VO2 Cap Holding AB (publ)s dotterbolag Livewrapped AB ökar displayintäkterna för sin kund Informationsgruppen i Sverige AB med 190%

VO2

Livewrapped tecknar löpande nya kundavtal. Informationsgruppen, Livewrapped-kund sedan oktober 2021, har avsevärt ökat sina programmatiska displayintäkter sedan bolagets siter övergick till Livewrappeds annonsteknologi.

Publiceringsdatum: Stockholm, 7 september, 2022 – VO2 Cap Holding AB (publ)

Informationsgruppen AB är en av Sveriges största aktörer av databasdrivna söktjänster och driver siterna Merinfo.se och Biluppgifter.se. Informationsgruppen tecknade i oktober 2021 avtal med Livewrapped AB för annonsteknologi om Headerbiddingwrapper för programmatiska displayintäkter. I december 2021 övergick Biluppgifter.se som första site hos Informationsgruppen till Livewrappeds plattform och under januari 2022 flyttades även Merinfo.se över. 

”I snitt över året per augusti 2022 har Informationsgruppen uppnått en ökning om 377% i intäkterna för displayannonser på bolagets site Biluppgifter.se och motsvarande 113% intäktsökning på siten Merinfo.se vilket i snitt gett en ökning av displayintäkter med 190%. Det är en fantastisk ökning av vår omsättning på detta intäktsslag som är en viktig bas för vår verksamhet”, säger Seth Nauclér VD på Informationsgruppen i Sverige AB och fortsätter:

”Livewrappeds teknologi har möjliggjort för oss att arbeta med fler partners. Tack vare ökad transparens kan vi analysera och härleda våra displayintäkter och därmed optimera bolagets lönsamhet på ett mer effektivt sätt. Vi är mer än nöjda med den kundservice och proaktivitet vi fått från Livewrapped-teamet. Det kan vara en underskattad del av en teknikpartner men för oss är hög tillgänglighet till våra partners och snabba actions från dem ovärderligt”.

Fredrik Johansson, VD för Livewrapped AB säger: ”Vi vet våra styrkor men det är extra kul att få kvitto och case från nöjda kunder. Vi fortsätter att utveckla vår produkt och vårt erbjudande med fokus på ökad lönsamhet hos våra kunder. Vi ser fram emot att fortsatt överträffa våra kunders förväntningar på ökade intäkter.  

Bodil Ericson Torp – VD VO2 Cap Holding AB (publ):

”Det här är verkligen ett av många kvitton på att Livewrapped har en stark produkt med en tydlig målsättning om att öka intäkterna för bolagets partners. Livewrapped levererar konkreta resultat som lägger grunden till långa kundrelationer med mycket hög kundnöjdhet. Jag är fortsatt imponerad av Livewrapped och dess produkt som vi nu avser att skala i snabbare takt”

För mer information:

Fredrik Johansson, VD Livewrapped AB

Tel: +46 (0)76 838 43 37

E-mail: fredrik@livewrapped.com

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2              

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se www.vo2cap.se. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales AB www.netricsales.com, Leeads AB www.leeads.com, AdProfit AB www.adprofit.se och Livewrapped AB www.livewrapped.com.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

Publiceringsdatum: Stockholm, 7 september, 2022 – VO2 Cap Holding AB (publ)

Informationsgruppen AB är en av Sveriges största aktörer av databasdrivna söktjänster och driver siterna Merinfo.se och Biluppgifter.se. Informationsgruppen tecknade i oktober 2021 avtal med Livewrapped AB för annonsteknologi om Headerbiddingwrapper för programmatiska displayintäkter. I december 2021 övergick Biluppgifter.se som första site hos Informationsgruppen till Livewrappeds plattform och under januari 2022 flyttades även Merinfo.se över. 

”I snitt över året per augusti 2022 har Informationsgruppen uppnått en ökning om 377% i intäkterna för displayannonser på bolagets site Biluppgifter.se och motsvarande 113% intäktsökning på siten Merinfo.se vilket i snitt gett en ökning av displayintäkter med 190%. Det är en fantastisk ökning av vår omsättning på detta intäktsslag som är en viktig bas för vår verksamhet”, säger Seth Nauclér VD på Informationsgruppen i Sverige AB och fortsätter:

”Livewrappeds teknologi har möjliggjort för oss att arbeta med fler partners. Tack vare ökad transparens kan vi analysera och härleda våra displayintäkter och därmed optimera bolagets lönsamhet på ett mer effektivt sätt. Vi är mer än nöjda med den kundservice och proaktivitet vi fått från Livewrapped-teamet. Det kan vara en underskattad del av en teknikpartner men för oss är hög tillgänglighet till våra partners och snabba actions från dem ovärderligt”.

Fredrik Johansson, VD för Livewrapped AB säger: ”Vi vet våra styrkor men det är extra kul att få kvitto och case från nöjda kunder. Vi fortsätter att utveckla vår produkt och vårt erbjudande med fokus på ökad lönsamhet hos våra kunder. Vi ser fram emot att fortsatt överträffa våra kunders förväntningar på ökade intäkter.  

Bodil Ericson Torp – VD VO2 Cap Holding AB (publ):

”Det här är verkligen ett av många kvitton på att Livewrapped har en stark produkt med en tydlig målsättning om att öka intäkterna för bolagets partners. Livewrapped levererar konkreta resultat som lägger grunden till långa kundrelationer med mycket hög kundnöjdhet. Jag är fortsatt imponerad av Livewrapped och dess produkt som vi nu avser att skala i snabbare takt”

För mer information:

Fredrik Johansson, VD Livewrapped AB

Tel: +46 (0)76 838 43 37

E-mail: fredrik@livewrapped.com

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2              

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se www.vo2cap.se. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales AB www.netricsales.com, Leeads AB www.leeads.com, AdProfit AB www.adprofit.se och Livewrapped AB www.livewrapped.com.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

Published:

Sep 7, 2022

Share

Other press releases & news