VO2s styrelse förlänger tidsperioden för bolagets övergripande mål

VO2s

VO2s styrelse har idag fattat beslut om att förlänga tidsperioden för bolagets övergripande mål till och med år 2026, från tidigare 2024. 

Publiceringsdatum: Stockholm, 14 december, 2023 – VO2 Cap Holding AB (publ)

I samband med att VO2 noterades på Nasdaq First North i augusti 2021 kommunicerade bolaget följande mål till marknaden:

· Koncernen ska omsätta 1 miljard SEK med lägst 8 procent EBITDA under år 2024. · Soliditet omkring 40 procent över en konjunkturcykel. Detta kan under perioder variera på grund av investeringars karaktär. · Vara den mest attraktiva ägaren för media- och techbolag på den nordiska marknaden. Tillväxtbolag ska sträva efter att få bli en del av VO2-koncernen för att dra nytta av koncernens marknadsposition, management och synergieffekter.

Samtliga mål kvarstår men perioden förlängs till år 2026. Som bolaget meddelande i samband med sin Q3-rapport har bolaget låg räntebärande skuldsättning och bra kassaflöden. För att inte pressas att utmana dessa viktiga nyckeltal, väljer styrelsen därmed att förlänga perioden.

"Vi har genomfört sju helägda förvärv och en intresseinvestering, där samtliga bolag är väl utvalda för att passa in i VO2s strategi med tydliga intäktssynergier mellan bolagen. Under tiden har makroekonomiska faktorer ändrats väsentligt och det är idag än mer viktigt att inte agera under tidspress. Vi fortsätter att bygga VO2 med nya, kvalitativa förvärv och styrelsen är helt enig i beslutet att förlänga tidsperioden för måluppfyllnad.” säger Douglas Roos styrelseordförande VO2 Cap Holding AB.

”Vi har en kvalitativ bolagsportfölj där vi inom VO2 kontinuerligt och fokuserat bygger nya intäkter både med synergier mellan dotterbolagen, också i vart och ett av bolagen. Fokus på tillväxt, lönsamhet och ett stabilt kassaflöde är högsta prioritet, därmed välkomnar jag styrelsens beslut om att förlänga tidsperioden. Förvärvsagendan är högst aktiv men det är viktigt att vi säkerställer att det är helt rätt bolag som vi förvärvar till rätt värdering, och där är vi uthålliga och långsiktiga.” säger Bodil Ericsson Torp, VD för VO2.

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Douglas Roos, Styrelseordförande VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel +46 (0)70 735 21 25

E-mail: douglas.roos@vo2cap.se

Om VO2 

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se vo2cap.se (http://www.vo2cap.se). I koncernen ingår de helägda dotterföretagen Netric Sales AB netricsales.com, Leeads AB och Locads AB leeads.com, AdProfit AB adprofit.se, Livewrapped AB livewrapped.com, Borg Owilli AB borgowilli.se, Madington AB madington.com (http://www.madington.com) och intresseföretaget Zalster AB zalster.com (http://www.zalster.com).

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se (http://www.vo2cap.se). Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

Denna information är sådan information som VO2 Cap Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 14 december 2023.

Publiceringsdatum: Stockholm, 14 december, 2023 – VO2 Cap Holding AB (publ)

I samband med att VO2 noterades på Nasdaq First North i augusti 2021 kommunicerade bolaget följande mål till marknaden:

  • Koncernen ska omsätta 1 miljard SEK med lägst 8 procent EBITDA under år 2024.
  • Soliditet omkring 40 procent över en konjunkturcykel. Detta kan under perioder variera på grund av investeringars karaktär.
  • Vara den mest attraktiva ägaren för media- och techbolag på den nordiska marknaden. Tillväxtbolag ska sträva efter att få bli en del av VO2-koncernen för att dra nytta av koncernens marknadsposition, management och synergieffekter.

Samtliga mål kvarstår men perioden förlängs till år 2026. Som bolaget meddelande i samband med sin Q3-rapport har bolaget låg räntebärande skuldsättning och bra kassaflöden. För att inte pressas att utmana dessa viktiga nyckeltal, väljer styrelsen därmed att förlänga perioden.

"Vi har genomfört sju helägda förvärv och en intresseinvestering, där samtliga bolag är väl utvalda för att passa in i VO2s strategi med tydliga intäktssynergier mellan bolagen. Under tiden har makroekonomiska faktorer ändrats väsentligt och det är idag än mer viktigt att inte agera under tidspress. Vi fortsätter att bygga VO2 med nya, kvalitativa förvärv och styrelsen är helt enig i beslutet att förlänga tidsperioden för måluppfyllnad.” säger Douglas Roos styrelseordförande VO2 Cap Holding AB.

”Vi har en kvalitativ bolagsportfölj där vi inom VO2 kontinuerligt och fokuserat bygger nya intäkter både med synergier mellan dotterbolagen, också i vart och ett av bolagen. Fokus på tillväxt, lönsamhet och ett stabilt kassaflöde är högsta prioritet, därmed välkomnar jag styrelsens beslut om att förlänga tidsperioden. Förvärvsagendan är högst aktiv men det är viktigt att vi säkerställer att det är helt rätt bolag som vi förvärvar till rätt värdering, och där är vi uthålliga och långsiktiga.” säger Bodil Ericsson Torp, VD för VO2.

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Douglas Roos, Styrelseordförande VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel +46 (0)70 735 21 25

E-mail: douglas.roos@vo2cap.se

Om VO2 

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se vo2cap.se. I koncernen ingår de helägda dotterföretagen Netric Sales AB netricsales.com, Leeads AB och Locads AB leeads.com, AdProfit AB adprofit.se, Livewrapped AB livewrapped.com, Borg Owilli AB borgowilli.se, Madington AB madington.com och intresseföretaget Zalster AB zalster.com.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

Denna information är sådan information som VO2 Cap Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 14 december 2023.

2023-12-14 PM VO2s styrelse förlänger tidsperioden för bolagets övergripande mål
Download Attachment

Published:

Dec 14, 2023

Share

Other press releases & news