepotential. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales, systemleverantör som tillhandahåller digitala lösningar för datadriven och börshandlad digital reklam, och Leeads, säljföretag som agerar kommersiell partner för publicister och skärmägare, på vilka Leeads säljer media och annonser.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel +46 (0)8-546 017 58, mejl info@amudova.se.

Denna information är sådan information som Bolaget AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 september, 2021.

Merinfo Sverige AB driver websiterna Merinfo.se och Biluppgifter.se. Ratsit AB driver websiterna Ratsit.se och Bolagsfakta.se.

”Websiterna inom ramen för avtalet är några av landets mer välbesökta onlinekataloger och informations-databaser. Totalt antal unika besökare på siterna är 2.7 miljoner per vecka. Det är några rejäla sajter vi fått in”, säger Douglas Roos, styrelseordförande för VO2 Cap.

Douglas Roos fortsätter: ”Avtalet rör traditionell reklamförsäljning, programmatisk handel samt förädling och kommersialisering av förstapartsdata. Avtalsparternas gemensamma bedömning är att omsättningen inom ramen för avtalen på årsbasis är 12 MSEK.”

Under 2020 omsatte VO2 Caps nuvarande dotterbolag Leeads 141 mkr och Netric 150 mkr, vilket proforma med eliminerad internförsäljning på koncernnivå, blir 267 mkr år 2020.

Programmatisk, datadriven och börshandlad digital reklam har varit en stor del av Leeads framgång genom alla år avseende bannerreklam i datorer och mobiltelefoner. Med dessa avtal stärks VO2s och Leeads marknadsposition och relevans ytterligare. 

För ytterligare information, kontakta Douglas Roos, styrelseordförande

mobil             +46 (0)70 735 21 25

mejl               douglas.roos@vo2cap.se  

Om

VO2 Cap Holding AB (publ) affärsidé är att förvärva, förädla och förvalta bolag inom media och tech med tydlig värdepotential. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales, systemleverantör som tillhandahåller digitala lösningar för datadriven och börshandlad digital reklam, och Leeads, säljföretag som agerar kommersiell partner för publicister och skärmägare, på vilka Leeads säljer media och annonser.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel +46 (0)8-546 017 58, mejl info@amudova.se.

Denna information är sådan information som Bolaget AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 september, 2021.

Published:

Sep 27, 2021

Share

Other press releases & news