VO2s portföljbolag Livewrapped tecknar nordiskt avtal med Eniro Group AB (publ)

VO2s

VO2s dotterbolag Livewrapped AB har tecknat avtal med den nordiska koncernen Eniro Group AB (publ), ett av Nordens största annonsnätverk med 9 miljoner besök och 60 miljoner sidvisningar varje månad. Avtalet är ett resultat av Eniros uttalade ambition att öka sina digitala annonsintäkter och Livewrappeds plattform blir nu den dominanta annonsteknologin för Eniros sajter i Sverige, Danmark och Norge. Avtalet avser sajterna eniro.se, leta.se, krak.dk, degulesider.dk och gulesider.no.

Publiceringsdatum: Stockholm, 23 Aug, 2023 – VO2 Cap Holding AB (publ)

Livewrappeds plattform möjliggör en kraftigt förenklad hantering av header bidding, insikter och analys samt optimering via machine learning. Livewrappeds teknologi kommer att spela en nyckelroll i att öka annonsintäkter och effektivisera arbetsprocesser för Eniro. Onboarding och implementering är planerad att stå klar under september 2023.

“Vår ambition är att skapa större kundnytta, ökade intäkter och effektivisera arbetet. Livewrapped har tidigare visat att dom kan lyfta websajters annonsintäkter och jag ser fram emot att se dem göra det på Eniros sajter framöver. Med Livewrapped får vi en teknisk plattform och rådgivning i världsklass, som bidrar till både tidsbesparingar i våra processer och snabbare insikter. Vi ser mycket fram emot vårt samarbete!” säger Mikael Lindström, Vice President Marketing Partner på Eniro Group AB (publ).

”Avtalet med Eniro Group AB (publ) är ett viktigt steg i marknadspositioneringen för Livewrapped och såklart ett styrkebevis att vi knuffar undan våra konkurrenter och sluter avtal med ett av Nordens största annonsnäverk. Nu skall vi överträffa deras förväntningar!” säger Fredrik Johansson, VD på Livewrapped.

För mer information:

Fredrik Johansson, VD Livewrapped AB

Tel: + 46 (0)76 838 43 37

E-mail: fredrik@livewrapped.com

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ) 

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2  

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se vo2cap.se (http://www.vo2cap.se/). I koncernen ingår de helägda dotterföretagen Netric Sales AB netricsales.com, Leeads AB och Locads AB leeads.com, AdProfit AB adprofit.se, Livewrapped AB livewrapped.com, Borg Owilli AB borgowilli.se, Madington AB madington.com (http://www.madington.com/) och intresseföretaget Zalster AB zalster.com (http://www.zalster.com/).

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se (http://www.vo2cap.se/). Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

Om Livewrapped

Livewrapped är ett teknikbolag specialiserat på att skapa integrationer, med egenutvecklad teknologi, mellan olika annonsplattformar inom så kallad programmatisk annonsering och Header Bidding. Sedan starten 2017 har bolaget snabbt lyckats etablera sig som en av de ledande aktörerna på den nordiska marknaden, trots hård konkurrens från stora internationella bolag med konkurrerande produkter. Flera av Nordens största mediehus såsom Stampen, Gota Media, NTM och Polaris Media återfinns bland kunderna. Bolaget är i en expansiv fas och kan nu när bolaget är del i VO2-familjen expandera internationellt avsevärt snabbare. För mer information se www.livewrapped.com

Om Eniro

Eniro finns till för företag som vill nå framgång och tillväxt på sin marknad. Idag optimerar Eniro möjligheten för företag att skapa lokal närvaro, sökbarhet och marknadsföring digitalt. Detta gör Eniro till en viktig samarbetspartner för små och medelstora företag. Bolagets tydliga mål är att ge små och medelstora företag samma förutsättningar och resurser som stora företag har tillgång till. Eniro erbjuder en plattform som optimerar den lokala marknadsföringen genom intelligens, automatisering och effektivisering av kommunikationen. I det digitala landskapet samarbetar Eniro med de största mediekoncernerna i världen.

Eniro Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm (ENRO) och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Under 2022 omsatte Eniro-koncernen cirka 930 MSEK och hade cirka 900 anställda med huvudkontor i Stockholm. I koncernen ingår även Dynava som erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster.

Publiceringsdatum: Stockholm, 23 Aug, 2023 – VO2 Cap Holding AB (publ)

Livewrappeds plattform möjliggör en kraftigt förenklad hantering av header bidding, insikter och analys samt optimering via machine learning. Livewrappeds teknologi kommer att spela en nyckelroll i att öka annonsintäkter och effektivisera arbetsprocesser för Eniro. Onboarding och implementering är planerad att stå klar under september 2023.

“Vår ambition är att skapa större kundnytta, ökade intäkter och effektivisera arbetet. Livewrapped har tidigare visat att dom kan lyfta websajters annonsintäkter och jag ser fram emot att se dem göra det på Eniros sajter framöver. Med Livewrapped får vi en teknisk plattform och rådgivning i världsklass, som bidrar till både tidsbesparingar i våra processer och snabbare insikter. Vi ser mycket fram emot vårt samarbete!” säger Mikael Lindström, Vice President Marketing Partner på Eniro Group AB (publ).

”Avtalet med Eniro Group AB (publ) är ett viktigt steg i marknadspositioneringen för Livewrapped och såklart ett styrkebevis att vi knuffar undan våra konkurrenter och sluter avtal med ett av Nordens största annonsnäverk. Nu skall vi överträffa deras förväntningar!” säger Fredrik Johansson, VD på Livewrapped.

För mer information:

Fredrik Johansson, VD Livewrapped AB

Tel: + 46 (0)76 838 43 37

E-mail: fredrik@livewrapped.com

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ) 

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2  

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se vo2cap.se. I koncernen ingår de helägda dotterföretagen Netric Sales AB netricsales.com, Leeads AB och Locads AB leeads.com, AdProfit AB adprofit.se, Livewrapped AB livewrapped.com, Borg Owilli AB borgowilli.se, Madington AB madington.com och intresseföretaget Zalster AB zalster.com.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

Om Livewrapped

Livewrapped är ett teknikbolag specialiserat på att skapa integrationer, med egenutvecklad teknologi, mellan olika annonsplattformar inom så kallad programmatisk annonsering och Header Bidding. Sedan starten 2017 har bolaget snabbt lyckats etablera sig som en av de ledande aktörerna på den nordiska marknaden, trots hård konkurrens från stora internationella bolag med konkurrerande produkter. Flera av Nordens största mediehus såsom Stampen, Gota Media, NTM och Polaris Media återfinns bland kunderna. Bolaget är i en expansiv fas och kan nu när bolaget är del i VO2-familjen expandera internationellt avsevärt snabbare. För mer information se www.livewrapped.com

Om Eniro

Eniro finns till för företag som vill nå framgång och tillväxt på sin marknad. Idag optimerar Eniro möjligheten för företag att skapa lokal närvaro, sökbarhet och marknadsföring digitalt. Detta gör Eniro till en viktig samarbetspartner för små och medelstora företag. Bolagets tydliga mål är att ge små och medelstora företag samma förutsättningar och resurser som stora företag har tillgång till. Eniro erbjuder en plattform som optimerar den lokala marknadsföringen genom intelligens, automatisering och effektivisering av kommunikationen. I det digitala landskapet samarbetar Eniro med de största mediekoncernerna i världen.

Eniro Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm (ENRO) och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Under 2022 omsatte Eniro-koncernen cirka 930 MSEK och hade cirka 900 anställda med huvudkontor i Stockholm. I koncernen ingår även Dynava som erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster.

2023-08-23 PM VO2s portföljbolag Livewrapped tecknar nordiskt avtal med Eniro Group AB (publ)
Download Attachment

Published:

Aug 23, 2023

Share

Other press releases & news