VO2 Cap Holding AB (publ) skriver genom portföljbolaget Leeads, samarbetsavtal med en av världens ledande teknikleverantörer för börshandlade och datadrivna medieköp av digital utomhusreklam

VO2

Pressmeddelande 2021-09-16Ett av VO2 Caps portföljbolag, Leeads Commercial Partner, har idag ingått samarbetsavtal med Hivestack, en av världens ledande plattformar för programmatiskt handlad DOOH (Digital Out Of Home). VO2 ger även en uppdatering kring förvärvsläget där bolaget förväntas genomföra tre förvärv inom de närmaste 6 månaderna.

Hivestack är en globalt marknadsledande plattform för digitala utomhusskärmar, DOOH. Leeads Commercial Partner tog under 2020 steget in på DOOH-marknaden och har idag 145 digitala Impactskärmar utspridda över stora delar av hela Sverige.

”DOOH har riktigt imponerande marginaler och är ett område med mycket stor potential och avtalet med Hivestack är en viktig pusselbit som ger bolaget tillgång till marknadsledande teknologi.”, säger Douglas Roos, styrelseordförande för VO2 Cap.

Douglas Roos fortsätter: ” Som vi tidigare kommunicerat avser vi att förvärva 5 bolag inom 12-18 månader. Den bedömning vi gör nu visar på att vi bör kunna avsluta 3 av dessa processer inom 6 månader.”

Programmatisk, datadriven och börshandlad digital reklam har varit en stor del av Leeads framgång genom alla år inom bannerreklam i datorer och mobiltelefoner.  Det är Leeads strategi att bli marknadsdrivande även inom programmatiskt handlad DOOH.

Hivestack är sedan tidigare etablerade och har samarbetspartners på marknader i Asien, Nordamerika, Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Samarbetsavtalet mellan Leeads och Hivestack blir Hivestacks första på den nordiska marknaden.

 

För ytterligare information, kontakta

Douglas Roos, styrelseordförande mob     +46 (0)70 735 21 25 mejl      douglas.roos@vo2cap.se

 

Vo2 Cap Holding AB (publ) affärsidé är att förvärva, förädla och förvalta bolag inom media och tech med tydlig värdepotential. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales, systemleverantör som tillhandahåller digitala lösningar för datadriven och börshandlad digital reklam, och Leeads, säljföretag som agerar kommersiell partner för publicister och skärmägare, på vilka Leeads säljer media och annonser.

Vo2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel +46 (0)8-546 017 58, mejl info@amudova.se.

Denna information är sådan information som Bolaget AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentlig-görande 2021-09-16.

Hivestack är en globalt marknadsledande plattform för digitala utomhusskärmar, DOOH. Leeads Commercial Partner tog under 2020 steget in på DOOH-marknaden och har idag 145 digitala Impactskärmar utspridda över stora delar av hela Sverige.

”DOOH har riktigt imponerande marginaler och är ett område med mycket stor potential och avtalet med Hivestack är en viktig pusselbit som ger bolaget tillgång till marknadsledande teknologi.”, säger Douglas Roos, styrelseordförande för VO2 Cap.

Douglas Roos fortsätter: ” Som vi tidigare kommunicerat avser vi att förvärva 5 bolag inom 12-18 månader. Den bedömning vi gör nu visar på att vi bör kunna avsluta 3 av dessa processer inom 6 månader.

Programmatisk, datadriven och börshandlad digital reklam har varit en stor del av Leeads framgång genom alla år inom bannerreklam i datorer och mobiltelefoner.  Det är Leeads strategi att bli marknadsdrivande även inom programmatiskt handlad DOOH.

Hivestack är sedan tidigare etablerade och har samarbetspartners på marknader i Asien, Nordamerika, Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Samarbetsavtalet mellan Leeads och Hivestack blir Hivestacks första på den nordiska marknaden.

 

För ytterligare information, kontakta

Douglas Roos, styrelseordförande
mob     +46 (0)70 735 21 25
mejl      douglas.roos@vo2cap.se

 

Vo2 Cap Holding AB (publ) affärsidé är att förvärva, förädla och förvalta bolag inom media och tech med tydlig värdepotential. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales, systemleverantör som tillhandahåller digitala lösningar för datadriven och börshandlad digital reklam, och Leeads, säljföretag som agerar kommersiell partner för publicister och skärmägare, på vilka Leeads säljer media och annonser.

Vo2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel +46 (0)8-546 017 58, mejl info@amudova.se.

Denna information är sådan information som Bolaget AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentlig-görande 2021-09-16.

Published:

Sep 16, 2021

Share

Other press releases & news