VO2s CFO Johanna Stenman köper aktier i VO2

VO2s

Johanna Stenman, CFO VO2 Cap Holding AB (publ), har den 8 december köpt 40 000 aktier i VO2. Johanna Stenmans innehav efter transaktionen uppgår till 40 000 aktier och 31 000 optioner.

Publiceringsdatum: Stockholm, 11 december 2023, VO2 Cap Holding AB (publ)

Johanna Stenman uppger till VO2: ”Jag har varit en del av VO2 sedan start och aktiv i koncernens utveckling och positionering på marknaden. VO2 har en affärsmodell som bygger långsiktiga intäktssynergier. Med dotterbolag som ligger rätt i tiden med digitalisering av annonsmarknaden i fokus ser jag fram emot att vara en del av VO2s fortsatta resa.”

Aktierna köptes till ett pris på 3:30 kronor per aktie vilket resulterade i en affär på 132 000 kronor. Affären gjordes utanför handelsplats.

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2 

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se vo2cap.se (http://www.vo2cap.se). I koncernen ingår de helägda dotterföretagen Netric Sales AB netricsales.com, Leeads AB och Locads AB leeads.com, AdProfit AB adprofit.se, Livewrapped AB livewrapped.com, Borg Owilli AB borgowilli.se, Madington AB madington.com (http://www.madington.com) och intresseföretaget Zalster AB zalster.com (http://www.zalster.com).

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se (http://www.vo2cap.se). Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

Publiceringsdatum: Stockholm, 11 december 2023, VO2 Cap Holding AB (publ)

Johanna Stenman uppger till VO2: ”Jag har varit en del av VO2 sedan start och aktiv i koncernens utveckling och positionering på marknaden. VO2 har en affärsmodell som bygger långsiktiga intäktssynergier. Med dotterbolag som ligger rätt i tiden med digitalisering av annonsmarknaden i fokus ser jag fram emot att vara en del av VO2s fortsatta resa.”

Aktierna köptes till ett pris på 3:30 kronor per aktie vilket resulterade i en affär på 132 000 kronor. Affären gjordes utanför handelsplats.

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2 

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se vo2cap.se. I koncernen ingår de helägda dotterföretagen Netric Sales AB netricsales.com, Leeads AB och Locads AB leeads.com, AdProfit AB adprofit.se, Livewrapped AB livewrapped.com, Borg Owilli AB borgowilli.se, Madington AB madington.com och intresseföretaget Zalster AB zalster.com.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

Published:

Dec 11, 2023

Share

Other press releases & news