VO2s dotterbolag Leeads tecknar exklusivt avtal med Smart City Charger

VO2s

VO2s dotterbolag Leeads AB tecknar avtal om exklusivt försäljningsuppdrag med Smart City Charger AB. Uppdraget avser försäljning av reklamytor på Smart City Chargers digitala skärmar i anslutning till laddstationer. Avtalets värde beräknas uppgå till 50 - 60 MSEK under en femårsperiod. 

Publiceringsdatum: Stockholm, 18 Okt, 2023 – VO2 Cap Holding AB (publ)

Leeads har varit aktiv inom marknaden för utomhusreklam (Out Of Home, OOH) sedan 2020 och har sedan dess vuxit inom trafikreklam och DOOH (Digital Out Of Home). Avtalet med Smart City Charger avser försäljning av reklam på digitala skärmar i anslutning till laddstationer samt strategisk rådgivning om ytterligare etablering av skärmar, vilket är i linje med Leeads expansion till nya områden inom DOOH. 

Smart City Charger har idag 14 skärmar placerade vid laddstationer på större handelsplatser och publika parkeringar i Stockholmsområdet. Expansionen fortgår och ytterligare 14 skärmar i anslutning till laddstationer är kontrakterade för placering i Barkaby och Kungens Kurva av Smart City Charger. Fokus är landets största handelsplatser i direkt anslutning till dagligvaruhandeln.

”Smart City Charger är en offensiv aktör på marknaden för laddstationer kring större handelsplatser och centrum. Vi är reklamfinansierade och etablerar laddstationer helt kostnadsfritt för våra avtalspartners. Med Leeads som partner får vi en helhetslösning som kommer att hjälpa oss att expandera i en snabbare takt och ta en dominerande marknadsposition samt att gynna den gröna omställningen” säger Benny Gustavsson, VD Smart City Charger.

”Utbyggnaden av elbilsladdare går i mycket snabb takt över hela Europa och vi ser en stor möjlighet att fortsätta växa inom området. Reklamintäkter spelar en nyckelroll för Smart City Chargers fortsatta expansion och det är glädjande att vi här etablerar ett långsiktigt uppdrag som kommer att kunna generera höga intäkter med god lönsamhet” säger Matthias Sånemyr, VD Leeads.

För mer information:

Matthias Sånemyr, VD Leeads AB

Tel: +46 (0)70 420 08 46

Email: matthias.sanemyr@leeads.com

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2  

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se vo2cap.se (http://www.vo2cap.se/). I koncernen ingår de helägda dotterföretagen Netric Sales AB netricsales.com, Leeads AB och Locads AB leeads.com, AdProfit AB adprofit.se, Livewrapped AB livewrapped.com, Borg Owilli AB borgowilli.se, Madington AB madington.com (http://www.madington.com/) och intresseföretaget Zalster AB zalster.com (http://www.zalster.com/).

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se (http://www.vo2cap.se/). Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

Om Leeads

Leeads AB har sedan starten 2010 byggt upp ett av landets största digitala säljbolag och hjälper publicister med lösningar för både digital utomhusreklam och digital reklam i datorer och telefoner som annonsörer kan tillgå genom analog eller programmatisk handel. Sedan 2022 innehar Leeads säljuppdraget för Västtrafik och MTRx samt 10 exklusiva väggytor i Stockholm för målning och vepor. Leeads har tre gånger blivit utsedda till gasellföretag av DI och blev 2021 nominerade till Årets Säljorganisation av Sveriges Mediebyråer.

Publiceringsdatum: Stockholm, 18 Okt, 2023 – VO2 Cap Holding AB (publ)

Leeads har varit aktiv inom marknaden för utomhusreklam (Out Of Home, OOH) sedan 2020 och har sedan dess vuxit inom trafikreklam och DOOH (Digital Out Of Home). Avtalet med Smart City Charger avser försäljning av reklam på digitala skärmar i anslutning till laddstationer samt strategisk rådgivning om ytterligare etablering av skärmar, vilket är i linje med Leeads expansion till nya områden inom DOOH. 

Smart City Charger har idag 14 skärmar placerade vid laddstationer på större handelsplatser och publika parkeringar i Stockholmsområdet. Expansionen fortgår och ytterligare 14 skärmar i anslutning till laddstationer är kontrakterade för placering i Barkaby och Kungens Kurva av Smart City Charger. Fokus är landets största handelsplatser i direkt anslutning till dagligvaruhandeln.

”Smart City Charger är en offensiv aktör på marknaden för laddstationer kring större handelsplatser och centrum. Vi är reklamfinansierade och etablerar laddstationer helt kostnadsfritt för våra avtalspartners. Med Leeads som partner får vi en helhetslösning som kommer att hjälpa oss att expandera i en snabbare takt och ta en dominerande marknadsposition samt att gynna den gröna omställningen” säger Benny Gustavsson, VD Smart City Charger.

”Utbyggnaden av elbilsladdare går i mycket snabb takt över hela Europa och vi ser en stor möjlighet att fortsätta växa inom området. Reklamintäkter spelar en nyckelroll för Smart City Chargers fortsatta expansion och det är glädjande att vi här etablerar ett långsiktigt uppdrag som kommer att kunna generera höga intäkter med god lönsamhet” säger Matthias Sånemyr, VD Leeads.

För mer information:

Matthias Sånemyr, VD Leeads AB

Tel: +46 (0)70 420 08 46

Email: matthias.sanemyr@leeads.com

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2  

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se vo2cap.se. I koncernen ingår de helägda dotterföretagen Netric Sales AB netricsales.com, Leeads AB och Locads AB leeads.com, AdProfit AB adprofit.se, Livewrapped AB livewrapped.com, Borg Owilli AB borgowilli.se, Madington AB madington.com och intresseföretaget Zalster AB zalster.com.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

Om Leeads

Leeads AB har sedan starten 2010 byggt upp ett av landets största digitala säljbolag och hjälper publicister med lösningar för både digital utomhusreklam och digital reklam i datorer och telefoner som annonsörer kan tillgå genom analog eller programmatisk handel. Sedan 2022 innehar Leeads säljuppdraget för Västtrafik och MTRx samt 10 exklusiva väggytor i Stockholm för målning och vepor. Leeads har tre gånger blivit utsedda till gasellföretag av DI och blev 2021 nominerade till Årets Säljorganisation av Sveriges Mediebyråer.

2023-10-18 PM VO2s dotterbolag Leeads tecknar exklusivt avtal med Smart City Charger
Download Attachment

Published:

Oct 18, 2023

Share

Other press releases & news