VO2 förvärvar tillväxtbolaget Madington med egenutvecklad tech för internationell expansion

VO2

VO2 Cap Holding AB (publ) (”VO2”) har idag ingått avtal gällande förvärv av 100 procent av aktierna (”Aktierna”) i Madington AB (”Madington”). VO2 avser att tillträda Aktierna den 28 april 2023. Köpeskillingen uppgår till 20 MSEK samt tilläggsköpeskillingar (år 2024, 2025 och 2026) som kan komma att uppgå till högst cirka 45 MSEK bestående av VO2-aktier och kontanta medel (SEK). Förvärvet är ett viktigt steg i VO2s tillväxtstrategi med expansion av skalbar och egenägd tech.

Publiceringsdatum: Stockholm, 25 april, 2023 – VO2 Cap Holding AB (publ)

[image]

Caroline Engström, affärsutveckling VO2, Patrik Wilhelmsson, grundare & CTO Madington, Antonio Morveto, grundare & Digital Advisor, Niclas Rämje, grundare & VD Madington, Bodil Ericsson Torp, VD VO2, Douglas Roos, styrelseordförande VO2. Foto: Ola Hedin.

Bolaget besitter spjutspetskompetens med egenutvecklad tech för att producera digitala, rörliga annonser, som tex online video, DOOH eller online banners.  Madingtons egenutvecklade plattformar möjliggör för kunderna att själva på ett effektivt sätt hantera och återanvända annonsproduktioner, snabbare och betydligt mer kostnadseffektivt än traditionell manuell produktion. Madington ser sig själva som "creative explorers" som alltid med hjälp av egenutvecklad tech sätter användarupplevelsen i centrum.  Bolagets omsättning beräknas år 2023 uppgå till 11 MSEK med ett positivt rörelseresultat.

”Vi välkomnar Madington till VO2-familjen där vi kommer att ha ett starkt fokus på tillväxt och skala bolaget från ett relativt litet entreprenörsbolag, till den internationella arenan. Det här är en perfekt match till våra dotterbolag i VO2 med flera intäktssynergier både inom online och digital utomhusannonsering. Med VO2s nätverk ger vi techteamet på Madington goda förutsättningar för en snabb expansion på marknaden.” säger Bodil Ericsson Torp, VD för VO2.

”Vi är fantastiskt glada att bli en del av en så fin miljö som VO2-gruppen erbjuder. Vår innovation och kreativitet tillsammans med VO2s kunskap och erfarenhet inom försäljning, skalning av entreprenörsbolag och marknadsföring kommer att bli en stark kombination. Vi är väldigt stolta över vad vi har uppnått och skapat genom åren men nu är det dags att skriva ett nytt kapitel tillsammans med VO2 och dess dotterbolag. Tillsammans med VO2 ser vi fram emot att växa oss starkare nationellt och internationellt.”, säger Niclas Rämje, VD för Madington AB.

Madingtons kunder består av publicister, mediebyråer, annonsörer och reklambyråer. Madington har främst en stark position på den norska marknaden, bland annat TV 2 (Norge), Aller Media AS, Power och Publicis. VO2 och Madington avser nu att skala bolaget med hjälp av VO2s breda nätverk till fler geografiska marknader i Norden och Europa.

TRANSAKTIONEN  I KORTHET

· VO2 har ingått avtal gällande förvärv av  Aktierna idag den 25 april 2023 och avser tillträda Aktierna den 28 april 2023. · Säljarna av Madington är bland annat Natureside Dalsland AB, Morveto Holding AB och P.W. Venture AB som ägs av grundarna Niclas Rämje, Antonio Morveto och Patrik Wilhelmsson. · Den Fasta Köpeskillingen för Aktierna uppgår till 20 MSEK, med justeringar för nettokassa samt skillnader mellan faktiskt- och normaliserat rörelsekapital. Av den Fasta Köpeskillingen erläggs 7,5 MSEK kontant och 12,5 MSEK genom nyemitterade aktier i VO2 till en teckningskurs om 7,50 SEK per aktie. · Säljarna kommer ingå lock-up avtal avseende aktierna i VO2 som erhålls som del av den Fasta Köpeskillingen för en period av 12 månader från tillträdesdagen. · Utöver den Fasta Köpeskillingen kan tilläggsköpeskillingar komma att erläggas, baserat på Madingtons totala omsättning och EBIT-resultat under räkenskapsåren 2024, 2025 samt 2026 och beräknas separat för varje räkenskapsår, till ett maximalt sammanlagt belopp om 45 MSEK. · Tilläggsköpeskillingarna regleras i anslutning till att respektive årsredovisning fastställs (dvs. i anslutning till Madingtons årsstämma 2025, 2026 respektive 2027). · Tilläggsköpeskillingarna kan komma att erläggas både kontant och genom nyemitterade aktier i VO2, till en teckningskurs som motsvarar volymviktad genomsnittlig betalkurs för VO2:s aktier på Nasdaq First North Growth Market under de tio bankdagar som närmast föregår den årsstämma där respektive årsredovisning som legat till grund för respektive tilläggsköpeskilling har fastställts.

FINANSIERING

Förvärvet av Madington AB finansieras genom VO2s egna kassa samt nyemission av aktier i VO2. Den Fasta Köpeskillingen erläggs vid tillträde till Aktierna.

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Niclas Rämje, VD Madington AB

Tel: + 46 (0)70 718 49 88

E-mail: niclas.ramje@madington.com

Om Madington

Madington grundades år 2009 av Niclas Rämje, Antonio Morveto och Patrik Wilhelmsson. Bolaget erbjuder en  teknisk plattform för framställning av digitala annonser och streamad video. Madington tillhandahåller en rad olika tjänster: self-serviceverktyg för streamad och målgruppsanpassad annonsering, skalbar och skräddarsydd produktion av displayannonser, digital utomhusreklam och high-impact (annonser som visas över hela skärmen).  Bolaget har totalt elva anställda med säte och kontor i Trollhättan.

Om VO2                

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se vo2cap.se (http://www.vo2cap.se). I koncernen ingår de helägda dotterföretagen Netric Sales AB netricsales.com, Leeads AB leeads.com, AdProfit AB adprofit.se, Livewrapped AB livewrapped.com, Borg Owilli AB borgowilli.se och intresseföretaget Zalster AB zalster.com (http://www.zalster.com).

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se (http://www.vo2cap.se). Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

Denna information är sådan information som VO2 Cap Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 25 april 2023.

Publiceringsdatum: Stockholm, 25 april, 2023 – VO2 Cap Holding AB (publ)

Caroline Engström, affärsutveckling VO2, Patrik Wilhelmsson, grundare & CTO Madington, Antonio Morveto, grundare & Digital Advisor, Niclas Rämje, grundare & VD Madington, Bodil Ericsson Torp, VD VO2, Douglas Roos, styrelseordförande VO2. Foto: Ola Hedin.

Bolaget besitter spjutspetskompetens med egenutvecklad tech för att producera digitala, rörliga annonser, som tex online video, DOOH eller online banners.  Madingtons egenutvecklade plattformar möjliggör för kunderna att själva på ett effektivt sätt hantera och återanvända annonsproduktioner, snabbare och betydligt mer kostnadseffektivt än traditionell manuell produktion. Madington ser sig själva som "creative explorers" som alltid med hjälp av egenutvecklad tech sätter användarupplevelsen i centrum.  Bolagets omsättning beräknas år 2023 uppgå till 11 MSEK med ett positivt rörelseresultat.

”Vi välkomnar Madington till VO2-familjen där vi kommer att ha ett starkt fokus på tillväxt och skala bolaget från ett relativt litet entreprenörsbolag, till den internationella arenan. Det här är en perfekt match till våra dotterbolag i VO2 med flera intäktssynergier både inom online och digital utomhusannonsering. Med VO2s nätverk ger vi techteamet på Madington goda förutsättningar för en snabb expansion på marknaden.” säger Bodil Ericsson Torp, VD för VO2.

Vi är fantastiskt glada att bli en del av en så fin miljö som VO2-gruppen erbjuder. Vår innovation och kreativitet tillsammans med VO2s kunskap och erfarenhet inom försäljning, skalning av entreprenörsbolag och marknadsföring kommer att bli en stark kombination. Vi är väldigt stolta över vad vi har uppnått och skapat genom åren men nu är det dags att skriva ett nytt kapitel tillsammans med VO2 och dess dotterbolag. Tillsammans med VO2 ser vi fram emot att växa oss starkare nationellt och internationellt.”, säger Niclas Rämje, VD för Madington AB.

Madingtons kunder består av publicister, mediebyråer, annonsörer och reklambyråer. Madington har främst en stark position på den norska marknaden, bland annat TV 2 (Norge), Aller Media AS, Power och Publicis. VO2 och Madington avser nu att skala bolaget med hjälp av VO2s breda nätverk till fler geografiska marknader i Norden och Europa.

TRANSAKTIONEN  I KORTHET

  • VO2 har ingått avtal gällande förvärv av  Aktierna idag den 25 april 2023 och avser tillträda Aktierna den 28 april 2023.
  • Säljarna av Madington är bland annat Natureside Dalsland AB, Morveto Holding AB och P.W. Venture AB som ägs av grundarna Niclas Rämje, Antonio Morveto och Patrik Wilhelmsson.
  • Den Fasta Köpeskillingen för Aktierna uppgår till 20 MSEK, med justeringar för nettokassa samt skillnader mellan faktiskt- och normaliserat rörelsekapital. Av den Fasta Köpeskillingen erläggs 7,5 MSEK kontant och 12,5 MSEK genom nyemitterade aktier i VO2 till en teckningskurs om 7,50 SEK per aktie.
  • Säljarna kommer ingå lock-up avtal avseende aktierna i VO2 som erhålls som del av den Fasta Köpeskillingen för en period av 12 månader från tillträdesdagen.
  • Utöver den Fasta Köpeskillingen kan tilläggsköpeskillingar komma att erläggas, baserat på Madingtons totala omsättning och EBIT-resultat under räkenskapsåren 2024, 2025 samt 2026 och beräknas separat för varje räkenskapsår, till ett maximalt sammanlagt belopp om 45 MSEK.
  • Tilläggsköpeskillingarna regleras i anslutning till att respektive årsredovisning fastställs (dvs. i anslutning till Madingtons årsstämma 2025, 2026 respektive 2027).
  • Tilläggsköpeskillingarna kan komma att erläggas både kontant och genom nyemitterade aktier i VO2, till en teckningskurs som motsvarar volymviktad genomsnittlig betalkurs för VO2:s aktier på Nasdaq First North Growth Market under de tio bankdagar som närmast föregår den årsstämma där respektive årsredovisning som legat till grund för respektive tilläggsköpeskilling har fastställts.

FINANSIERING

Förvärvet av Madington AB finansieras genom VO2s egna kassa samt nyemission av aktier i VO2. Den Fasta Köpeskillingen erläggs vid tillträde till Aktierna.

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Niclas Rämje, VD Madington AB

Tel: + 46 (0)70 718 49 88

E-mail: niclas.ramje@madington.com

Om Madington

Madington grundades år 2009 av Niclas Rämje, Antonio Morveto och Patrik Wilhelmsson. Bolaget erbjuder en  teknisk plattform för framställning av digitala annonser och streamad video. Madington tillhandahåller en rad olika tjänster: self-serviceverktyg för streamad och målgruppsanpassad annonsering, skalbar och skräddarsydd produktion av displayannonser, digital utomhusreklam och high-impact (annonser som visas över hela skärmen).  Bolaget har totalt elva anställda med säte och kontor i Trollhättan.

Om VO2                

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se vo2cap.se. I koncernen ingår de helägda dotterföretagen Netric Sales AB netricsales.com, Leeads AB leeads.com, AdProfit AB adprofit.se, Livewrapped AB livewrapped.com, Borg Owilli AB borgowilli.se och intresseföretaget Zalster AB zalster.com.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

Denna information är sådan information som VO2 Cap Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 25 april 2023.

2023-04-25 PM VO2 förvärvar tillväxtbolaget Madington med egenutvecklad tech för internationell expansion
Download Attachment

Published:

Apr 25, 2023

Share

Other press releases & news