VO2 Caps portföljbolag Livewrapped AB skriver globalt avtal med Playpilot AB

VO2

Playpilot AB, som driver streamingsiten Playpilot.com på 25 marknader, har idag skrivit avtal med VO2s dotterbolag Livewrapped AB om att använda Livewrappeds teknologi för att maximera intäkterna via programmatiska (datadrivna) annonser på samtliga marknader där tjänsten är tillgänglig. Samarbetet är strategiskt värdefullt på den internationella tillväxtresan för Livewrapped, då förhoppningen är att det ska agera dörröppnare för fler avtal på dessa marknader. Däremot anses avtalet inte ha marknadspåverkande effekter på VO2:s omsättning eller resultat för 2022.

Publiceringsdatum: Stockholm, 22 september, 2022 – VO2 Cap Holding AB (publ)

I dagsläget finns Playpilot på följande marknader: Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Kanada, Chile, Colombia, Danmark, Finland, Frankrike, Indien, Irland, Italien, Mexico, Nederländerna, Norge, Peru, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige, Schweiz, Tyskland, USA och Österrike. Allt eftersom Playpilot lanserar tjänsten på fler marknader, kommer även dessa att omfattas av avtalet.

”Header Bidding är en avgörande faktor för att en medieägare ska kunna maximera sina digitala intäkter i dagens medielandskap. Playpilot har en organisk trafiktillväxt på nära 100% per år just nu och väntas accelerera än mer under 2023. Därför är det extremt viktigt för oss att ha rätt partner för att maximera digitala intäkter och det har vi funnit i Livewrapped.” säger David Mühle VD på Playpilot AB

”Vår huvudmarknad har genom åren varit Norden men vår produkt är globalt konkurrenskraftig. Samarbetet med Playpilot blir våra första fotavtryck på många av dessa marknader och ett viktigt steg i en snabbare internationell expansion. ” säger Fredrik Johansson, VD på Livewrapped.

”Det här är ytterligare ett kvitto på att Livewrapped har den internationella skalbarhet som VO2 såg potentialen i och som var en av anledningarna till VO2s förvärv av bolaget.” säger Bodil Ericson Torp, VD på VO2 Cap Holding AB (publ)

För mer information:

Fredrik Johansson, VD Livewrapped AB

Tel: +46 (0)76 838 43 37

E-mail: fredrik@livewrapped.com

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2                

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se www.vo2cap.se. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales AB www.netricsales.com, Leeads AB www.leeads.com, AdProfit AB www.adprofit.se och Livewrapped AB www.livewrapped.com.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

Denna information är sådan information som VO2 Cap Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 september 2022.

Publiceringsdatum: Stockholm, 22 september, 2022 – VO2 Cap Holding AB (publ)

I dagsläget finns Playpilot på följande marknader: Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Kanada, Chile, Colombia, Danmark, Finland, Frankrike, Indien, Irland, Italien, Mexico, Nederländerna, Norge, Peru, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige, Schweiz, Tyskland, USA och Österrike. Allt eftersom Playpilot lanserar tjänsten på fler marknader, kommer även dessa att omfattas av avtalet.

”Header Bidding är en avgörande faktor för att en medieägare ska kunna maximera sina digitala intäkter i dagens medielandskap. Playpilot har en organisk trafiktillväxt på nära 100% per år just nu och väntas accelerera än mer under 2023. Därför är det extremt viktigt för oss att ha rätt partner för att maximera digitala intäkter och det har vi funnit i Livewrapped.” säger David Mühle VD på Playpilot AB

”Vår huvudmarknad har genom åren varit Norden men vår produkt är globalt konkurrenskraftig. Samarbetet med Playpilot blir våra första fotavtryck på många av dessa marknader och ett viktigt steg i en snabbare internationell expansion. ” säger Fredrik Johansson, VD på Livewrapped.

”Det här är ytterligare ett kvitto på att Livewrapped har den internationella skalbarhet som VO2 såg potentialen i och som var en av anledningarna till VO2s förvärv av bolaget.” säger Bodil Ericson Torp, VD på VO2 Cap Holding AB (publ)

För mer information:

Fredrik Johansson, VD Livewrapped AB

Tel: +46 (0)76 838 43 37

E-mail: fredrik@livewrapped.com

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2                

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se www.vo2cap.se. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales AB www.netricsales.com, Leeads AB www.leeads.com, AdProfit AB www.adprofit.se och Livewrapped AB www.livewrapped.com.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

Denna information är sådan information som VO2 Cap Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 september 2022.

2022-09-22 PM VO2 Caps dotterbolag Livewrapped skriver globalt avtal med Playpilot AB
Download Attachment

Published:

Sep 22, 2022

Share

Other press releases & news